Master’s Degree Programme in Global Change and Community Development

Master’s Degree Programme in Global Change and Community Development on sosiaalialan englanninkielinen YAMK-tutkinto.

Koulutuksessa opiskelijat saavat valmiuksia tarkastella kriittisesti  yhteisöissä tapahtuvaa globaalia muutosta ja kehittää yhteisölähtöisiä työtapoja epätasa-arvon vähentämiseksi. Opiskelija voi opinnoissaan syventyä esimerkiksi ekososiaaliseen muutokseen ja sosiaalisiin innovaatioihin tai innovatiiviseen ja yhteensovittavaan johtamiseen.

Lue lisää koulutuksen englanninkieliseltä sivulta.


Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuusvaatimukset ovat luettavissa englanninkielisiltä sivuiltamme.


Opetussuunnitelma (OPS)

Koulutuksen opetussuunnitelma on julkaistu englanninkielisillä sivuillamme.