Diak on hyvän tekemisen korkeakoulu

Diakin toimintaa ohjaavia arvoja ovat kristillinen lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, avoin vuorovaikutus sekä laadukas ja tuloksellinen toiminta.

Diak kouluttaa kirkon ja yhteiskunnan palvelukseen osaavia ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä osallistuu koulutusalojensa alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Toimimme aktiivisesti sosiaalisen eheyden ja väestön terveyden edistämiseksi sekä sivistysperustan vahvistamiseksi.Perustehtävät

  • Toiminnan ja innovaatioiden käyttövoimana toimii profiilin mukainen, vahva TKI-toiminta.
  • Diak kouluttaa asiakasläheisiä, tutkivia ja kehittäviä osaajia työelämän uudistuviin tarpeisiin.
  • Diak löytää yhdessä työelämän kanssa innovaatioita ajankohtaisiin ilmiöihin tulevaisuutta varten.

Päämäärät

  • Maailma, jossa ketään ei jätetä (strateginen aie).
  • Kestävää hyvinvointia yhteisöissä ja palvelujärjestelmissä koko Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
  • Eettisiä ja älykkäitä ratkaisuja tuottavat hyvät käytännöt ja osaamiskeskittymät vahvuusalueilla.
  • Tartutaan toimeen kohdennetusti, ketterästi kokeillen.