Siirry sisältöön

Vahvista työturvallisuuteen liittyvää osaamistasi maksuttomalla avoimen AMK:n verkkokurssilla

Haluatko oppia hahmottamaan organisaation, työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia työturvallisuuteen liittyvissä asioissa? Diakin maksuton avoimen AMK:n opintojakso on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Diak järjestää kevätlukukaudella 2024 maksuttoman opintojakson

Työturvallisuus ja riskienhallinta haasteellisissa asiakastilanteissa (1 op) 

 Itsenäisesti suoritettavalla, sote-alan ammattilaisille tarkoitetulla verkko-opintojaksolla oppii hahmottamaan organisaation, työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Opiskelija oppii myös työntekijän itsetuntemuksen, reflektointi- ja ennakoivan toiminnan taitojen sekä riskien arviointiosaamisen merkityksestä työ- ja asiakasturvallisuuden ylläpitämisessä.  

Opintojaksolla käydään läpi uhkaavassa tai haasteellisessa tilanteessa käytettäviä työmenetelmiä sekä saadaan vinkkejä työturvallisuuden vaarantaneen tilanteen läpikäymiseen ja omasta työssäjaksamisesta huolehtimiseen. 

 Voit ilmoittautua kurssille 30.4.2023 asti. Ilmoittaudu mukaan täällä!

Opintojakson sisällöt 

 • Organisaation, työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet työturvallisuuden taustalla
 • Työntekijän itsetuntemus ja ennakoivan toiminnan taito
 • Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen, riskien arviointi ja toiminta uhkaavassa tilanteessa
 • Ennaltaehkäisevät toimintamallit ja -menetelmät
 • Jälkipuinnin merkitys ja myötätuntouupumisen reflektointi

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon ja palvelujen turvallisuutta
 • ymmärtää kohtaamisen, dialogisuuden ja tunnetaitotyöskentelyn merkityksen omassa ammatillisessa vuorovaikutuksessa psyykkisesti kuormittavissa ja fyysisesti uhkaavissa asiakastilanteissa
 • ymmärtää turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisevän työn merkityksen
 • tunnistaa ja tietää asiakkaan aggression ja alkavan väkivaltakäyttäytymisen ennakkomerkit
 • osaa soveltaa kokonaisvaltaisen rauhoittelun sekä asiakkaan, työntekijän ja työyhteisön turvallisuutta suojaavia työtapoja ja menetelmiä uhka- ja kriisitilanteissa
 • osaa arvioida omaa työssäjaksamista ja tuntee tapoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi
 • tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä eri toimintaympäristöjen kautta

Toteutus 

 Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina eikä siinä ole aikaan tai paikkaan sidottua opetusta. Oppimateriaalina on Rantaeskola S., Hyyti J., Kauppila J., Koskelainen M. 2015. Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä. Talentum. Helsinki. Muu oppimista tukeva materiaali löytyy Diakle-oppimisympäristöstä. 

Opintojakson suoritusaika on 1.1.-31.5.2024. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

 Opintojakso on maksuton.

 Voit ilmoittautua kurssille 30.4.2023 asti. Ilmoittaudu mukaan täällä!