Siirry sisältöön

Diak mukana tukemassa nuorten mielenterveyttä työelämässä

Kaksi naisoletettua keskustelevat vastatusten. EU-Next Generation -logo.
Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke käynnistyi syyskuun alussa.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoiman hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa erilaisin menetelmin. Lisäksi hanke tarjoaa työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille nuorille matalan kynnyksen mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistavaa tukea.

Maaliskuun 2025 loppuun jatkuvan hankkeen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto ja Väestöliiton Hyvinvointi Oy.

Diakonia-ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen viestinnän koordinaatiosta ja asiantuntijamme osallistuvat aktiivisesti hankkeen arviointiin. Hankkeessa tarjotaan tietoa myös siitä, miten Zekki-digipalvelua voi hyödyntää nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisessa ja asioiden puheeksi ottamisessa.

— Hienoa tässä hankkeessa on se, että otetaan vastuuta laajasti ja kollektiivisesti nuorten hyvinvoinnista ja mennään työpaikoille, oppilaitoksiin ja työterveyshuoltoon saakka. Tavoitteena on myös päästä yhdessä nuorten kanssa yhteiskehittämään menetelmiä, ja saada sillä tavoin heidän äänensä ja toiveensa kuuluviin, projektipäällikkö Jaana Toikkanen Diakista kertoo.

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jaana Toikkanen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

050 401 0406, jaana.toikkanen@diak.fi

Hankejohtaja Mira Roine, Valo-Valmennusyhdistys & Silta-Valmennusyhdistys

040 868 2127, mira.roine@valo-valmennus.fi