Siirry sisältöön

Yhteiskuntaorientaatiota monikielisesti

Tummaihoinen ja valkoihoinen tyttö hymyilevät rinnatusten.
Diakissa on käynnistynyt uusi hanke, joka tukee suomalaisia kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä uusille kotoutuja-asiakkaille. Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali -hanke toteutetaan yhdessä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa ja sitä rahoittaa EU:n Maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamisrahasto.

Vuoden 2025 alusta voimaan astuva uusi laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kuntia järjestämään ryhmämuotoisen yhteiskuntaorientaatiokurssin kotoutuja-asiakkaiden omalla äidinkielellä tai muulla heidän hyvin hallitsemallaan kielellä.

Yhteiskuntaorientaatiossa maahanmuuttajat saavat tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä, suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2024).

Nyt käynnistynyt hanke tukee kuntia ammattimaisen, räätälöidyn ja joustavan yhteiskuntaorientaation järjestämisessä ja edistää siten kotoutuja-asiakkaiden alkuvaiheen kotoutumista.

Oppimateriaalia kotoutumisen tueksi

Yhteiskuntaorientaation suomenkielistä oppikirjaa ollaan parhaillaan uudistamassa verkkomateriaaliksi ja hankkeessa laaditaan sen käännökset useammalle kielelle. Lisäksi hanke laatii materiaalin ja sisällön yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuksiin, joita tullaan järjestämään eri puolilla Suomea.

Hanke pyrkii luomaan jatkuvuutta laatimalla kunnille ja valtion viranomaisille oppaat yhteiskuntaorientaation ja kouluttajien koulutusten järjestämisestä. Lisäksi hanke selvittää, miten kouluttajien koulutukset voisi sisällyttää pysyvästi jonkun olemassa olevan ammattitutkinnon tai täydennyskoulutuksen osaksi.

Hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat Opetushallitus, Suomen Pakolaisapu, alueelliset ELY-keskukset, KEHA-keskus ja Tampereen kaupunki. Yhteistyötä tehdään myös työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden kuntien kanssa.

Euroopan unionin osarahoittamaa hanketta koordinoi Diak ja se toteutetaan yhdessä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hanke on käynnissä 1.4.2024–31.3.2027.

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö Julia Jänis, p. 050 406 0399, julia.janis@diak.fi

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2024. Selvitys monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeista. Raportti.