Siirry sisältöön

Erillishaku Diakin avoimessa AMK:ssa suoritettujen väyläopintojen perusteella

Hakuaika erillishaussa väyläopintojen perusteella on 2.–16.5.2024.

Jos olet suorittanut hakukohteena olevaan koulutukseen soveltuvan toisen asteen ammatillisen perustutkinnon sekä vähintään 20 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja Diakin väyläopintotarjontaan kuuluvista opinnoista, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa väyläopintojen perusteella.


Hakukelpoisuus

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Diakin avoimessa AMK:ssa suoritettujen väyläopintojen perusteella seuraavin ehdoin:

 • Sinulla on koulutukseen soveltuva ammatillinen toisen asteen tutkinto sekä vähintään 15 tai 20 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja Diakin väyläopintotarjontaan kuuluvista opinnoista. Väyläopintotarjonnassa lueteltujen opintojen lisäksi kelpoisuuden antaviin opintoihin lasketaan kyseisen alan toisen asteen opiskelijoille suunnattu orientaatiokurssi.
 • Vaadittu opintopistemäärä riippuu siitä, milloin aloitit väyläopinnot:
  • Jos olet aloittanut väyläopinnot ennen 1.1.2022, tulee sinulla olla hakuajan loppuun (16.5.2024) mennessä suoritettuna vähintään 10 opintopistettä vaadituista väyläopinnoista. Koko vaadittava 15 opintopistettä tulee olla suoritettuna ennen opiskelupaikan vahvistamista 12.8.2024. Lisäksi toisen asteen tutkinto pitää olla valmiina ennen opiskelupaikan vahvistamista 12.8.2024.
  • Jos olet aloittanut väyläopinnot 1.1.2022 jälkeen, tulee olla hakuajan loppuun 16.5.2024 mennessä suoritettuna vähintään 10 opintopistettä vaadituista väyläopinnoista, ja koko vaadittava 20 opintopistettä ennen opiskelupaikan vahvistamista 12.8.2024. Lisäksi toisen asteen tutkinto pitää olla valmiina ennen opiskelupaikan vahvistamista 12.8.2024.
 • Toisen asteen tutkinnon suorittamisesta ei ole kulunut yli 2 vuotta (lasketaan hakuajan päättymisestä).

Soveltuvat toisen asteen tutkinnot

Sosionomi (AMK); Sosionomi (AMK), diakoniatyö; Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sairaanhoitaja (AMK)

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Oppilaitoksen leimalla tai virallisella sähköisellä allekirjoituksella varustettu tutkintotodistus ja opintosuoritusote liitetään hakulomakkeelle hakuajan päättymiseen 16.5.2024 klo 15.00 mennessä. Mikäli toisen asteen tutkinto on hakuvaiheessa kesken, sinun tulee toimittaa 12.8.2024 mennessä hakijapalveluihin alkuperäinen, oppilaitoksen leimalla tai virallisella sähköisellä allekirjoituksella varustettu todistus ja opintosuoritusote suoritetusta tutkinnosta. Diakin avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. 


Hakeminen

Hakeminen tapahtuu Diakin väyläopintojen erillishaun hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelussa. Voit hakea enintään kahteen hakukohteeseen tässä haussa. Hakulomake on auki haun ajan.

Haussa olevat koulutukset


Opiskelijavalinta

Valinta tehdään opintomenestyksen ja motivaatiotehtävän perusteella. 

Motivaatiotehtävä liitetään hakulomakkeelle hakuajan päättymiseen 16.5.2024 klo 15.00 mennessä. Motivaatiotehtävän ohjeet alla.

Opintomenestyksen tulee vastata keskimäärin arvosanaa 2,5 asteikolla 1–5 (ennen 1.1.2022 väyläopinnot aloittaneet) tai arvosanaa 3,0 (1.1.2022 jälkeen väyläopinnot aloittaneet). Opintomenestys lasketaan hakuajan päättymiseen 16.5.2024 mennessä opintorekisteriin merkityistä väyläopinnoista käyttäen suoritettujen opintojen painotettua keskiarvoa. 

Hakijoiden opintosuoritukset tarkistetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opintorekisteristä. 

Opiskelijavalinta tehdään ehdollisena, mikäli hakijan hakukelpoisuuden antava tutkinto ei ole valmis hakuvaiheessa tai hakijalla ei vielä hakuaikana ole suoritettuna opiskelijavalintaan vaadittavaa opintopistekertymää (15/20 op), mutta hän osoittaa saavansa suoritukset 12.8.2024 mennessä.  

Tarvittaessa Diak järjestää suomen kielen kokeen ennen lopullista valintapäätöstä hakijoille, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi. 

Tulokset julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa viimeistään 4.7.2024. Tarjottu paikka tulee ottaa vastaan 11.7.2024 klo 15 mennessä Opintopolku.fi-palvelussa. 


Motivaatiotehtävän ohjeistus

Motivaatiotehtävän pituus on n. 1xA4. Palauta tehtävä PDF-muodossa. Kirjoita tehtävä käyttäen kokonaisia lauseita, muista myös kappalejaot. Nimeä tehtäväsi muodossa etunimi_sukunimi_motivaatio_väylä.

Sisällytä motivaatiotehtävään vastaukset kaikkiin seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haet ammattikorkeakouluun ja tähän tutkintotavoitteiseen koulutukseen? Muista mainita vastauksessasi koulutus, johon haet.
 • Kuvaa ja arvioi omia oppimisvalmiuksiasi ammattikorkeakouluopintoihin ja erityisesti valmiuksiasi itsenäiseen opiskeluun. Mikä on tähänastisissa ammattikorkeakouluopinnoissa sujunut hyvin? Missä saattaisit tarvita jatkossa tukea? Pohdi myös kokoaikaisen opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 • Mitkä ovat vahvuutesi ja kehittymishaasteesi tulevana sosiaali- terveys- tai kirkonalan ammattilaisena?

Motivaatiotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.