Siirry sisältöön

Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 koulutuskohtaista opintopistettä ja saat 59 opintopistettä täyteen 12.8.2024 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaussa 2.–16.5.2024 (klo 15).

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n erillishaussa Opintopolku.fi-palvelussa 2.–16.5.2024. Hakuaika päättyy 16.5.2024 klo 15.

Koulutuksia kannattaa Opintopolussa etsiä koulutuksen nimellä (esim. sosionomi), jonka jälkeen pääset valitsemaan hakukohteen. Voit suodattaa tarjontaa valitsemalla hakutavaksi erillishaun.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa AMK:ssa hakuajan loppuun mennessä vähintään 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla on sopiva terveydentila sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen. Tutustu terveydentilavaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.

59 opintopistettä täytyy tulla täyteen 12.8.2024 mennessä, jotta sinut voidaan valita opiskelijaksi.

Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja hakuajan päättymisestä 16.5.2024 laskien.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n erillishaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen opiskelijavalintaa. Diakin polkuopiskelijoilta suoritetut opintopisteet ja arvosanat tarkistetaan Diakin opintorekisteristä. Muussa avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet hakijat liittävät hakemukseensa virallisen opintorekisteriotteen, jossa näkyy avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet arvosanoineen.


Kevään 2024 hakukohteet

Helsinki

*toteutusmuoto riippuu siitä, missä vaiheessa opintojasi olet.

Oulu

Pori

DiakHub Itä-Suomi, Pieksämäki

  • Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus

Liitteet

Jos olet suorittanut opintoja Diakin avoimessa AMK:ssa, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakemuksen liitteenä. Opinnot tarkistetaan suoraan MyDiakista.

Jos olet suorittanut opintoja jonkin toisen ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa, sinun on liitettävä hakulomakkeeseen virallinen, oppilaitoksen leimaama tai sähköisesti varmentama opintosuoritusote 16.5.2024 klo 15.00 mennessä. Sinun täytyy myös tehdä selvitys, jossa vertaat suorittamiasi opintoja haun kohteena olevan Diakin koulutuksen opintojaksoihin ja teet vertailutaulukon siitä, miten aikaisemmat opinnot vastaavat Diakin opetussuunnitelman opintojaksojen sisältöjä. Huom. mikäli sinut valitaan opiskelijaksi Diakiin, tulee sinun hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Diakin voimassa olevan AHOT-prosessin mukaisesti. Linkki Diakin opinto-oppaaseen

Liitä liitteet sähköisesti hakulomakkeelle hakemusta täyttäessä. Voit myös hakemuksen lähettämisen jälkeen käydä liittämässä liitteitä hakulomakkeellesi 16.5.2024 klo 15.00 mennessä vahvistussähköpostin mukana tulevan linkin kautta.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 59 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 59 opintopisteen opinnoista.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 12.8.2024 klo 15.00 mennessä, mihin mennessä sinun tulee toimittaa oppilaitoksen leimaama tai sähköisesti varmentama opintosuoritusote Diakin hakijapalveluihin tai oman hakemuksesi liitteeksi Oma Opintopolku -palvelun kautta.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Tässä erillishaussa on myös käytössä varasijat. Opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0 asteikolla 1–5, jotta tulos on hyväksyttävissä oleva. Keskiarvo lasketaan kaikista hakuajan loppuun mennessä suoritetuista koulutuskohtaisista avoimen AMK:n opinnoista käyttäen suoritettujen opintojen painotettua keskiarvoa.

Tarvittaessa hakijoille järjestetään haastattelu soveltuvuuden tai suomen kielen arvioimiseksi.

Hakijoiden, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi, suomen kielen taito testataan erillisellä suomen kielen kokeella ennen lopullista valintapäätöstä, mikäli sitä ei ole testattu Diakissa ennen polkuopintojen alkamista. Suomen kielen koe järjestetään verkon välityksellä 20.5.2024 klo 17-18. Koeajankohta päivitetään tälle sivulle ennen hakuajan alkua. Hakijat, joiden täytyy osallistua suomen kielen kokeeseen, saavat hakuajan jälkeen erillisen kutsun sähköpostitse.

Hakija voi myös osoittaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla, eikä hänen tällöin tarvitse osallistua suomen kielen kokeeseen (todistus liitetään hakulomakkeelle):

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI)

  • Perus- tai keskitason kielitutkinto suoritettu tasoarviolla 4 kokeen kaikissa osissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • Ylimmän tason (tasot 5 ja 6) testistä vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto

  • suoritettu arvosanalla hyvä

Suomalainen ylioppilastutkinto

  • Äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla Lubenter approbatur (B)
  • Suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla Lubenter approbatur (B)
  • Pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla Magna cum laude approbatur (M)
  • Keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle ja humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tutustu ennen hakemista ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n erillishaun valintojen tulokset julkaistaan Opintopolussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 11.7.2024 klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanotosta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen tekemisestä ohjeistetaan hyväksymissähköpostissa. Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan syksyllä 2024 alkavista korkeakoulututkintoon johtavista koulutuksista.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 59 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 12.8.2024 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Ennen opintojen alkua jokaiselle avoimen AMK:n erillishaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) yhdessä opiskelijan kanssa, mikäli opiskelija ei ole opinto-ohjaajan kanssa sopinut jatkavansa suoraan seuraavan lukukauden opintoihin. Toisesta ammattikorkeakoulusta siirtyvän opiskelijan tulee tutustua uuden opiskelijan infoon ja olla yhteydessä opinto-ohjaajaan HOPSin laatimiseksi.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista.

hakijapalvelut@diak.fi
p. 0400 725 384 (ma–to klo 10–11 ja 12–14, pe suljettu)