Siirry sisältöön

Jatkuva oppiminen

Muuttuva työelämä haastaa asiantuntijoita jatkuvaan oppimiseen. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työurien eri vaiheissa. Oman osaamien kehittäminen on mielekäs tapa kehittää itseä, täydentää ammattiosaamistaan sekä laajentaa työyhteisön osaamispääomaa.

 

Valmistumisen jälkeen, työuran eri vaiheissa omaa urasuunnittelu jatkuu ja kaikilla mm. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on näistä oma tarjonta, joka löytyy kunkin omilta kotisivuilta. AMK tutkinnon jälkeen osaamista on mahdollista täydentää mm. Täydennyskoulutuksen, Avoimen AMK:n, YAMK:n ja YO –opinnoilla, YAMK-tutkinnolla, Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksessa tai toisen alan AMK tutkinnolla.

YAMK tutkinnon jälkeen on mahdollista edetä myös tohtoriopintoihin. Tämä edellyttää etukäteisvalmisteluja jo YAMK opintojen aikana. Lue lisää aiheesta Xamkin blogista.

Ohessa kuva erilaisista opiskelumahdollisista työelämän aikana.

Diakin laaja koulutustarjonta tutkinto-opiskelun jälkeen sisältää monipuolisia mahdollisuuksia oman ja vaikka koko työyhteisön osaamisen päivittämiseen.

Opintovaihtoehtoja amk-tutkinnon jälkeen