Siirry sisältöön

Dialogi-media: DiakHub kehittää koulutusta ja työelämää

Nainen katsoo fläppitaulun takaa ja nauraa, kuvituskuva.
Yhteiskunnan isoihin ongelmiin vastaaminen edellyttää monialaista yhteistyötä. DiakHub-toimintamalli kehitettiin vastaamaan tähän haasteeseen.

– Ajatus oli päästä eroon yksittäisistä ratkaisuista, yksin tekemisestä ja löytää yhteisvoimin lisää lihaksia, joilla pureutua vaikeiden yhteiskunnan haasteiden kuten tulevaisuuden sote- ja työllisyyspalveluiden kehittämiseen, Diakin erityisasiantuntija Anne Määttä kertoo Dialogi-median tuoreessa teemanumerossa.

Tavoitteena oli saada Diakin sisällä oleva laaja osaaminen, sosiaaliset innovaatiot ja sopivat yhteistyökumppanit yhteen tuottamaan ratkaisuja yhdessä.

DiakHub on Diakin koordinoima foorumi, joka kokoaa yhteen sote-palveluiden tutkijat, kehittäjät, järjestäjät, tuottajat ja käyttäjät.

Toimintamallin sisällä on kehitetty sosiaalisia innovaatioita sekä muun muassa tarjottu valmennusta hallintorajat ylittävän yhteistyön parantamiseksi.

Joustavia koulutusratkaisuja alueellisiin tarpeisiin

Osana valtakunnallista DiakHubia ensi vuonna pyörähtää käyntiin myös DiakHub Itä-Suomi. Se on Diakin koulutus- ja kehittämisyksikkö, jonka koulutus elää ajassa ja toimii läheisessä yhteistyössä alueen työelämän kanssa.

Sosiaalialan lehtori Sirpa Ylönen Diakin Pieksämäen-kampukselta kertoo, että Diakhub Itä-Suomi on uusi, joustava verkkopainotteinen malli, jossa koulutusta ja kehittämistoimintaa tuodaan eri puolille Itä- ja Keski-Suomea työelämän tarpeiden mukaan.

Toinen erityinen seikka mallissa on, että toteutuksen sisällöt eivät ole täysin lukkoon lyötyjä etukäteen vaan esimerkiksi oppimistehtäviä voidaan painottaa alueen tarpeiden mukaan. Toki opinnoissa otetaan huomioon myös valtakunnalliset tutkintovaatimukset ja opetussuunnitelmat.

– Sairaanhoitajaopinnot ovat EU-direktiivien ohjaamaa, mutta pedagogiset ratkaisut ovat opiskelija- ja työelämälähtöisiä. Tärkeää on myös ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon opiskelijoiden verkostoitumisen edistäminen ja opiskelijoiden omat verkostot työelämässä.

Vahva yhteys työelämään

Olennainen osa mallia on työelämäyhteistyö, joka heijastuu opintojen sisältöön ja opetukseen. Yhteistyöhön haetaan uudenlaisia toimintatapoja.

– Oli paikkakunta sitten mikä tahansa, niin tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja ja sitä kautta löytää ne kehittämistarpeet, mihin voimme vastata alueella.

Verkkopainotteisessa opetuksessa yhteisöllisyyttä tuetaan alueellisilla pieniryhmillä, joissa vertaisoppimista tapahtuu uudella tavalla. Niissä kohtaavat opiskelijat, opettajat, TKI-asiantuntijat ja työelämämentorit.

– Alueelliset pienryhmät vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta ja luovat edellytyksiä pitkäkestoiseen tiimityöskentelyyn opintojen alusta lähtien, kirjoittaa Sirpa Ylönen blogissaan.

Dialogin teemanumero esittelee DiakHub-toimintamallia ja -tuotteita.