Siirry sisältöön

Dialogi-media: Erityisosaamisena eettinen kohtaaminen

Opettaja pitää käsiä auki, opiskelijat ympärillä ringissä, kuvituskuva.
Eettinen periaate huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä on Diakin toiminnan ytimessä. Eettisiä toimintatapoja opitaan monella tasolla niin sote-, kirkon- kuin tulkkauksen alan opinnoissa, selviää Dialogi-median tuoreesta teemanumerosta.

– Perimmäinen tavoite on se, että opiskelijat eivät ainoastaan opi tunnistamaan eettisiä kysymyksiä ja tilanteita vaan myös kehittämään omaa eettistä osaamistaan ja toimintavalmiuksiaan eettisesti ristiriitaisten tilanteiden ratkaisemisessa, sosiaalialan yliopettaja Jari Helminen kertoo Dialogissa.

Diakin monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen yamk-tutkintoa opiskeleva Katri Kakko tunnistaa opinnoistaan eettisen pohjavireen.

– Opinnoissa korostui asiakaslähtöisyys ja inhimillinen työote monialaisen tuen tarpeen omaaviin asiakkaisiin. Jossakin muualla tämän saman asiakasryhmän kohdalla saatettaisiin nostaa esiin enemmän terveystaloustieteellistä näkökulmaa ja keskittyä kustannusten pohtimiseen, Kakko sanoo Dialogissa.

Kunnioittavaa kohtaamista

Yksi Diakin eettisiä periaatteita on kohdata kaikki ihmiset kunnioittavasti. Katri Kakko kiinnitti opinnoissaan huomiota opettajien rooliin opetuksessa.

– Opettajamme eivät ottaneet mitään lopullisen tietäjän roolia vaan toivat selvästi esiin sen, että he arvostavat työelämän kokemuksiamme. Lisäksi tuntui, että myös opettajat olivat oppimassa ja oppivat mielellään uutta yhdessä meidän kanssamme.

Myös lehtori Arja Kosken mukaan kunnioittava kohtaaminen on opetuksen keskiössä.

– Kaiken ytimessä on lopulta keskustelu ja eettiset linjanvedot siitä, miten me haluamme olla vuorovaikutuksessa opiskelijoihimme, miten mahdollistamme opiskelijoiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet sekä miten tarjoamme eväitä työelämään, jossa vuorovaikutusosaaminen korostuu, Koski pohtii.

Diakin edustamien sote-, kirkon- ja tulkkauksen ammattialojen arjessa vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä ristiriitatilanteita riittää. Tänä päivänä iso eettinen kysymys on se, miten sosiaali- ja terveysalan työntekijöille saataisiin tarjottua mahdollisuus tehdä työnsä eettisesti riittävän hyvin, Jari Helminen miettii.

– Diakin edustamien ammattialojen työntekijät suhtautuvat erittäin vastuullisesti asiakkaisiinsa. He ajattelevat alituisesti työssään sitä, miten hyvä toteutuu asiakkaan elämässä.

Uudenlaista eettistä pohdintaa

Eettinen harkinta pysyy ytimeltään samanlaisena, mutta ihmiskunnan uudenlaiset ongelmat velvoittavat meidät myös uudenlaiseen eettiseen pohdintaan, sanoo Diakin eläköitymässä oleva yliopettaja Mikko Malkavaara.

– Ekologisen ajattelutavan myötä voimme alkaa nähdä ihmisen vain yhtenä lajina ja olla kriittisiä sen suhteen, mikä oikeus ihmisellä on täyttää maapallon pinta asfaltilla ja betonilla ja ottaa haltuunsa kaikki luonnonvarat. Tällaisiin asioihin liittyy uudistuva etiikka. Se ei silti poista sitä, että ikiaikaiset kysymykset hyvästä ja pahasta säilyvät.

Myös muunlaisia uusia kysymyksiä, kuten teknologiaan liittyviä, tulee eettisen pohdinnan piiriin.

– Etiikka ei ole mikään uskonnon erityisala, vaan se on kaikkien asia, eikä kukaan välty elämässään jatkuvasta ja jokapäiväisestä eettisestä harkinnasta. Toiset ovat siinä harjaantuneempia kuin toiset, mutta kaikki teemme eettisiä arviointeja ja ratkaisuja koko ajan.

Dialogi-median Uudistuva eettisyys -teemanumero tutkii eettisyyden merkitystä ja muotoja esimerkiksi opetuksen, hoitotyön, digipalveluiden, ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuusteorioiden sekä ammattietiikan näkökulmista.