Siirry sisältöön

Turvallista opiskelua ja työskentelyä Diakissa

Diak vaalii yhteisöllisesti hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan. Tavoitteena on turvata korkeakouluyhteisön opiskelu- ja työrauha sekä turvallisuus ja viihtyisyys. Turvallisuutta edistetään koulutuksen, viestinnän ja valvonnan avulla.

Turvallisuustyön tueksi Diakissa on suunnitelmat ja toimintaohjeet, joilla ohjataan, seurataan ja arvioidaan ammattikorkeakoulun turvallisuutta sekä tarvittaessa reagoidaan erilaisiin turvallisuuspoikkeamiin.

Ohjeistuksessa ja valvonnassa huomioidaan myös oppilaitoksen ulkopuolella tehtävä työ, mm. harjoittelu kotimaassa ja ulkomailla.

Turvaryhmä

Diakin turvallisuudesta vastaa turvaryhmä, jonka tehtävänä on

  • edistää ja ylläpitää turvallisuuskulttuuria Diakissa
  • ennakoida kriisitilanteita
  • organisoida toiminta kriisien aikana
  • tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista
  • päivittää Diakin kriisiohjeita
  • vastata kriisikoulutuksen järjestämisestä koko Diakissa
  • vastata Diakin valmiussuunnitelmasta.

Poikkeavista tilanteista raportoiminen

Opiskelu- ja työskentelytiloihin tai opiskeluun liittyvistä poikkeamista raportoiminen on tärkeää yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden takia. Diakissa on käytössä Falcony-niminen raportointijärjestelmä (entinen Incy). Kirjaudu Falconyyn Diakin tunnuksilla.


Opiskelijan turvallisuusohje

Katso opiskelijan turvallisuusohje Tuudosta kohdasta Henkilöt ja palvelut > Opiskelijan turvallisuusohje.