Siirry sisältöön

Kestävä ja vastuullinen Diak

Diakissa kestävyys ja vastuullisuus ovat osa strategiaamme: tavoitteenamme on inhimillisempi ja kestävämpi maailma. Toiminnassamme korostamme ekososiaalisuuden periaatetta, jonka mukaisesti pyrimme viemään Diakin toimintaa inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään suuntaan.

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä siitä, miten kestävyys ja vastuullisuus toteutuvat toiminnassamme.

Reilun kaupan korkeakoulu

Diak on ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, joka on saanut Reilun kaupan arvonimen. Tarjoamme henkilökunnallemme Reilun kaupan kahvia ja kampuksillamme on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Edistämme toiminnallamme kestäviä arvoja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tuomme Reilun kaupan merkitystä esille myös viestinnässämme.

Lue lisää Reilusta kaupasta Suomen Reilun kaupan sivuilta.


Ekososiaalisen sivistyksen edistäjä

Diakin koulutusalat ovat paikallisesti, yhteiskunnallisesti ja globaalisti avainasemassa entistä kestävämmän maailman rakentamisessa. Ekososiaalisen ajattelun omaksunut ja sen pohjalle rakennettu koulutus Diakissa tavoittelee elämäntapa- ja arvomuutoksia, jotka tarvitsevat toteutuakseen yhteiskunnallisia ja globaaleja kestävän kehityksen mukaisia toimia.

Diakissa on suunnitteilla tai toteutuksessa useita ekososiaalista sivistystä edistäviä opintojaksoja ja koulutuskokonaisuuksia.

  • Ecosocial Approaches, Theoretical Foundation, and Controversies (5 op) and Strategic Approaches to Complex Ecosocial Issues in Different Context (5 op) on tarjolla englanninkielisten Master-tutkintojen valinnaisena moduulina. Kurssi rakentuu kahdesta eri osasta, joiden myötä opiskelijalle rakentuu ymmärrys ekososiaalisuuteen liittyvistä käsitteistä, teorioista, muutoksesta sekä suuntauksista. Oppimistavoitteena on ymmärtää globaalien ja paikallisten haasteiden ja ilmiöiden systeeminen luonne sekä oivaltaa ekososiaalisuuden elementit ja ulottuvuudet sekä ilmiöiden monimutkaiset suhteet.
  • Inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys (5 op) on suunniteltu toteutettavaksi viimeistään syksyllä 2022 ja kurssi on tarjolla vapaasti valinnaisena perustutkintoa suorittaville sekä jatkossa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa. Kurssin tavoitteena on ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkitys globalisoituvassa maailmassa sekä YK:n Agenda2030:n tavoitteiden mukainen oikeudenmukaisen kehityksen ja inhimillisen kehityksen merkitys.
  • Tulossa: monitieteinen sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto. Koulutuksessa rakennetaan ekososiaalisuuteen liittyvää asiantuntijuutta, syvennytään yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien tarkasteluun sekä etsitään ratkaisuja dialogin rakentamiseen, osallisuuden mahdollistamiseen ja demokratian vahvistamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhteistoiminnallisesti, tutkimukseen perustuvia ja työelämälähtöisiä ekososiaalisia innovaatioita.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

Diak on mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä hiilijalanjäljen laskennassa, jossa kootaan yhteen kiinteistöjen energiakuluja sekä hankinnoista ja matkustamisesta aiheutuvia energiakuluja. Yhteisen laskennan tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa eri ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljestä. Ensimmäinen laskenta on jo tehty.

Laskennan myötä saamme tietoa, mistä Diakin hiilijalanjälki muodostuu ja voimme tehdä suunnitelmia sen pienentämiseksi esimerkiksi huomioimalla hiilijalanjäljen hankinnoissa ja esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuudessa.


Vastuullinen työnantaja

Diak on palkittu vuonna 2021 ja 2022 yhdeksi Suomen vastuullisimmista työnantajista. Tunnustus perustuu Oikotien toteuttaman Suomen laajimman työelämän vastuullisuustutkimuksen tuloksiin. Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisuus toteutuu työpaikoilla työntekijöiden mielestä.

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa sitoudutaan edistämään kuutta vastuullisuusperiaatetta. Periaatteet ovat:

  1. Syrjimättömyys
  2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi
  3. Esihenkilötyöhön panostaminen
  4. Työn merkitys ja työssä kehittyminen
  5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
  6. Hyvä hakijakokemus

Lue lisää periaatteiden toteutumisesta Ura Diakissa -sivulta.


Romako-merkki työnantajilleMukana Romakon työnantajapoolissa

Me Diakissa uskomme, että kaikille työnhakijoille tulee antaa samanlaiset mahdollisuudet työllistyä taustasta riippumatta. Olemme liittyneet mukaan Romakon työnantajapooliin, koska tarjoamme tasavertaisesti töitä ja harjoittelupaikkoja myös romanitaustaisille hakijoille. Jokaiselle osaajalle kuuluu antaa tasavertainen mahdollisuus, taustasta riippumatta.

Lue lisää Romakosta.


Arvoliiton jäsen

Diak on vuodesta 2022 lähtien ollut Arvoliiton jäsen. ARVO ry on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden verkosto, joka edistää yhteiskunnallisen yrittämisen toimintamallin menestystä Suomessa. Verkostoon kuulumalla voimme lisätä ymmärrystämme yhteiskunnallisten yritysten tarpeista ja parantaa kykyämme vastata näihin tarpeisiin korkeakoulumme monipuolisella tutkimus-, koulutus- ja innovaatio-osaamisella.