Erillishaku opintojen loppuun saattamiseksi

Oletko aloittanut opiskelusi Diakonia-ammattikorkeakoulussa ennen 1.8.2015 ja opintosi ovat jääneet kesken?

Voit hakea uutta opiskeluoikeutta opintojesi loppuun saattamiseksi, mikäli olet menettänyt opiskeluoikeutesi lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen, opiskeluoikeusajan päättymisen tai eroamisen takia. 

Hakeaksesi uutta opiskeluoikeutta, sinulla on oltava Diakonia-ammattikorkeakoulun opintorekisterissä vähintään 160 opintopistettä. Mikäli sinulla on alle 160 opintopistettä Diakonia-ammattikorkeakoulun opintorekisterissä, voit suorittaa opintoja Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa, kunnes hakukelpoisuusehto täyttyy. Opiskelusta peritään avoimen AMK:n hinnaston mukainen maksu.

Seuraava haku järjestetään 1.-15.11.2021.

Näin haet

Haku tapahtuu tällä e-lomakkeella. Hakulomake on auki 1.11.2021 klo 8.00 – 15.11.2021 klo 15.00. Lomakkeella sinulta pyydetään motivaatiokirjettä, jolla pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi tutkinnon loppuun suorittamiseen. Tuo motivaatiokirjeessäsi esiin myös mitä opintojaksoja sinulta vielä puuttuu ja miten ja milloin aiot suorittaa puuttuvat opinnot. Motivaatiokirjeen ja opiskelusuunnitelman yhteispituus on noin yksi A4. Jos sinulla on olemassa opintosuoritusote suorittamistasi opinnoista Diakissa, lisää se myös lomakkeelle.


Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa ilmoitettujen tietojen, motivaatiokirjeen sekä mahdollisen valintahaastattelun perusteella. Kutsu valintahaastatteluun lähetetään hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Saat tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta viimeistään viikko haun päättymisen jälkeen sähköpostitse hakemuksellasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 


Erillishaun valintatulosten julkaisu

Tieto opiskelijavalinnan tuloksesta julkaistaan 17.12.2021 mennessä. Saat tiedon sähköpostitse hakemuksellasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 


Myönnettävä opiskeluoikeus

Erillishaussa myönnetään riittävä opiskeluaika tutkinnon loppuun saattamiseksi. Myönnettävä opiskeluoikeusaika riippuu jäljellä olevien opintojen opintopistemäärästä. Laskennallisesti sinun oletetaan suorittavan 30 opintopistettä lukukautta kohden.

Tässä haussa opiskeluoikeuden saavalla ei ole mahdollista ilmoittautua poissa olevaksi tai saada lisäaikaa. Huomaa, että yli 10 vuotta vanhempia opintosuorituksia ei välttämättä voida hyväksi lukea tutkintoon korvaavuutena tai sisällytyksenä. Näin ollen tutkinnon loppuun saattamiseksi tarvittava opintopistemäärä voi olla suurempi kuin puuttuvien opintopisteiden määrä.  

Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tutkintoon ja saman kieliseen koulutukseen kuin missä aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. 

Myönnettävä opiskeluoikeus astuu voimaan hakua seuraavan lukukauden alussa.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavat koulutuksemme (sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja) noudattavat sosiaali- ja terveysalan vaatimuksia, ja tulkki (AMK) -tutkintoon johtavat koulutuksemme humanistisen ja kasvatusalan vaatimuksia.

Tutustuthan ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Jos hakija ilmoittaa hakulomakkeellaan, että hänellä on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, jotka voivat olla esteenä opinnoille, mahdollisesti myönnetty opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes hakijan terveydentila ja toimintakyky on selvitetty.