Siirry sisältöön

hyvinvointi

Työpaja: Johtaminen ja vuorovaikutustaidot

Johtajuus on vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Tämä työpaja on suunnattu sinulle, joka haluat oppia paremmaksi ja ihmisläheisemmäksi johtajaksi sekä kehittää itsereflektiotasi ja ihmistuntemustasi. Hyvät

Työpaja: Työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot

Ihmisten välinen yhteistyö rakentuu vuorovaikutukselle, joka on keskeisesti yhteydessä työpaikan ilmapiiriin, työhyvinvointiin ja työn sujuvuuteen. Tässä työpajassa pureudumme omiin vuorovaikutustaitoihimme ja pohdimme, millaiset vuorovaikutuskeinot

Työpaja: Mitä tulee työpaikalleni mukanani?

Kukaan ei ole tabula rasa! Tässä työpajassa perehdytään ohjatusti omaan menneisyyteen, ja siellä syntyneisiin voimavaroihin, kykyihin ja taitoihin. Kuinka valjastaa aiempi osaaminen hyödyksi nykyisessä

Työpaja: Mielenterveys puheeksi työpaikalla

Mielenterveys ei välttämättä näy ulospäin, mutta se vaikuttaa työpaikalla moneen asiaan. Tässä työpajassa opit, kuinka voit vahvistaa työntekijöiden voimavaroja ja tukea heidän mielenterveyttään. Opit

DiakLive: Kohti nuorilähtöistä tukea

Miten nuorten hyvinvointia voidaan vahvistaa? Millaista tukea nuoret kaipaavat? Tule tiistaina 7.3. klo 17–19 kuulemaan, miten nuoret itse kehittäisivät heille suunnattuja tukipalveluita!

Maatalousyrittäjät antavat kiitosta moniammatillisista tilakäynneistä

Moniammatilliset tilakäynnit vahvistivat maatalousyrittäjien hyvinvointia Etelä-Savossa. Tilakäynneistä saadun palautteen perustella yrittäjillä on niiden myötä myös aiempaa selkeämpi kuva oman yrityksensä nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tukea Ukrainan pakolaisnuorille omalla kielellä

Ukrainankielinen 3X10D-hyvinvointimittari tukee pakolaisnuoria oman elämänpolun luomisessa. Mittari myös auttaa seuraamaan palvelujen tuottamia hyvinvointivaikutuksia.

Tekoäly suosittelemaan nuorille sopivaa tukea

Diakissa kehitelty Zekki on ensimmäinen palvelu, joka aloittaa tekoälyä hyödyntävän AuroraAI-verkon suosittelujen käytön koko Suomessa.

Euroopan kriisitilanne kuormittaa opiskelijoita – Diak turvaa opiskeluarjen ja tarjoaa tukipalveuja 

Maailmanpoliittinen tilanne on aiheuttanut ahdistusta ja huolta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Diakonia-ammattikorkeakoulussa arki pyritään turvaamaan myös kriisin keskellä tarjoamalla opiskelijoille aktiivisesti keskusteluapua. 

Webinaari: Helpota nuoren tuen saamista Zekin avulla

23.3.2022 klo 9 – 10:30 Maksuton webinaari on suunnattu kaikille nuorten kanssa työskenteleville sekä nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille. Matalan kynnyksen palveluilla voidaan helpottaa nuorten tuensaantia.