Siirry sisältöön

Laatutyö Diakissa

Laadunhallinnalla tarkoitetaan toimintatapoja, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Diakissa tavoitteena on, että laadunhallinta on luonteva osa henkilöstön ja opiskelijoiden arkea ja tukee avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria kaikessa toiminnassa. Diakin laatujärjestelmä luo rakenteet sekä määrittää vastuut ja käytännöt toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Laatujärjestelmä kattaa ammattikorkeakoulun kaikki toiminnot ydintehtävien laadunhallinnasta tukipalveluihin sekä johtamiseen, ja jokainen henkilökunnan jäsen ja opiskelija on omalta osaltaan mukana rakentamassa Diakin laatua.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti vuoden 2020 aikana Diakin uusinta-auditoinnin ja on antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.12.2020 alkaen.

Diakin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Diakin laatujärjestelmän kokonaisuus sai parhaan mahdollisen arvioinnin ollen edistyneessä vaiheessa. Edistyneelle tasolle on arvioitu Diakin lisäksi vain kaksi muuta korkeakoulua.

Lue Diakin laatujärjestelmän uusinta-auditointiraportti.


Laatukäsikirja

Diakin laatukäsikirja kuvaa kaikille diakilaisille yhteiset toimintatavat: kuinka laatu toteutuu oppimisessa ja opetuksessa sekä korkeakoulumme innovaatiotoiminnassa sekä kampuspalveluissa, ja kuinka laatujärjestelmä tukee meidän kaikkien työtä.

Tutustu Diakin laatukäsikirjaan.


Jatkuvaa kehittämistä

Laatujärjestelmän pohjana on jatkuvan kehittämisen kehä, jossa yhdistyvät toiminnan suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi sekä kehittäminen. Laatutyö kytkeytyy kiinteästi Diakin strategiaan ja sen pohjalta asetettaviin tavoitteisiin sekä vuosittaiseen toiminnanohjaukseen.

Laatujärjestelmä tukee Diakia strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

Luotettavan seuranta- ja arviointitiedon tuottaminen on tärkeä osa laatujärjestelmää. Tilastotiedon ja tavoitteiden toteutumisen seurannan lisäksi keskeistä on opiskelijoilta, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä saatava palaute: palautteet muodostavat pohjan toiminnan kehittämiselle.

Diak osallistuu Korkeakoulujen arviointineuvoston (Karvi) toteuttamaan laatujärjestelmän auditointiin kuuden vuoden välein. Kehitämme laatujärjestelmäämme auditoinnissa annettujen suositusten perusteella.


Yhteystiedot

laatupäällikkö Merja Merasto
050 350 1916, merja.merasto@diak.fi