Erityisjärjestelyitä erilaisiin tilanteisiin

Erityisjärjestelyt määräytyvät sinun tarpeidesi ja tilanteesi mukaan. Erityisjärjestelyjä anotaan aina etukäteen. Tarve kartoitetaan yksilöllisesti, ja järjestelyjen toteutus ja muoto sovitaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Erityisjärjestelyt kannattaa kartoittaa ja sopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja tai heti, kun niiden tarve ilmenee. Erityisjärjestelyitä hakiessa täytyy esittää lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys järjestelyiden tarpeesta.

Mahdolliset tulkkipalvelut sinun on kuitenkin järjestettävä itse.

Tutustu myös Diakin tukipalveluihin, jotka tarjoavat monenlaista tukea opintoihin ja hyvinvointiin.

Erityisjärjestelyt ovat voimassa joko määräaikaisesti tai koko opintojen ajan sen mukaan, mitä päätetään ja millainen tarve on.

Erityisjärjestelyt opetus- ja oppimistilanteissa

Erityisjärjestelyjä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • mahdollisuus saada etukäteen luentomateriaalia
 • mahdollisuus lisäaikaan tai tietokoneen käyttöön tentissä tai tehtävän tekemisessä
 • mahdollisuus suulliseen tenttiin
 • mahdollisuus suorittaa tentti pienimmissä osissa
 • pidennetty tehtävän palautusaika (sovittava opettajan kanssa)
 • mahdollisuus käyttää henkilökohtaista avustajaa
 • erityisjärjestelyt tilojen suhteen
 • mahdollisuus äänikirjojen lainaamiseen lukivaikeuden pohjalta
 • pidennetty laina-aika kirjaston tenttikirjoja lainatessa
 • mahdollisuus äänittää opettajan pitämä luento, mikäli opettaja antaa siihen luvan. Huom.! Opiskelijaryhmän tulee olla tietoinen äänityksestä. Luento-osuuteen liittyviä keskusteluja ei saa äänittää. Äänitys on pelkästään opiskelijan omaan käyttöön, eikä sitä ole luvallista jakaa muualle. Äänityksestä tehdään opiskelijan ja luennosta vastaavan opettajan kanssa kirjallinen sopimus. Huolehdi itse sopimuksen toimittamisesta opintojaksosta vastaavalle opettajalle. Tuntien videointi ei ole Diakissa mahdollista.

Erityisjärjestelyt uusintatentissä

Tarvitsetko erityisjärjestelyitä uusintatenttitilaisuudessa?

Jos olet sopinut opinto-ohjaajasi kanssa erityisjärjestelyistä tenttitilaisuuksia varten, muista ilmoittaa siitä lomakkeessa tenttiin ilmoittautuessasi.

Huolehdi erityisjärjestelyjen organisoimisesta itse. Ilmoita esimerkiksi IT-tukeen hyvissä ajoin, jos tarvitset tietokoneen tenttiin.

Jos opettaja tai tentaattori työskentelee toisella kampuksella kuin siellä, missä suoritat tentin, toimi näin:

 1. Varmista opettajan tai tentaattorin kampus.
 2. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohtaan selkeästi ”Suoritan tentin _____ kampuksella”.
 3. Lähetä lomake opettajalle tai tentaattorille sähköpostin liitteenä viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Erityisjärjestelyt harjoitteluissa

Keskustele yhdessä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa, soveltuuko harjoittelupaikka tarpeisiisi.

Ennen harjoittelujakson alkua kartoitetaan harjoittelupaikan soveltuvuus erilaisen oppijan harjoittelupaikaksi: mitkä ovat paikan mahdollisuudet tarjota oppimiskokemuksia, tukea ja erityisjärjestelyjä?