Siirry sisältöön

Kohti vihreämpää yritystoimintaa – avaimia yritysten muutoskyvykkyydelle

Lamppu, jonka sisällä on kasvi kasvamassa, kuvituskuva.
Ilmastonmuutos, vihreä siirtymä, globaalin talouden muutokset sekä kestävän kehityksen tavoitteet asettavat muutospaineita yrityksille, muille organisaatioille ja yksilöille. Muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan vahvaa muutoskyvykkyyttä. Tuore julkaisu pureutuu yritysten muutoskyvykkyyteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista.

– Muutoskykyinen yritys pystyy ylläpitämään toimintakykyään ja liiketoimintaansa toimintaympäristön muuttuessa ja valmistautumaan samalla myös oman toimintansa sopeuttamiseen nykyajan haasteisiin vastaavaksi. Luonnollisesti vihreä siirtymä ja muut haasteet tarjoaa myös uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joita innovatiiviset yritykset käyttävät hyväkseen, kertoo julkaisun toimittaja, Diakin asiantuntija Ari Nieminen.

Julkaisu tarkastelee niitä muutoksia, joita yritykset ja niiden henkilöstöt kohtaavat yhä enenevässä määrin myös tulevaisuudessa. Samalla annetaan välineitä muutosten ymmärtämiseen ja vahvistetaan yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyttä.

Julkaisun artikkeleissa käsitellään esimerkiksi teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia, sosiaali- ja terveysalan vihreää siirtymää ja työpaikkojen monimuotoistumista. Lisäksi huomio kiinnittyy muutoskyvykkyyden johtamiseen ja työhyvinvointiin.

– Työhyvinvointi on tärkeä tekijä muutoskyvykkyydessä, koska se lisää työmotivaatiota. Hyvä työmotivaatio on puolestaan innovatiivisuuden edellytys, jota muutoksiin vastaamisessa tarvitaan, Nieminen summaa.

Julkaisu on suunnattu niin pienille sosiaali- ja terveysalan yrityksille kuin yhteiskunnallisille yrityksille ja järjestöille. Julkaisua voi hyödyntää myös oppimateriaalina vihreään siirtymään ja yritystoiminnan haasteisiin liittyvissä koulutuksissa. Julkaisun tarjoamista monista näkökulmista hyötyvät niin yritysjohto, työntekijät kuin tulevaisuuden työelämään valmistuvat opiskelijat.

Julkaisu

Nieminen, A. (toim.). (2023). Yritysten muutoskyvykkyys – kohti sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. (Diak Puheenvuoro 47). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-433-6

Julkaisu on luettavissa maksutta Theseuksessa.