Siirry sisältöön

Erillishaku Diakin avoimessa AMK:ssa suoritettujen, varhaiskasvatukseen painottuneiden sosionomiopintojen perusteella

Nämä tiedot koskevat kevään 2023 erillishakua. Syksyn 2023 tiedot ja valintaperusteet päivitetään tälle sivulle alkusyksystä 2023.

Hakeminen

Hae erillishaussa Diakin avoimessa AMK:ssa suoritettujen, varhaiskasvatukseen painottuneiden sosionomiopintojen perusteella Opintopolku.fi-palvelussa 2.-16.5.2023. Hakuaika päättyy 16.5.2023 klo 15.

Hae Opintopolussa:

Voit hakea, jos olet suorittanut Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 50 opintopistettä sosiaalialan opintoja, joihin sisältyy 15 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja (Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op, Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5 op sekä Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5 op) suoritettuna tai ahotoituna ja sinulla tulee täyteen 65 opintopistettä Diakissa suoritettuja sosiaalialan opintoja täyteen 14.8.2023 mennessä. Sinulla tulee myös olla sopiva terveydentila sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen. Tutustu terveydentilavaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.

Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja hakuajan päättymisestä 16.5.2023 laskien.

Korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.


Liitteet

Diakissa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Opintopisteet ja opintomenestys tarkistetaan opintorekisteristä.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä.

Opintomenestys lasketaan alla olevista Diakin opetussuunnitelmaan kuuluvista, numeerisesti arvioiduista opintojaksoista käyttäen suoritettujen opintojen painotettua keskiarvoa. Jos jokin opintojaksoista on ahotoitu, keskiarvoon lasketaan mukaan myös sen tilalla suoritettu, numeerisesti arvioitu opintojakso. Opintosuorituksen arvosanan tulee olla merkitty opintorekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä, jotta se laske-taan mukaan keskiarvoon. Opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0 asteikolla 1–5, jotta hakija voi tulla valituksi koulutukseen.

  • Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4 op
  • Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op
  • Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5 op
  • Perhetyö ja lastensuojelu 5 op
  • Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op
  • Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5 op
  • Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5 op
  • Sosiaaliturvaohjaus ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät 5 op
  • Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5 op

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tutustu ennen hakemista ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.


Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 7.7.2023. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15. Opiskelupaikan vastaanotosta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen tekemisestä ohjeistetaan hyväksymiskirjeessä. Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan syksyllä 2023 alkavista korkeakoulututkintoon johtavista koulutuksista.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 65 opintopisteen laajuisia sosiaalialan opintoja 14.8.2023 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat elokuussa 2023 erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista.

hakijapalvelut@diak.fi
p. 0400 725 384 (ma–to klo 10–11 ja 12–14, pe suljettu)