Siirry sisältöön

CV ja työhakemus

Hyvä CV ja työhakemus tulee aina räätälöidä haettavaan työtehtävään. Osaamisen sanoittamisen osuudessa on avattu sisältöjä, jotka on tärkeä tuoda esiin cv.ssä ja työhakemuksessasi, rekrytointi-ilmoitusta vastaavalla tavalla. Oleellista on erottua työnhaussa oman cv:n sekä työhakemuksen avulla niin, että pääset prosessissa kohti työhaastattelua. Seuraavasta löydät vinkkejä CV:n ja työhakemuksen laatimiseen.

CV

CV (Curriculum Vitae) eli ansioluettelo kertoo rekrytoijalle tiivistetysti kaiken oleellisen työ- ja koulutustaustastasi. Hyvin laadittu CV herättää kiinnostuksen, on persoonallinen ja vakuuttaa rekrytoijan kiinnostuksestasi hakemaasi työpaikkaa kohtaan. Sen suositeltu pituus on 1-2 sivua ja siinä olisi oleellista tuoda ilmi ainakin seuraavat asiat: Perustiedot, koulutustiedot ja työhistoria. CV:n luomiseen kannattaa panostaa.

Perinteinen CV

Perinteisen CV-pohjan löydät esimerkiksi täältä: Perinteinen CV-pohja.(pdf)

Visuaalinen CV

Visuaalisesti edustavan CV:n voit luoda esimerkiksi Canvan monipuolisia mallipohjia tai Word-ohjelmaa hyödyntämällä. Katso tästä ohje kuinka tehdä CV Wordissa: Näin teet helposti visuaalisesti mielekkään CV:n!

Osaamispohjainen CV

Osaamispohjaisella CV:llä osoitat työnantajalle taitosi ja kykysi hakemaasi työtehtävää kohtaan. Tämä sopii erityisesti henkilöille, joiden taidot vastaavat työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia / edellytyksiä. Se sopii myös henkilöille, jotka haluavat korostaa ennemmin osaamistaan kuin alan työkokemusta, joka on saattanut jäädä toistaiseksi vähäiseksi esim. Vastavalmistuneilla tai alanvaihtajilla. Osaamispohjaisen CV:n mallipohjan löydät täältä: Osaamispohjainen CV (pdf)

Verkkoportfolio

Verkkoportfolioita eli laajennettuja digitaalisia ansioluetteloita käytetään vielä vähän joten sillä työnhakijan on vielä helppoa erottua joukosta. Lue lisää verkkoportfolion hyödyistä ja laatimisesta: Miten teen markkinoivan verkkoportfolion?

Täältä löydät esimerkkejä ja vinkkejä erilaisista verkkoportfolioista:

Video CV

Videon käyttäminen osana CV:tä on lisääntynyt työnhaussa. Video CV:n avulla voit erottua muista työnhakijoista. Se jää paremmin katsojan mieleen ja tuo esiin hakijan persoonallisuuden sekä motivaation. Lue lisää video CV:n tekemisestä.

Osaamismerkit

Open Badge eli digitaalinen osaamismerkki on uudenlainen ja visuaalinen tapa tuoda oma osaamisesi esiin. Digitaalisten osaamismerkkien avulla voit tuoda näkyväksi eritavoilla hankittua osaamista kuten erilaisia saavutuksia, tietoja, taitoja ja asenteita. Osaamismerkki koostuu tunnistekuvasta ja siihen liitetystä tietosisällöstä, josta selviää merkin nimi, myöntäjän tiedot, osaamiskriteerit sekä osaamiskuvaukseen vaadittavat todisteet (kuvakaappaus, verkkolinkki, verkko- asiakirja). Merkit voi linkittää osaksi omaa CV:ta tai sosiaalisen median sivustoa.

Diak on ollut OTE-hankkeen kautta kehittämässä Muutoksentekijä -osaamismerkkiä. Oletko sinä Muutoksentekijä? Täältä voit lukea osaamismerkistä lisää ja hakea merkkiä.

Työhakemus

CV:n työparina toimii työhakemus. Työhakemuksen tarkoitus on vakuuttaa rekrytoija siitä, että juuri sinut kannattaa kutsua työhaastatteluun. Mitä hakemuksessa kannattaa tuoda esille, riippuu ensisijassa työtehtävästä, jota olet hakemassa. Fokusoi työhakemus huolellisesti aina haettavan työtehtävän mukaan ja peilaa omaa motivaatiota, osaamista, omaa persoonaa, työnantajan saamaa hyötyä sinusta sekä omaa tahtotilaasi kyseiseen tehtävään.

Katso täältä parhaat vinkit työhakemukseen Pitkospuut työllistymiseen – Työhakemus

Työhakemus voidaan nykyisin pyytää myös videona. Videohakemuksen tekemiseen löytyy hyvät ohjeet Duunitorin työnhakuvinkeistä.