Siirry sisältöön

Kestävä ja vastuullinen Diak

Diakissa kestävyys ja vastuullisuus ovat osa strategiaamme: tavoitteenamme on inhimillisempi ja kestävämpi maailma. Toiminnassamme korostamme ekososiaalisuuden periaatetta, jonka mukaisesti pyrimme viemään Diakin toimintaa inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään suuntaan.

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä siitä, miten kestävyys ja vastuullisuus toteutuvat toiminnassamme.

Reilun kaupan korkeakoulu

Reilun kaupan korkeakoulu -logo

Diak on ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, joka on saanut Reilun kaupan arvonimen. Tarjoamme henkilökunnallemme Reilun kaupan kahvia ja kampuksillamme on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Edistämme toiminnallamme kestäviä arvoja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tuomme Reilun kaupan merkitystä esille myös viestinnässämme.

Lue lisää Reilusta kaupasta Suomen Reilun kaupan sivuilta.


Koulutusta ekososiaalisesti kestävän työelämän kehittämiseksi

Diakin koulutusalat ovat paikallisesti, yhteiskunnallisesti ja globaalisti avainasemassa entistä kestävämmän maailman rakentamisessa. Ekososiaalisen ajattelun omaksunut ja sen pohjalle rakennettu koulutus Diakissa tavoittelee elämäntapa- ja arvomuutoksia, jotka tarvitsevat toteutuakseen yhteiskunnallisia ja globaaleja kestävän kehityksen mukaisia toimia.

Diakissa on suunnitteilla tai toteutuksessa useita ekososiaalista sivistystä edistäviä opintojaksoja ja koulutuskokonaisuuksia.

  • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen YAMK koulutusohjelma. Koulutusohjelmasta valmistuu kestävän siirtymän ja ekososiaalisuuden asiantuntijoita. Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta sosiaalisesti kestävästä hyvinvoinnista arvona ja tavoitteena. Koulutuksesta valmistavilla on asiantuntijuutta suunnitella, toteuttaa ja arvioida organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia ja kehittää kestävää hyvinvointia yhdistäviä innovaatiota. Lisätietoa tällä verkkosivulla.
  • Inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys (5 op) Opetuskokonaisuus on tarjolla vapaasti valinnaisena ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille. Kurssi on myös avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa. Kurssin tavoitteena lisätä ymmärrystä eettisyyden ja arvojen merkityksestä globalisoituvassa maailmassa sekä ekososiaalisen työn perusperiaatteista.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

Diak on mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä hiilijalanjäljen laskennassa, jossa kootaan yhteen kiinteistöjen energiakuluja sekä hankinnoista ja matkustamisesta aiheutuvia energiakuluja. Yhteisen laskennan tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa eri ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljestä. Ensimmäinen laskenta on jo tehty.

Laskennan myötä saamme tietoa, mistä Diakin hiilijalanjälki muodostuu ja voimme tehdä suunnitelmia sen pienentämiseksi esimerkiksi huomioimalla hiilijalanjäljen hankinnoissa ja esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuudessa.


Vastuullinen työnantaja

Diak on palkittu vuonna 2021-2023 yhdeksi Suomen vastuullisimmista työnantajista. Tunnustus perustuu Oikotien toteuttaman Suomen laajimman työelämän vastuullisuustutkimuksen tuloksiin. Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisuus toteutuu työpaikoilla työntekijöiden mielestä.

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa sitoudutaan edistämään kuutta vastuullisuusperiaatetta. Periaatteet ovat:

  1. Syrjimättömyys
  2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi
  3. Esihenkilötyöhön panostaminen
  4. Työn merkitys ja työssä kehittyminen
  5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
  6. Hyvä hakijakokemus

Lue lisää periaatteiden toteutumisesta Ura Diakissa -sivulta.


Romako-merkki työnantajilleMukana Romakon työnantajapoolissa

Me Diakissa uskomme, että kaikille työnhakijoille tulee antaa samanlaiset mahdollisuudet työllistyä taustasta riippumatta. Olemme liittyneet mukaan Romakon työnantajapooliin, koska tarjoamme tasavertaisesti töitä ja harjoittelupaikkoja myös romanitaustaisille hakijoille. Jokaiselle osaajalle kuuluu antaa tasavertainen mahdollisuus, taustasta riippumatta.

Lue lisää Romakosta.


ARVO:n jäsen

Diak on vuodesta 2022 lähtien ollut ARVO:n jäsen. ARVO ry on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden verkosto, joka edistää yhteiskunnallisen yrittämisen toimintamallin menestystä Suomessa. Verkostoon kuulumalla voimme lisätä ymmärrystämme yhteiskunnallisten yritysten tarpeista ja parantaa kykyämme vastata näihin tarpeisiin korkeakoulumme monipuolisella tutkimus-, koulutus- ja innovaatio-osaamisella.