Siirry sisältöön

Diakin strategia 2021–2030

Olemassaolon tarkoitus

”Vasta kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita” kiteyttää Diakin olemassaolon ytimen ja vastaa kysymykseen, miksi Diakia tarvitaan. Se kytkee Diakin laajempaan kontekstiin ja kertoo, mikä on Diakin perimmäinen tarkoitus yhteiskunnassamme. Diakin olemassaolon tarkoituksessa maailma käsittää sekä fyysisen ympäristömme että sosiaalisen elinpiirimme, jota me yhdessä rakennamme.

Diak on rakentamassa hyvää maailmaa meille kaikille. Diak ei luokittele ihmisiä tai erottele ryhmiä ja kulttuureita, vaan haluaa kohdata jokaisen lähimmäisenä ja tehdä maailmasta hyvän ihan kaikille.

Diak sekä tekee, hakee ja näkee itse hyvää että tuottaa uusia hyväntekijöitä, jotka pyrkivät rakentamaan kestävää ja tasa-arvoista maailmaa.

Diakin olemassaolon tarkoitus on rohkea viesti siitä, että Diak paiskii hommia niin kauan kuin maailmantila sitä vaatii – ja jos tämä työ saadaan päätökseen, Diak on tehtävänsä tehnyt eikä sitä enää tarvita.

Tämä viesti kertoo myös siitä, että Diak on tosissaan tekemänsä työn kanssa ja että Diak on valmis haastamaan myös oman olemassaolonsa.


Visiomme

Diakin visio on olla arvostetuin kohtaamisen korkeakoulu vuonna 2026.

Olemme haluttu opiskelu- ja työpaikka sekä kehittäjäkumppani. Tarjoamme sinulle Suomen laadukkainta koulutusta ja TKI-toimintaa aloillamme.

Olemme arvostettu, luotettu ja osaava kumppani kansallisesti ja kansainvälisesti. Kohtaamme ja ratkaisemme yhdessä yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia haasteita.

Olemme jokaista ihmistä kunnioittava korkeakoulu. Kohtaamme jokaisen ihmisen arvostaen. Yhdessä meidän kanssamme liityt kansainväliseen ja monimuotoiseen yhteisöön ja ympäristöön.

Teemme hyvin kaiken mitä teemme ja saamme sillä hyvää aikaan. Diakissa opiskelulla ja työskentelyllä on suurempi päämäärä ja syvä merkityksellisyys. Me tarjoamme sinulle inspiroivan ja motivoivan opiskelu- ja työskentely-ympäristön.


Diakin arvot

Rohkeasti rakentava. Haastamme yhteiskuntaa ja itseämme muutokseen. Tarvittaessa uimme vastavirtaan ja teemme toisin.

Hyvän maailman puolustaja. Kaikki tekemisemme tähtää entistä inhimillisempään ja kestävämpään maailmaan. Etsimme, näemme ja teemme hyvää.

Reilusti kohtaamalla. Kristillisyys näkyy meillä siten, että kohtaamme avoimesti ja rehellisesti kaikki ihmiset ja tilanteet. Jokainen ihminen on meille lähimmäinen.


Strategiset vahvuudet

Selkärankana sivistys. Tarjoamme työkaluja mielekkään elämän ja laadukkaan työn rakentamiseen. Tuemme kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia. Vahvistamme kansainvälisiä osaamisverkostoja.

Ytimessä uudistuva eettisyys. Sitoudumme inhimilliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Tunnistamme maailman hätää ja ratkaisemme sosiaalisia ongelmia. Ratkomme uusien teknologioiden ja työtapojen mukanaan tuomia eettisiä kysymyksiä.

Supervoimana moninaisuus. Lisäämme sosiaalista osallisuutta ja yhteiskunnallista integraatiota. Edistämme uskonto- ja kulttuurilukutaitoa sekä sovintotyötä. Etsimme ratkaisuja monimutkaistuvan maailman kysymyksiin.

Valttina osaaminen yhteisvoimin. Kehitämme opiskelijalähtöisiä oppimisen ekosysteemejä ja alustoja valtakunnallisesti. Mahdollistamme joustavat oppijan polut ja monimuotoiset oppimistavat. Panostamme kohtaamisosaamiseen.