Siirry sisältöön

Hankkeet

KOTU-hanke tukee tulkkien ammattitaitoa tavoitteenaan sujuvammat turvapaikkapuhuttelut

AMIF-rahoitteinen Koulutusta turvapaikkapuhuttelujen tulkeille ja tulkkauksen käsittelyjärjestelmä -hanke (KOTU) tukee tulkkien ammattiaidon vahvistumista tuottamalla koulutusmateriaalia turvapaikkapuhutteluissa toimiville tulkeille. Tavoitteena on tuottaa sujuvampia ja yhdenvertaisempia puhutteluita kaikille turvapaikanhakijoille riippumatta lähtömaasta ja tulkattavasta kielestä.

Diak mukana tukemassa nuorten mielenterveyttä työelämässä

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke käynnistyi syyskuun alussa.

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa kehitettiin tulkkausalan etäopetuksen ja etätulkkauksen käytäntöjä

Tulevaisuuden tulkkaustaidot – digitaalisuus tulkkikoulutuksessa ja työelämässä -hankkeessa kehitettiin tulkkausalan etäopetuksen ja -tulkkauksen käytäntöjä. Hankkeessa tarjottiin muun muassa koulutusta alan lehtoreille ja tulkeille sekä luotiin etätulkkauksen suositukset. Myös uusi videokielistudio-ohjelmisto otettiin Diakissa käyttöön hankkeen aikana. 

VR-hyötypelistä tukea neurokirjoon kuuluvien nuorten kuntoutukseen 

Digi perheiden voimavarana -hankkeessa testattiin ja kehitettiin virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten tukemisessa. Hankkeessa julkaistiin yhteistyössä peliyhtiö Virtual Dawnin kanssa virtuaalinen syy–seuraussuhde-peli, jota voidaan hyödyntää neurokirjoon kuuluvien nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamisessa ja tunteiden säätelyssä. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin kuntoutuksen tukena 360-kameraa ja kehitettiin sosiaalialan ammattilaisten digiosaamista. 

Pohjois-Pohjanmaalla edistettiin yli sadan alkutuotannon yrittäjän ja työntekijän uraa ja hyvinvointia

MUUTOS – Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan -hanke tarjosi tukea Pohjois-Pohjanmaan alkutuotannon parissa työskenteleville henkilöille, jotka kaipasivat apua taloudellisissa tai hyvinvointia koskevissa asioissa. Hankkeessa järjestettiin muun muassa muutosvalmennusta ja elintapaohjausta sekä laadittiin työkalupakki kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Lähes 140 maahanmuuttajataustaista naista osallistui digitaitoja ja suomen kieltä vahvistavaan toimintaan Oulussa 

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimassa Digillä opin portaille -hankkeessa edistettiin maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia tarjoamalla digitaitoja ja suomen kielen taitoa vahvistavaa koulutusta. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisten osaamista. Hankkeessa kehitettiin monikulttuurisen koulutuksen malli sekä konkreettisia, monikielisiä materiaaleja kielitietoiseen ohjaukseen ja digitaitojen tukemiseen. Hanke toimi Oulun alueella. 

Työyhteisöissä tarvitaan turvaa, hyvää tahtoa ja rohkeutta olla tietämätön

Tunnettu terapeutti, puhuja ja kirjailija Tommy Hellsten on käsitellyt johtajuuden teemaa uusimmassa teoksessaan Olemisen voima – Kirja rohkeasta ja levollisesta vaikuttamisesta (2022). Syyskuussa hän saapuu luennoitsijavieraaksi Helsinkiin Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen järjestämään Johtaminen ja vuorovaikutus -työpajaan.

Liikkumaan! -tempausviikko kannustaa liikkumaan koko perheen voimin 

Elokuun lopulla toteutettavan Liikkumaan! -tempausviikon tarkoituksena on kannustaa kaikkia liikkumaan aina, kun se on mahdollista. Liikunnan hyödyt ovat laaja-alaiset, sekä fyysiseen, psyykkiseen että sosiaaliseen terveyteen. Tempaus päättää Digillä terveysvalmennusta -hankkeen. 

Työelämän monikulttuurisuusosaamista vahvistettiin Satakunnassa 

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa (ESR) tuettiin maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sujuvaa siirtymää koulutuksesta työelämään. Tavoitteena oli, että hankeoppilaitosten maahanmuuttajataustaiset, kansainväliset – ja romaniopiskelijat valmistuvat määräajassa ja työllistyvät koulutusaloilleen. Hankkeessa vahvistettiin myös monikulttuurisuus- ja kielitietoisuusosaamista satakuntalaisilla työpaikoilla. 

Syksyn työpajoista lisävahvistusta yrittäjän muutoskykyyn

Haluaisitko oppia hyödyntämään tekoälyä työssäsi? Entä kiinnostaisiko sinua vahvistaa itsetuntemustasi ja tunnistaa vahvuuksiasi työelämän muutostilanteissa? Tai kaipaatko vahvistusta työelämän vuorovaikutustilanteisiin?