Siirry sisältöön

Tietopyyntöjen käsittelymaksut ja toimitusehdot

Käsittely- ja toimitusmaksut liittyvät aineistojen tiedonhakuun, käsittelyyn, kopiointiin, skannaamiseen sekä toimittamiseen postitse. Maksut perustuvat lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (JulkL 13 § ja 34 §). Tietopyyntöjen käsittelyyn liittyvistä maksuista ei peritä arvonlisäveroa, koska ne ovat julkisoikeudellisia suoritteita.

Sähköiset ja paperiset aineistot

0–30 min                                                                Maksuton

30 min–2 tuntia                                                     60 euroa

Tämän jälkeen jokainen alkava tunti                  60 euroa


Toimitusmaksut

Sähköinen toimitus turvasähköpostilla              Maksuton

Paperiaineistojen postitus kirjeenä                     30 euroa

Paperiaineistojen postitus pakettina                  Postituskulujen mukaan


Käsittelymaksun suorittaminen

Tilattuja asiakirjoja ei toimiteta ennen maksamista.

Asiakkaan tulee toimittaa Diakin kirjaamoon pankin maksukuitti, josta on käytävä selvästi ilmi asiakkaan nimi ja maksun aihe.

Yli puolen tunnin etsintätyöstä peritään maksu huolimatta siitä, löytyykö pyydettyjä aineistoja.​


Asiakirjoihin tutustuminen

Julkisia asiakirjoja voidaan antaa valvotusti luettavaksi ja kopioitavaksi ammattikorkeakoulun tiloissa. Tutustuminen on maksutonta, mutta arkistoitujen asiakirjojen kopioiminen ulkopuolisille on maksullista käsittelymaksujen mukaisesti.

Alkuperäisiä asiakirjoja ei lainata tai luovuteta korkeakoulun ulkopuolelle.


Yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kirjaamo
PL12
00511 HELSINKI
kirjaamo@diak.fi