Siirry sisältöön

Globaali Diak

Diakin tavoitteena on edistää kestävää hyvinvointia yhteisöissä ja palvelujärjestelmissä kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Diak on eettisesti vastuullinen monitieteinen ammattikorkeakoulu, jonka tavoitteena on parantaa osallisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Kansainvälisyys on läpileikkaavana teemana kaikessa Diakin toiminnassa​. Diakin kansainvälisyyden toimenpideohjelma ohjaa toimintaamme.

Lataa koko kansainvälinen toimenpideohjelma englanniksi.

opiskelijat katsovat kauas

Tiivistelmä kansainvälisyyden toimenpideohjelmasta 2021–2030

Kansainvälisyyden tavoitteet: 

 1. Jokainen Diakista valmistunut ammattilainen osaa toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja ymmärtää kestävää globaalia kehitystä.
 2. Diak on kansainvälinen, ​houkutteleva ja monimuotoinen yhteisö, ja rohkaisee opiskelijoita ja henkilökuntaa aktiivisiin kohtaamisiin, yhteiskehittämiseen ja monipuoliseen kansainvälistymiseen, ​ml. kotikansainvälistymiseen. ​  
 3. Diakin koulutus ja TKI-työ tuottavat kansainvälistä lisäarvoa heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden ja kestävän globaalin hyvinvoinnin lisäämiseksi. Diak edistää osaavien kansainvälisten ammattilaisten saatavuutta ja yhteiskunnan moninaisuutta.

Kansainvälinen yhteistyö toteutuu ​
kaikissa korkeakoulun toiminnoissa​

 • Koulutus: opetussuunnitelmayhteistyö, yhteiset kurssitoteutukset, monimuotoiset intensiivikurssit
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta: TKI-hankkeet, julkaisut, työelämäpalvelut, Diak Hub
 • Palvelut: kirjasto, IT, laatu, viestintä, talous, turvallisuus, HR
 • Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus: lyhyet, pitkät ja virtuaalivaihdot
 • Liiketoiminta ja kv. tarjouskilpailut: Diakin tuotteet ja palvelut
 • Kotimainen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö kv. asioissa: konferenssit, seminaarit, koulutukset, tilaisuudet
 • Kansainvälinen opiskelijarekrytointi

Kansainvälinen yhteistyö

Diakissa koulutusta kehitetään vahvistamalla kansainvälistä osaamista luovia verkostoja ja keskittymällä joustavien oppimismahdollisuuksien lisäämiseen. Tavoitteenamme on rakentaa yhteistyössä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa uusia innovaatioekosysteemejä, joissa koulutuksen kehittäminen ja TKI liittyvät rakenteellisesti toisiinsa ja uusia innovaatioita syntyy yhdessä eri alojen opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämäkumppaneiden yhteistyössä.

Diakin kansainvälisiin kumppaneihin ja verkostoihin kuuluu:

 • 70 liikkuvuuskumppania
 • 70 TKI-kumppania
 • 60 kv. verkostoa

Diak kehittää hankkeita yhteistyössä kumppaniensa kanssa eettisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävien periaatteiden pohjalta. Vuosittain on käynnissä 10–15 kansainvälistä hanketta​.

Teemoja ja toimintatapoja​ Diakin kv. hankkeissa:

 • Innovaatioekosysteemit, yhteiskehittäminen, monialaisuus
 • Ekososiaalinen lähestymistapa
 • Digitalisaatio, digitalisaation ja innovaatioiden eettisyys
 • Kestävä yhteisökehittäminen, yhteiskunnallinen yrittäjyys
 • Osallisuus ja hyvinvointi
 • Terveyden edistäminen
 • Kulttuuri- ja uskontolukutaito ja katsomustenvälinen dialogi

Kansainvälinen liikkuvuus

Diakin kumppanimaat ja -alueet ovat Eurooppa, Afrikka (Tansania, Kenia, Ghana, Eswatini ja Somalia), Aasia (Nepali ja Intia), Lähi-Itä (Palestiina) ja Arktinen yhteistyö.

Diakista lähtee vuosittain:

 • 50–100 opiskelijaa, suosituimpia kohdemaita mm. Espanja, ​
  Nepal, Tansania
 • 30–60 henkilöstön jäsentä​, suosituimpia kohdemaita Saksa, Norja ja Hollanti

Diakiin saapuu vuosittain:

 • 50–100 opiskelijaa​ mm. Saksasta ja Tsekistä​
 • 30–60 henkilöstön jäsentä​ mm. Saksasta ja Norjasta​

Monimuotoinen ja virtuaalinen liikkuvuus antavat opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden työskennellä monikulttuurisissa ryhmissä ja saada arvokasta kansainvälistä kokemusta silloinkin, kun fyysinen liikkuvuus ei ole mahdollista. Tämä sisältää Erasmus+ Blended Intensive Programme -ohjelmat, kansainvälisten verkostojen tarjoamat mahdollisuudet, Erasmus+ Virtuaalivaihdot sekä koulutuksen, TKI:n ja palvelujen kehittämisen virtuaalisessa, vuorovaikutteisessa yhteistyössä.

Lue lisää kansainvälistymisen mahdollisuuksista opiskelijoille Kansainvälisyys-sivustoltamme.