Siirry sisältöön

Suorita vammaistyön osaamiskokonaisuus Diakin avoimessa AMK:ssa!

Päivitä osaamistasi Diakissa! Tarjoamme 15 opintopisteen laajuisen Vammaistyö sosiaalialalla -osaamiskokonaisuuden keväällä 2024. Ilmoittautuminen osaamiskokonaisuuteen käynnistyy 1.11.2023.

Olisiko ihmisläheinen ohjaustyö sinun juttusi? Haluatko laajentaa osaamistasi uusille urille vammaistyöhön? Etsitkö alaa, jolla työllistymistilanne on erittäin hyvä? 

Diakonia-ammattikorkeakoulun osaamiskokonaisuus Vammaistyö sosiaalialalla (15 op) on hyvä mahdollisuus tutustua vammaisalan sisältöihin tai laajentaa esimerkiksi sairaanhoitaja-, sosionomi- tai yhteisöpedagogitutkintoasi ja -osaamistasi vammaisalalle. 

Osaamiskokonaisuus toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksot sisältävät verkko-orientaation, verkko-opetusta ja -ohjausta, vierailijaluentoja, itsenäistä työskentelyä, monipuolisia oppimistehtäviä, seminaarityöskentelyä sekä reflektoivia työpajoja. Opintojaksot muodostavat opintokokonaisuuden, jossa opiskelija pääsee syväoppimaan merkityksellistä vammaistyötä eri näkökulmista käsin. 

Opinnoissa saa valmiuksia vammaistyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin. 

Kenelle

Osaamiskokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista. 

Opinnoissa tarvitaan perustietoa vammaisuudesta ja mm. vammaispolitiikasta ja vammaispalvelulaista (Diakin avoimen amk:n tarjonnassa erityisesti Vammaisuus, 2 op). 

Ilmoittautuminen

Osaamiskokonaisuuden opintomaksu on 150 euroa. Ilmoittautumisaika 1.11.2023 – 15.01.2024.  

Ilmoittaudu mukaan avoimen AMK:n verkkokaupassa. 

Osaamiskokonaisuuden opintojaksot

Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus (VAM01) 5 op -opintojakson tavoitteena on asiakaslähtöisen ja ihmisoikeusperustaisen työotteen kehittäminen, mikä edellyttää opiskelijalta vammaisuuteen liittyvien omien ajatusmallien kriittistä tarkastelua. Vammaisuuden teoreettiset lähtökohdat, vammaisuuden moninaisuus ja siihen liittyvät erityiskysymykset sekä vammaisen henkilön oikeus yhteiskunnalliseen osallisuuteen ovat oppimisen keskiössä.  

Toteutusaika 05.02. – 10.03.2024 

Lue lisää ja ilmoittaudu 1.12.2023 – 15.01.2024, mikäli haluat suorittaa vain Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus (5op) opintojakson. 

Palveluohjaus vammaisten parissa (VAM02) 5 op -opintojaksolla perehdytään vammaispalveluihin ja niitä ohjaavaan lainsäädäntöön, mikä mahdollistaa opiskelijaa ohjaamaan asiakasta ja hänen läheisiään saamaan palveluja ja etuuksia. Tavoitteena on sisäistää asiakaslähtöisten palveluratkaisujen syntymistä moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen sekä oppia dokumentointia vammaistyössä.  

Toteutusaika 11.03. – 07.04.2024 

Lue lisää ja ilmoittaudu 1.12.2023 – 19.02.2024 mikäli haluat suorittaa vain Palveluohjaus vammaisten parissa (5op) opintojakson. 

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät (VAM03) 5 op -opintojakson aikana opiskelija tutustuu puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin, hyvinvointi- ja älyteknologian sovelluksiin vammaistyössä, puhevammoja aiheuttaviin vammoihin ja sairauksiin sekä luoviin ja toiminnallisiin asiakastyön menetelmiin voimauttajina.  

Toteutusaika 01.04. – 05.05.2024 

Lue lisää ja ilmoittaudu 1.12.2023 – 11.03.2024 mikäli haluat suorittaa vain Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät (5op) opintojakson. 

Yhteystiedot

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun opintotoimisto 

avoin@diak.fi

Puh. 029 469 6433 (ma-to klo 9–12).