Siirry sisältöön

monikulttuurisuus

Kehitä moninaisuusosaamistasi – kuuntele podcastit!

Opetushallituksen rahoittamassa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Monikulttuurisen pedagogiikan ja ohjauksen asiantuntijaksi -hankkeessa kehitettiin kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisten moninaisuusosaamista täydennyskoulutuksella.

Monikulttuurinen Ohjaustyö Ohjaamossa -hanke loppuu menestyksekkäästi

Monikulttuurinen Ohjaustyö Ohjaamossa -hanke on tulossa päätökseen. Lyhyen hankkeen aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Tässä katsaus hankkeesta.

Dialogi-media: Laadukas tulkkaus edistää yhdenvertaisuutta

Tulkki varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi omalla kielellään. Siksi myös laadukkaaseen tulkkiopetukseen kannattaa panostaa. Diakista valmistuu eettisesti osaavia viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja sekä asioimistulkkeja yhteiskunnan palvelukseen. Dialogi-median uusi teemanumero Eettisen vuorovaikutuksen asiantuntijat on julkaistu.

Korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistetaan Itä-Suomessa 

Suomalaisessa korkeakoulutuksessa on haasteena aliedustettujen ryhmien, kuten romanien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, pääsy korkeakouluihin. Monikulttuuriset opintopolut -hanke poistaa näitä esteitä parantamalla ohjaus- ja neuvontapalveluita, tarjoamalla kohdennettua koulutusta sekä edistämällä opiskelijoiden integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Tavoitteena on myös vahvistaa monimuotoisuutta ja kielitietoista osaamista sekä tukea alueen vetovoimaa. Hanketta toteutetaan Itä-Suomessa viiden korkeakoulun voimin.   

DiakHub auttaa sote-toimijoita kehittämään vaikuttavia ratkaisuja 

Diak on kehittänyt ja konseptoinut työelämälle tarjottavia palveluja DiakHub-brändin alle. Taustalla on vuosien tutkimus- ja kehittämistyö.  

SuomiAreena: Rakentavia ratkaisuja maahanmuuttaneiden työllistymiseen

Tervetuloa SuomiAreenaan kuuntelemaan keskustelua maahanmuuttaneiden työllistymisen rakentavista ratkaisuista erityisesti sosiaali- ja terveysalalle. Miten sote-alalle saadaan työllistettyä nuoria maahanmuuttajia? Miten heitä tuetaan kouluttautumisessa ja työelämässä?

Puheenvuoroja moninaistuvasta Suomesta

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen juhlajulkaisu tarkastelee maahanmuuttoa, moninaistuvan yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja rasismia nopeasti muuttuvassa Suomessa osana murrosten maailmaa.

Kansainvälisiä osaajia koulutettava ja rekrytoitava eettisesti kestävästi

Sote-alan osaajapulan ratkaiseminen edellyttää myös kansainvälisten työntekijöiden ja opiskelijoiden rekrytointia. Se on tehtävä eettisesti kestävästi, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Erikoistu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi

Oletko varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka haluaa oppia tukemaan monikulttuurisia lapsia ja perheitä paremmin? Haku koulutukseen on 13.2.–16.4.2023.

Maahanmuuttodialogi-keskustelutilaisuus: korkeakoulu osallisuutta edistämässä

Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Diakin järjestämää maahanmuuttodialogia, jossa keskustellaan siitä, miten Diakissa edistetään osallisuutta nimenomaan maahanmuuton näkökulmasta.