Eurooppalaiset korkeakoulut matkalla kohti maailmaa, jossa ketään ei jätetä

3IN Alliance -korkeakouluverkosto perustettiin vuonna 2019 opiskelu- ja innovaatioyhteisöksi. Se koostuu 35 500 opiskelijasta, 2300 opettajasta, tutkijasta ja hallinnon työntekijästä sekä lukuisista sidosryhmistä eri puolilta Eurooppaa.

Diakin koordinoimassa verkostossa on mukana viisi korkeakoulua:

  • Diakonia-ammattikorkeakoulu (Suomi)
  • Transilvania University of Brasov (Romania)
  • University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Saksa)
  • VID Specialized University (Norja)
  • ISAVE Higher Education Institution of Health (Portugali)

kartta allianssikumppaneista

Supervoimana moninaisuus

Verkoston yhteisenä ja omaleimaisena missiona on maailma, jossa ketään ei jätetä. Sen nimi European University Alliance of Inclusion, Integration and Involvement viittaa kolmeen keskeiseen arvoon, jonka jäsenkorkeakoulut jakavat.

3IN Alliance muodostuu hyvin erikokoisista ja erilaisista korkeakouluista, joilla on omat ainutlaatuiset perinteensä ja profiilinsa sekä alueelliset, kansalliset ja kansainväliset vahvuutensa.

Korkeakoulut edustavat kattavasti monenlaisia koulutus- ja tieteenaloja sekä pedagogisia, akateemisia ja ammatillisia suuntautumisia. Lisäksi jokainen korkeakoulu vahvistaa aktiivisesti strategisia kumppanuussuhteitaan niin Euroopassa kuin globaalisti.


Tavoitteena yhteinen eurooppalainen korkeakoulu

3IN Alliancen -verkoston tavoitteena on tuottaa lisäarvoa opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja yhteistyökumppaneille yhteisellä strategialla, jolla luodaan uusia, innovatiivisia ja elinikäisiä oppimismahdollisuuksia, parannetaan koulutuksen saatavuutta, ja muodostetaan yhteisiä tietoa tuottavia tiimejä, jotka työskentelevät monialaisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Jäsenkorkeakoulut ovat sitoutuneet jakamaan ja yhdistämään voimavaransa sekä kokemuksensa ja ideansa kaikilla organisaatiotasoilla ja toiminnoissa; koulutuksessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, tukipalveluissa sekä kumppanuuksissa.

Tämä sitoumus konkretisoituu yhteisessä pitkän aikavälin strategiassamme, joka sisältää toimintasuunnitelman korkeakoulujen integroimiseksi yhteiseksi eurooppalaiseksi korkeakouluksi.

Lue lisää (englanniksi) allianssin nettisivuilta.