Kestävä ja vastuullinen Diak

Diakissa kestävyys ja vastuullisuus ovat osa strategiaamme: tavoitteenamme on inhimillisempi ja kestävämpi maailma. Toiminnassamme korostamme ekososiaalisuuden periaatetta, jonka mukaisesti pyrimme viemään Diakin toimintaa inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään suuntaan.

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä siitä, miten kestävyys ja vastuullisuus toteutuvat toiminnassamme.

Reilun kaupan korkeakoulu

Diak on ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, joka on saanut Reilun kaupan arvonimen. Tarjoamme henkilökunnallemme Reilun kaupan kahvia ja kampuksillamme on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Edistämme toiminnallamme kestäviä arvoja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tuomme Reilun kaupan merkitystä esille myös viestinnässämme.

Lue lisää Reilusta kaupasta Suomen Reilun kaupan sivuilta.


Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

Diak on mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä hiilijalanjäljen laskennassa, jossa kootaan yhteen kiinteistöjen energiakuluja sekä hankinnoista ja matkustamisesta aiheutuvia energiakuluja. Yhteisen laskennan tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa eri ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljestä.

Laskennan myötä saamme tietoa, mistä Diakin hiilijalanjälki muodostuu ja voimme tehdä suunnitelmia sen pienentämiseksi esimerkiksi huomioimalla hiilijalanjäljen hankinnoissa ja esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuudessa.


Vastuullinen työnantaja

Diak palkittiin vuonna 2021 vuoden vastuullisimmaksi työnantajaksi pienten ja keskisuurten organisaatioiden kategoriassa. Tunnustus perustuu Oikotien toteuttaman Suomen laajimman työelämän vastuullisuustutkimuksen tuloksiin. Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisuus toteutuu työpaikoilla työntekijöiden mielestä.

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa sitoudutaan edistämään kuutta vastuullisuusperiaatetta. Periaatteet ovat:

  1. Syrjimättömyys
  2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi
  3. Esihenkilötyöhön panostaminen
  4. Työn merkitys ja työssä kehittyminen
  5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
  6. Hyvä hakijakokemus

Lue lisää periaatteiden toteutumisesta Ura Diakissa -sivulta.