Siirry sisältöön

nuoret

Nuorten tavoittaminen tuen piiriin edellyttää monikanavaista viestintää

Ohjaamot ovat nuorten matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspisteitä, jotka tukevat nuorten siirtymiä työelämään ja sitä edistävien palvelujen piiriin. Ohjaamojen viestintää kehittämällä voidaan tavoittaa yhä useampi nuori, osoittaa uusi julkaisu.

Nuorista ratkaisu työvoimapulaan? Mielihyvin duunissa -hankkeen etäseminaari

Nuorista ratkaisu työvoimapulaan? Tervetuloa maksuttomaan etäseminaariin, jonka tavoitteena on lisätä työnantajien edustajien ymmärrystä konkreettisista keinoista tukea työelämään siirtyviä nuoria. 🔗 Lue lisää ja ilmoittaudu

Mielihyvin duunissa hakee ratkaisuja opintojen ja työelämän haasteisiin

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke on nyt Mielihyvin duunissa. Valtakunnallisessa hankkeessa tuetaan nuorten työntekijöiden mielenterveyttä ja työkykyä erilaisin menetelmin.

Oppilaitoksissa ja työpaikoilla tarvitaan lisää osaamista mielenterveysasioissa

Valtakunnallisessa Mielihyvin duunissa eli Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hankkeessa kehitetään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää työelämää yhdessä nuorten kanssa. Jotta nuoret voisivat paremmin koulussa ja työelämässä, mukaan muutoksen tekemiseen tarvitaan nuorten lisäksi oppilaitokset ja työnantajat.

Jopa 37 % nuorista tyytymättömiä elämäänsä

Diakonia-ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymässä DiakHubissa koostettu Zekki Suomi -tilannekuva herättää huolen suomalaisten nuorten hyvinvoinnista. Nuoret tarvitsevat vahvistusta erityisesti itsetunnon ja vaikeuksien voittamisen elämänalueilla.

DiakHub auttaa sote-toimijoita kehittämään vaikuttavia ratkaisuja 

Diak on kehittänyt ja konseptoinut työelämälle tarjottavia palveluja DiakHub-brändin alle. Taustalla on vuosien tutkimus- ja kehittämistyö.  

Diak mukana tukemassa nuorten mielenterveyttä työelämässä

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke käynnistyi syyskuun alussa.

SuomiAreena: Nuoret pinnalle ahdistuspandemiasta: kuinka pelastetaan hukkuva sukupolvi?

Koronapandemia ja epävakaa maailmantilanne ovat kolhaisseet nuorten osallisuuden kokemusta ja altistaneet ahdistukselle. Pahimmillaan ahdistus ja syrjäytyminen halvaannuttavat ja nuori tarvitsee ensimmäiselle askeleellekin saattajan. Esteinä

Porin kaupungin, Satakunnan hyvinvointialueen ja Diakin strategisen yhteistyösopimuksen julkistamistilaisuus

Porin kaupunki, Satakunnan hyvinvointialue ja Diakonia-ammattikorkeakoulu ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen. Tämän kunniaksi järjestämme sopimuksen julkistamistilaisuuden verkossa.

Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta

Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset palvelut ovat kuitenkin hajallaan ja apu vaikeasti löydettävissä. Nuorisoalan toimijoiden laatima kansalaisaloite vaatii nuoriasiavaltuutetun viran perustamista nuorten aikuisten edun ja oikeuksien edistämiseksi. Diak on ollut mukana valmistelemassa aloitetta.