Siirry sisältöön

Nuorten tavoittaminen tuen piiriin edellyttää monikanavaista viestintää

Nuoria ihmisiä selin vierekkäin.
Ohjaamot ovat nuorten matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspisteitä, jotka tukevat nuorten siirtymiä työelämään ja sitä edistävien palvelujen piiriin. Ohjaamojen viestintää kehittämällä voidaan tavoittaa yhä useampi nuori, osoittaa uusi julkaisu.

– Nuorten palvelujen saavutettavuus on iso kysymys, koska pandemia-aika polarisoi nuorten tilannetta Suomessa. Ohjaamojen viestinnän kehittäminen on keskeistä, jotta tuen tarpeessa olevat nuoret tavoitetaan, sanoo julkaisun toinen kirjoittaja, Diakin asiantuntija Henna Harju.

Julkaisu Ohjaamojen viestinnän kehittäminen – nuorten neuvonta- ja ohjauspisteiden viestintä ja tunnettuus esittelee tuloksia kyselyistä ja haastatteluista, joilla kerättiin palautetta nuorilta ja heidän vanhemmiltaan sekä Ohjaamoilta ja niiden yhteistyökumppaneilta.

Selvityksen tuloksissa korostuu, että nuorille viestimisen tulee olla monikanavaista. Nuoret toivovat Ohjaamoilta selkokielistä, yksinkertaista ja positiivista viestintää. Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että tietoa jaettaisiin varsinkin oppilaitosten kautta.

– Selvitystulokset ovat erityisen ajankohtaisia, kun TE-palvelut 2024 -uudistuksen edetessä alueellinen vastuu Ohjaamo-toiminnan organisoitumisesta tulee korostumaan, Harju pohtii.

Julkaisuun on koottu kehittämisehdotuksia Ohjaamojen viestinnän ja tunnettuuden lisäämiseksi. Keskeistä on panostus viestinnän resursseihin, suunnitelmallisuuteen ja Ohjaamon brändiin.

– Selvitys tarjoaa näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä viestintään, Ohjaamojen väliseen yhteistyöhön sekä yhteisen Ohjaamo-brändin hyödyntämiseen, Harju summaa.

Julkaisu on erityisesti suunnattu Ohjaamojen henkilöstölle, johtajille ja sidosryhmille, mutta se tarjoaa tietoa myös kaikille nuorten palveluista, niiden saavutettavuudesta ja nuorille suunnatusta viestinnästä kiinnostuneille.

Selvitystyö toteutettiin ESR-osarahoitteisessa Länsi-Suomen Ohjaamot yhdessä -hankkeessa.

Julkaisu

Rasila, L., & Harju, H. (2023). Ohjaamojen viestinnän kehittäminen – nuorten neuvonta- ja ohjauspisteiden viestintä ja tunnettuus. (Diak Työelämä 34). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-430-5