Siirry sisältöön

Erillishaku opintojen loppuun saattamiseksi

Onko opiskeluoikeutesi päättynyt ja AMK-tutkintoon johtavat opintosi Diakonia-ammattikorkeakoulussa jääneet kesken?

Voit hakea uutta opiskeluoikeutta opintojesi loppuun saattamiseksi, mikäli olet menettänyt opiskeluoikeutesi seuraavista syistä:

  • lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyöminen
  • opiskeluoikeusajan päättymisen
  • eroaminen

Lisäksi opiskeluoikeutesi menettämisestä ei ole saanut kulua yli 10 vuotta hakupäivästä laskettuna.

Hakeaksesi uutta opiskeluoikeutta, sinulla on oltava Diakonia-ammattikorkeakoulun opintorekisterissä vähintään 150 opintopistettä suoritettuja opintoja. Mikäli sinulla on alle 150 opintopistettä Diakonia-ammattikorkeakoulun opintorekisterissä, voit suorittaa opintoja Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa, kunnes hakukelpoisuusehto täyttyy. Opiskelusta peritään avoimen AMK:n hinnaston mukainen maksu.

YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei ole erillishakua opintojen loppuun saattamiseksi.


Näin haet

Haku tapahtuu tällä e-lomakkeella. Hakuaika on 3.1.-15.5.2024.

Hakulomakkeella sinulta pyydetään motivaatiokirjettä, jossa kerrot motivaatiostasi ja sitoutumisestasi tutkinnon loppuun suorittamiseen. Tuo motivaatiokirjeessä esiin, mitä opintojaksoja sinulta vielä puuttuu ja mikä on suunnitelmasi puuttuvien opintojen suorittamiseksi (esim. opinnäytetyön puuttuessa kuvaus opinnäytetyön tilanteesta ja suunnitelma sen loppuun saattamiseksi). Motivaatiokirjeen ja opiskelusuunnitelman yhteispituus on noin yksi A4.


Valintaperusteet ja tulosten julkaisu

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa ilmoitettujen tietojen, motivaatiokirjeen sekä mahdollisen valintahaastattelun perusteella. Kutsu mahdolliseen valintahaastatteluun lähetetään hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Saat tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse hakemuksellasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sekä Opintopolkuun viimeistään 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa tuloksen julkaisemisesta Opintopolku.fi -palvelussa.


Myönnettävä opiskeluoikeus

Erillishaussa myönnetään riittävä opiskeluoikeusaika tutkinnon loppuun saattamiseksi. Myönnettävä opiskeluoikeusaika riippuu jäljellä olevien opintojen opintopistemäärästä. Laskennallisesti sinun oletetaan suorittavan 30 opintopistettä lukukautta kohden.

Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää alkavaksi kuluvalla lukukaudella, mikäli sinun on mahdollista edistää opintojasi opintotarjonnan puitteissa. Muussa tapauksessa opiskeluoikeus myönnetään alkavaksi hakua seuraavan lukukauden alkuun.

Tässä haussa opiskeluoikeuden saavalla ei ole mahdollista ilmoittautua poissa olevaksi ilman lakisääteistä syytä tai saada harkinnanvaraista lisäaikaa myönnetyn opiskeluoikeusajan päätteeksi. Huomaa, että kaikkia vanhempia opintosuorituksia ei välttämättä voida hyväksilukea tutkintoon korvaavuutena tai sisällytyksenä, mikäli ne ovat eri opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Näin ollen suoritettava opintopistemäärä voi olla suurempi kuin puuttuvien opintopisteiden määrä.

Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tutkintoon ja saman kieliseen koulutukseen, missä aikaisempi opiskeluoikeus on ollut.

Huomaathan, että voit vastaanottaa vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (1.1.-31.7.2024). Tämä erillishaku kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännön piiriin.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavat koulutuksemme (sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja) noudattavat sosiaali- ja terveysalan vaatimuksia, ja tulkki (AMK) -tutkintoon johtavat koulutuksemme humanistisen ja kasvatusalan vaatimuksia.

Tutustuthan ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Jos hakija ilmoittaa hakulomakkeellaan, että hänellä on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, jotka voivat olla esteenä opinnoille, mahdollisesti myönnetty opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes hakijan terveydentila ja toimintakyky on selvitetty.