Siirry sisältöön

Erityisjärjestelyillä lisätukea opiskelun

Erityisjärjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, jota saatat tarvita lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia. Myös esimerkiksi liikunta– tai aistivamma tai jostakin pitkäaikaissairaudesta aiheutuva haitta voi olla perusteena erityisjärjestelyille opinnoissa. Erityisjärjestelyjä anotaan aina etukäteen. Tarve kartoitetaan yksilöllisesti, ja järjestelyjen toteutus ja muoto sovitaan yhdessä opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa.

Erityisjärjestelyt kannattaa kartoittaa ja sopia, kun niiden tarve ilmenee. Erityisjärjestelyt eivät tarkoita osaamistavoitteiden madaltamista. Niiden tarkoitus on tukea sinua näiden osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Ammattikorkeakoulussa oppimistavoitteet ovat kaikille samat. Erityisjärjestelyjä varten tarvitset aina lääkärin tai vastaavan asiantuntijan, esimerkiksi psykologin tai erityisopettajan todistuksen, josta ilmenee perustelut erityisjärjestelyille.  

Mahdolliset tulkkipalvelut sinun on järjestettävä itse. 

Tutustu myös Diakin tukipalveluihin, jotka tarjoavat monenlaista tukea opintoihin ja hyvinvointiin.

Erityisjärjestelyt ovat voimassa joko määräaikaisesti tai koko opintojen ajan sen mukaan, mitä päätetään ja millainen tarve on.

Erityisjärjestelyt opetus- ja oppimistilanteissa

Erityisjärjestelyt ovat käytännön järjestelyjä, jotka koskevat opetus-, oppimis- ja arviointitilanteita. Erityisjärjestelyjä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • mahdollisuus saada etukäteen luentomateriaalia
  • mahdollisuus lisäaikaan tai tietokoneen käyttöön tentissä tai tehtävän tekemisessä
  • pidennetty tehtävän palautusaika (sovittava opettajan kanssa)
  • mahdollisuus äänikirjojen lainaamiseen
  • pidennetty laina-aika kirjaston tenttikirjoja lainatessa

Erityisjärjestelyt uusintatentissä

Tarvitsetko erityisjärjestelyitä uusintatenttitilaisuudessa?

Jos olet sopinut opinto-ohjaajasi tai kuraattorin kanssa erityisjärjestelyistä tenttitilaisuuksia varten, muista ilmoittaa siitä lomakkeessa tenttiin ilmoittautuessasi. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti e-lomakkeella

Huolehdi erityisjärjestelyjen organisoimisesta itse. Ilmoita esimerkiksi IT-tukeen hyvissä ajoin, jos tarvitset tietokoneen tenttiin. Huomioi, että lisäaikamahdollisuus ei ole käytössä uusintatenttitilaisuudessa. Tenttiaika on uusintatentissä 3 h.

Erityisjärjestelyt harjoitteluissa

Ennen harjoittelujakson alkua kartoitetaan harjoittelupaikan soveltuvuus erilaisen oppijan harjoittelupaikaksi: mitkä ovat paikan mahdollisuudet tarjota oppimiskokemuksia, tukea ja erityisjärjestelyjä?

Keskustele yhdessä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa, soveltuuko harjoittelupaikka harjoittelun tavoitteisiin ja sinun tilanteeseesi.