Opintomaksut ja peruutusehdot

Yhden opintopisteen hinta on 10-15 euroa, opintojaksosta riippuen. Erityisesti suurille kokonaisuuksille on usein määritelty pakettihinta, jolloin yhden opintopisteen hinta voi jäädä alle 10 euron. Tarkista lopullinen hinta ilmoittautuessasi opintojaksolle.

Vaihtoehtoisesti voit maksaa lukukausimaksun ja opiskella ilman opintopisterajoitusta yhden lukukauden aikana toteutuvia opintoja. Opintojen alkamis- ja päättymispäivän tulee olla saman lukukauden sisällä.

Yli yhden lukukauden kestävissä opintopaketeissa tämä vaihtoehto edellyttää useamman lukukausimaksun maksamista, joten kannattaa laskea, kumpi maksutapa sopii sinulle parhaiten: yksittäisten opintojaksojen vai koko lukukausimaksun maksaminen.

Valitse haluttu maksuvaihtoehto opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki opintomaksut laskutetaan opintojen alussa.

Muut kulut

Varsinaisten opintomaksujen lisäksi jotkin opinnot sisältävät opintomateriaali-, tarvike- tai muita kuluja. Mahdollisista lisäkustannuksista ilmoitetaan aina erikseen kunkin opintojakson kuvauksessa.

Lisäkustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun, joten ne laskutetaan aina erikseen.


Opintojen peruuttaminen

Sinulla on oikeus perua osallistumisesi opintojaksolle, vaikka olisit jo ilmoittautunut. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti avoimen AMK:n opintotoimistoon.

Diak pidättää oikeuden mm. aikataulu- ja opettajamuutoksiin sekä koko opintojakson peruuttamiseen esim. vähäisen osanottajamäärän takia.


Peruutusehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi kustannuksitta ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen mutta ennen opetuksen alkamista, peruutusmaksu on puolet opintomaksusta.

Jos avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautunut ei peru osallistumistaan ja jättää saapumatta koulutukseen, opintomaksu peritään kokonaisuudessaan.

Opintomaksu peritään kokonaisuudessaan myös silloin, jos opinnot aloittanut osallistuja keskeyttää opintonsa.

Opintomaksujen perimisestä voidaan luopua, jos opintojen peruuttaminen tai keskeyttäminen johtuu sairastumisesta, joka merkittävästi haittaa opintojen suorittamista.

Tällöin opiskelijan tulee toimittaa avoimen AMK:n opintotoimistoon lääkärintodistus, joka osoittaa opiskelukyvyttömyyden.