Siirry sisältöön

YAMK-tutkinto Tulkkaustoiminnan kehittäminen antaa valmiuksia vastata muuttuvaan maailmaan

Syksyllä käynnistyvä YAMK-tutkinto Tulkkaustoiminnan kehittäminen on mukana kevään yhteishaussa 15.–30.3.2023.

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisina monimuoto-opintoina Diakin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä Helsingissä.

Koulutus antaa valmiuksia reagoida ketterästi muuttuvaan maailmaan ja odottamattomiinkin tilanteisiin.

– Yhteiskunnalliset muutokset tuovat omanlaisiaan haasteita myös tulkkausalalle. Eräs tällainen mullistus on Suomen liittyminen Natoon, joka vaatii konferenssitulkkien kouluttamista ja korkeatasoista osaamista. YAMK-koulutus valmentaa operoimaan nopeasti tällaisessa muuttuvassa maailmassa, Diakin tulkkausalan yliopettaja Lena Segler-Heikkilä selventää.

Koulutus pyrkii antamaan valmiuksia myös työelämän muutoksiin: digitalisaation lisääntymiseen ja etätulkkauksen haasteisiin, tulkkausten kilpailutuksiin, uusiin lainsäädäntöihin ja työelämäyhteistyöhön.

– Koulutuksen aikana pohditaan erilaisten ongelmien ratkaisuja työelämässä. Esimerkkinä vaikkapa se, miten integroida erilainen kielenkäyttäjä johonkin työpaikkaan, Segler-Heikkilä kertoo.

Verkostoituminen käyntiin opintojen aikana

Tulkkaustoiminnan kehittäminen -tutkinto on tarkoitettu tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus alalta. Myös opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen ammattilaisia kehittämis- ja johtamistehtäviin esimerkiksi tulkkausalan yrityksiin.

– Opinnoissa pääsee verkostoitumaan hyvin paljon. Koulutukseen osallistuu asioimis-, viittomakielen ja puhevammaisten tulkeiksi koulutettuja opiskelijoita, joten opiskelijat jakavat osaamistaan toisilleen ja pystyvät hahmottamaan alaa laajemmasta perspektiivistä. Tätä on kehuttu paljon, Segler-Heikkilä sanoo.

Verkostoitumista ja osaamisen soveltamista edistetään kansainvälisestikin. Verkostoituminen on valmiiksi sisäänrakennettu koulutukseen esimerkiksi erilaisten tehtävien myötä.

Toteutuksessa otettu opiskelijoiden toiveet huomioon

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa painopiste on vahvasti verkko-opetuksessa. Helsingin kampuksella on 1–2 lähiopetuskertaa lukukauden aikana. Käytäntö on muodostunut opiskelijoiden toiveesta.

– Opiskelijat ovat pitäneet mukavana sitä, että nähdään kasvotusten 1–2 kertaa lukukaudessa lähikontaktipäivänä. Muotoilimme toteutuksen opiskelijapalautteen mukaiseksi, Segler-Heikkilä sanoo.

Etäjaksoihin sisältyy itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opiskelua sekä aikaan sidottua verkko-opetusta.

– Koska aikaan sidottua verkko-opetusta on lukukausien aikana vain 2–3 viikon välein ja lähiopetusta Helsingissä harvoin, opiskelijalla on paljon ajallista liikkumavaraa ja opintoja voi suorittaa myös työn ohella.

Tutustu tutkintoon

Heräsikö kiinnostuksesi? Tutustu tarkemmin Tulkkaustoiminnan kehittäminen -tutkinnon sisältöihin ja hakuprosessiin täällä.

Haluaisitko kumppaniksi koulutusohjelmaan? Lue lisää DiakHubin sivuilta kumppaneille tarjolla olevista monipuolisista mahdollisuuksista!