AHOT-vastaavat, vuosi 2018

Tältä sivulta löydät opintojaksojen AHOT-vastaavien nimet. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@diak.fi.

DSS-koulutuksen AHOT-vastaavat löytyvät englanninkielisiltä sivuilta. Klikkaa sivun yläreunasta In English!

Sairaanhoitaja (AMK)

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Auttamistyön lähtökohdat ja palvelujärjestelmä, 30 op

Orientaatio korkeakouluopintoihin, 2 op (ORI0002A15S)

Leena Sundqvist (tietotekniikka)


Asiakastyön lähtökohdat, 9 op (ASI0009A15S)

 • Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus, 4 op (YHT1004A15S) Vuokko Nietola ja Paula Koistinen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 3 op (ASI0103A15S) Anu Piispanen
 • Sosiaali-, terveys – ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö, 2 op (ASI0202A15S) Eeva Nykänen

Kohtaaminen hoitosuhteessa, 6 op (KOH0006A15S)

 • Ihmisen kasvu ja kehitys, 3 op (YHT2003A17S) Aino-Elina Pesonen
 • Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat, 3 op (KOH0103A15S) Piia Kekäläinen

Kliininen hoitotyö I, 8 op (KHO1008A15S)

 • Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi, 2 op (KHO1102A15S) Elina Turunen
 • Anatomia ja fysiologia I, 2 op (KHO1202A15S) Virpi Konola
 • Infektioiden torjunta ja aseptiikka, 2 op (KHO1302A15S) Erja Eskelinen
 • Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot, 2 op (KHO1402A15S) Erja Aitonurmi

Harjoittelut

 • Hoitotyön perusharjoittelu, 5 op (HAR1005A15S) Erja Eskelinen

Osallisuus ja ohjaus, 29 op

Ammatillinen englanti, 3 op (ENG0003A15S)

 • Englannin suullinen kielitaito, 1,5 op (ENG0101A15S) Juhani Toivanen
 • Englannin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (ENG0201A15S) Juhani Toivanen

Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus, 6 op (OSA0006A15S)

 • Vammaisuus, 2 op (YHT3002A15S) Riitta-Liisa Rotinen
 • Auttava vuorovaikutus ja ohjaus, 4 op (OSA0104A15S) Helena Kotisalo

Kliininen hoitotyö II, 7 op (KHO2007A15S)

 • Anatomia ja fysiologia II, 2 op (KHO2102A15S) Virpi Konola
 • Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät, 2 op (KHO2202A15S) Titta Riihimäki
 • Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot, 3 op (KHO2303A15S) Tiina Ervelius

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet I, 3 op (AMM0103A15S) Titta Riihimäki

Lääkehoito ja -laskenta

 • Turvallinen lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0102A15S) Ulla Lahtela

Harjoittelut

 • Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu, 8 op (HAR2008A15S) Tiina Ervelius

Kliininen hoitotyö, 32 op

Aikuisten hoitotyö, 7 op (AHO0007A15S)

 • Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 4 op (AHO0104A15S) Kristiina Rosqvist
 • Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot, 3 op (AHO0203A15S) Kristiina Rosqvist

Vanhusten hoitotyö, 4 op (VHO0004A15S)

 • Vanhuus, 2 op (YHT4002A15S) Seija Utriainen
 • Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (VHO1202A15S) Maaria Kokkonen

Palliative Care and end of life care, 3 op (PAL0003A15S)

Pirkko Natri


Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet II, 2 op (AMM0202A15S) Titta Riihimäki

Lääkehoito- ja laskenta

 • Aikuisten lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0202A15S) Maaria Kokkonen
 • Vanhusten lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0302A15S) Maaria Kokkonen

Harjoittelut

 • Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I, 6 op (HAR3106A17S) Kristiina Rosqvist
 • Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II, 6 op (HAR3206A17S) Kristiina Rosqvist

Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen I, 29 op

Spiritual Nursing in Clinical Practice, 3 op (SPI0003A15S)

Helena Kotisalo


Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, 7 op

 • Mielenterveys- ja päihteet, 3 op (YHT5003A15S) Vuokko Nietola ja Marianne Neuvonen
 • Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, 2 op (MPH0102A15S) Eija Noppari
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio, 2 op (MPH0202A15S) Tuija Rönkä

Lääkehoito ja -laskenta

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0402A15S) Tuija Rönkä

Harjoittelut

 • Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu / kotisairaanhoidon harjoittelu, 6 op (HAR4006A17S) Maaria Kokkonen
 • Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu, 8 op (HAR5008A15S) Tuija Rönkä

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I, 3 op (KEH0103A15S) Titta Riihimäki

Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen II, 32 op

Ammatillinen ruotsi, 3 op (RUO0003A15S)

 • Ruotsin suullinen kielitaito, 1,5 op (RUO0101A15S) Silja Hietamäki
 • Ruotsin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (RUO0201A15S) Silja Hietamäki

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, 6 op (LHO0006A15S)

 • Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen, 2 op (LHO0102A15S) Sabina Hentilä
 • Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (LHO0202A15S) Sabina Hentilä
 • Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio, 2 op (LHO0302A15S) Sabina Hentilä

Lääkehoito- ja laskenta

 • Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta, 1 op (LÄÄ0501A15S) Sabina Hentilä

Harjoittelut

 • Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu, 10 op (HAR6010A15S) Sabina Hentilä
 • Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu, 10 op (HAR7010A15S) Hanna Dombret

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II, 2 op (KEH0202A15S) Titta Riihimäki

Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus, 28 op

Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus, 5 op (HOA0005A15S)

 • Sosiaali- ja terveystalous, 2 op (YHT6002A15S) Keijo Piirainen
 • Johtaminen ja yrittäjyys, 3 op (HOA0103A15S) Arja Koski

Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys, 7 op (HOE0007A15S)

 • Sairaanhoitajan asiantuntijuus, 3 op (HOE0103A15S) Arja Koski
 • Kliininen asiantuntijuus, simulaatio, 4 op (HOE0204A15S) Kristiina Rosqvist

Harjoittelut

 • Hoitotyön asiantuntijuus -harjoittelu, 6 op (HAR8006A15S) Arja Koski

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III, 5 op (KEH0305A15S) Titta Riihimäki

Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen, 30 op

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV, 5 op (KEH0405A15S) Titta Riihimäki

Multicultural Nursing, 30 op (MUL0030A15S)

 • Culturally sensitive nursing interventions, 5 op (MUL0105A15S) Mari Putkonen-Hutchins
 • Global infections recognition, management and prevention, 5 op (MUL0205A15S) Mari Putkonen-Hutchins
 • Transnational nursing, 5 op (MUL0305A15S) Mari Putkonen-Hutchins
 • Multicultural nursing in Clinical Practice, 15 op (MUL0415A15S) Mari Putkonen-Hutchins

Kriittisesti sairaan hoitotyö, 30 op (KRI0030A15S)

 • Kriittisesti sairaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito, 5 op (KRI0105A15S) Paula Haapalainen
 • Kriittisesti sairaan valvonta- ja hoitolaiteet, 5 op (KRI0205A15S) Paula Haapalainen
 • Kriittisesti sairaan ja hänen läheistensä tukeminen sekä hoidon vaikuttavuus, 5 op (KRI0305A15S) Paula Haapalainen
 • Kriittisesti sairaan hoitotyön harjoittelu, 15 op (KRI0415A15S) Paula Haapalainen

Mielenterveys ja päihdetyö, 30 op (MIP0030A15S)

 • Lasten ja nuorten mielenterveystyö, 5 op (MIP0105A15S) Eija Noppari
 • Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät, 5 op (MIP0205A15S) Eija Noppari
 • Huumetyö, 5 op (MIP0305A15S) Hannele Tainio
 • Mielenterveys ja päihdetyön harjoittelu, 15 op (MIP0415A15S) Eija Noppari

Gerontologinen hoitotyö, 30 op (GHO0030A15S)

 • Gerontologinen kliininen hoitotyö, 5 op (GHO0105A15S) Maaria Kokkonen
 • Kulttuuri sensitiivinen gerontologinen työ, 5 op (GHO0205A15S) Maaria Kokkonen
 • Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä, 5 op (GHO0305A15S) Titta Riihimäki
 • Gerontologisen hoitotyön harjoittelu, 15 op (GHO0415A15S) Maaria Kokkonen

Perhehoitotyö, 30 op (PHO0030A15S)

 • Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen, 5 op (PHO0105A15S) Paula Koistinen
 • Perheiden kanssa tehtävän työn menetelmät, 5 op (PHO0205A15S) Paula Koistinen
 • Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä, 5 op (PHO0305A15S) Paula Koistinen
 • Perhehoitotyön harjoittelu, 15 op (PHO0415A15S) Paula Koistinen

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Auttamistyön lähtökohdat ja palvelujärjestelmä, 30 op

Orientaatio korkeakouluopintoihin, 2 op (ORI0002A15S)

Leena Sundqvist (tietotekniikka)


Asiakastyön lähtökohdat, 9 op (ASI0009A15S)

 • Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus, 4 op (YHT1004A15S) Vuokko Nietola ja Paula Koistinen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 3 op (ASI0103A15S) Anu Piispanen
 • Sosiaali-, terveys – ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö, 2 op (ASI0202A15S) Eeva Nykänen

Kohtaaminen hoitosuhteessa, 6 op (KOH0006A15S)

 • Ihmisen kasvu ja kehitys, 3 op (YHT2003A17S) Aino-Elina Pesonen
 • Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat, 3 op (KOH0103A15S) Piia Kekäläinen

Kliininen hoitotyö I, 8 op (KHO1008A15S)

 • Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi, 2 op (KHO1102A15S) Elina Turunen
 • Anatomia ja fysiologia I, 2 op (KHO1202A15S) Virpi Konola
 • Infektioiden torjunta ja aseptiikka, 2 op (KHO1302A15S) Erja Eskelinen
 • Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot, 2 op (KHO1402A15S) Erja Aitonurmi

Harjoittelut

Hoitotyön perusharjoittelu, 5 op (HAR1005A15S)
 • Perusharjoittelu, 3 op (HAR1103A15S) Erja Eskelinen
 • Seurakunnan diakoniatyöhön tutustuminen, 2 op (HAR1102A15S) Eila Sainio

Osallisuus ja ohjaus, 34 op

Ammatillinen englanti, 3 op (ENG0003A15S)

 • Englannin suullinen kielitaito, 1,5 op (ENG0101A15S) Juhani Toivanen
 • Englannin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (ENG0201A15S) Juhani Toivanen

Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus, 6 op (OSA0006A15S)

 • Vammaisuus, 2 op (YHT3002A15S) Riitta-Liisa Rotinen
 • Auttava vuorovaikutus ja ohjaus, 4 op (OSA0104A15S) Helena Kotisalo

Kliininen hoitotyö II, 7 op (KHO2007A15S)

 • Anatomia ja fysiologia II, 2 op (KHO2102A15S) Virpi Konola
 • Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät, 2 op (KHO2202A15S) Titta Riihimäki
 • Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot, 3 op (KHO2303A15S) Tiina Ervelius

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus, 5 op (DIA0005A15S)

 • Seurakunta toimintaympäristönä, 2 op (DIA0102A15S) Sami Ritokoski
 • Diakonian ja kristillisen kasvatuksen yhteiset lähtökohdat, 3 op (DIA0203A15S) Sami Ritokoski

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet I, 3 op (AMM0103A15S) Titta Riihimäki

Lääkehoito ja -laskenta

 • Turvallinen lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0102A15S) Ulla Lahtela

Harjoittelut

 • Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu, 8 op (HAR2008A15S) Tiina Ervelius

Kliininen hoitotyö, 32 op

Aikuisten hoitotyö, 7 op (AHO0007A15S)

 • Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 4 op (AHO0104A15S) Kristiina Rosqvist
 • Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot, 3 op (AHO0203A15S) Kristiina Rosqvist

Vanhusten hoitotyö, 4 op (VHO0004A15S)

 • Vanhuus, 2 op (YHT4002A15S) Seija Utriainen
 • Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (VHO1202A15S) Maaria Kokkonen

Palliative Care and end of life care, 3 op (PAL0003A15S)

Pirkko Natri


Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet II, 2 op (AMM0202A15S) Titta Riihimäki

Lääkehoito- ja laskenta

 • Aikuisten lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0202A15S) Maaria Kokkonen
 • Vanhusten lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0302A15S) Maaria Kokkonen

Harjoittelut

 • Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I, 6 op (HAR3106A17S) Kristiina Rosqvist
 • Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II, 6 op (HAR3206A17S) Kristiina Rosqvist

Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen I, 32 op

Spiritual Nursing in Clinical Practice, 3 op (SPI0003A15S)

Helena Kotisalo


Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, 7 op (MPH0007A15S)

 • Mielenterveys ja päihteet, 3 op (YHT5003A15S) Vuokko Nietola ja Marianne Neuvonen
 • Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, 2 op (MPH0102A15S) Eija Noppari
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio, 2 op (MPH0202A15S) Tuija Rönkä

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I, 5 op (DKT1005A15S)

 • Uuden testamentin synty ja sisältö, 2 op (DKT1102A15S) Mia Mäkinen
 • Varhaiskirkon historia ja oppi, 2 op (DKT1202A15S) Mia Mäkinen
 • Hengellisyys ja hartaus, 1 op (DKT1301A15S) Mia Mäkinen

Lääkehoito- ja laskenta

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0402A15S) Tuija Rönkä

Harjoittelut

 • Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu / kotisairaanhoidon harjoittelu, 6 op (HAR4006A15S) Maaria Kokkonen
 • Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu, 6 op (HAR5006A15S) Tuija Rönkä

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I, 3 op (KEH0103A15S) Titta Riihimäki

Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen II, 30 op

Ammatillinen ruotsi, 3 op (RUO0003A15S)

 • Ruotsin suullinen kielitaito, 1,5 op (RUO0101A15S) Silja Hietamäki
 • Ruotsin kirjallinen opintotaito, 1,5 op (RUO0201A15S) Silja Hietamäki

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, 6 op (LHO0006A15S)

 • Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen, 2 op (LHO0102A15S) Sabina Hentilä
 • Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (LHO0202A15S) Sabina Hentilä
 • Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio, 2 op (LHO0302A15S) Sabina Hentilä

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II, 5 op (DKT2005A15S)

 • Vanhan testamentin synty ja sisältö, 2 op (DKT2102A15S) Mia Mäkinen
 • Reformaation sisältö ja luterilaisen kirkon oppi, 2 op (DKT2202A15S) Mia Mäkinen
 • Jumalanpalveluksen teologia ja käytäntö, 1 op (DKT2301A15S) Mia Mäkinen

Sielunhoito ja hengellinen ohjaus, 5 op (SIE0005A15S)

 • Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen menetelmät, 3 op (SIE0103A15S) Hanna Niemi
 • Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen kehittävä työote, 2 op (SIE0202A15S) Hanna Niemi

Lääkehoito ja -laskenta

 • Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta, 1 op (LÄÄ0501A15S) Sabina Hentilä

Harjoittelut

 • Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu, 8 op (HAR6008A17S) Sabina Hentilä

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II, 2 op (KEH0202A15S) Titta Riihimäki

Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus, 33 op

Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus, 5 op (HOA0005A15S)

 • Sosiaali- ja terveystalous, 2 op (YHT6002A15S) Keijo Piirainen
 • Johtaminen ja yrittäjyys, 3 op (HOA0103A15S) Arja Koski

Diakoniatyön asiantuntijuus, 10 op (DTA0010A15S)

 • Auttamisen teologia ja diakonian työmuodot, 2 op (DTA0102A15S) Eila Sainio
 • Diakoniatyön menetelmät, 4 op (DTA0204A15S) Eila Sainio
 • Diakonian yhteiskunnallinen tehtävä, 1 op (DTA0301A15S) Eila Sainio
 • Diakonia osallisuuden vahvistajana, 3 op (DTA0403A15S) Eila Sainio

Harjoittelut

 • Diakoniatyön harjoittelu, 13 op (HAR7013A15S) Eila Sainio

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III, 5 op (KEH0305A15S) Titta Riihimäki

Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen, 34 op

Seurakuntatyön kehittäminen, 5 op (SEU0005A15S)

 • Kirkon ja seurakunnan organisaatio ja hallinto, 2 op (SEU0102A15S) Tiina Häkkinen
 • Seurakunnan työn kehittäminen, 2 op (SEU0202A15S) Tiina Häkkinen
 • Viestintä kirkon työssä, 1 op (SEU0301A15S) Anna Liisa Karjalainen

Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu, 5 op (KIR0005A15S)

 • Kirkon kansainvälinen ja monikulttuurinen työ, 2 op (KIR0102A15S) Hanna Niemi
 • Uuden ajan kirkkohistoria, 1 op (KIR0201A15S) Jari Visto
 • Kontekstuaalinen raamatuntulkinta, 2op (KIR0302A15S) Jari Visto


Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus, 9 op (DHA0009A15S)

 • Diakonissan asiantuntijuus hoitotyössä, 3 op (DHA0103A15S) Eila Sainio
 • Diakonisen hoitotyön kehittäminen, 2 op (DHA0202A15S) Eila Sainio
 • Kliininen asiantuntijuus, simulaatio, 4 op (HOE0204A15S) Kristiina Rosqvist

Harjoittelut

 • Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu, 10 op (HAR8010A15S) Eila Sainio

Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Opiskelija valitsee vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista 5 op:tä, vaihtoehdot esillä opetussuunnitelmassa.


Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen, 15 op

Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja, 5 op (AJA0005A15S)

 • Suomen kirkon lähihistoria, 2 op (AJA0102A15S) Jari Visto
 • Ajankohtaiset teologiset suuntaukset, 2 op (AJA0202A15S) Jari Visto
 • Spiritualiteetti, kutsumus ja kirkon työ, 1 op (AJA0301A15S) Mia Mäkinen

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV, 5 op (KEH0405A15S) Titta Riihimäki

Sosionomi (AMK)

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Auttamistyön lähtökohdat ja palvelujärjestelmä, 30 op

Orientaatio korkeakouluopintoihin, 2 op (ORI0002A15S)

Leena Sundqvist (tietotekniikka)


Auttamistyön eettiset lähtökohdat, 12 op (AUT0012A15S)

 • Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus, 4 op (YHT1004A15S) Vuokko Nietola ja
  Paula Koistinen
 • Ihmisen kasvu ja kehitys, 3 op (YHT2003A17S) Aino-Elina Pesonen
 • Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus, 5 op (AUT0105A15S) Sirpa Ylönen

Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö, 10 op (MUU0010A15S)

 • Suomalaisen yhteiskunnan muutos, 2 op (MUU0102A15S) Sanna-Maija Kohonen
 • Sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä, 3 op (MUU0203A15S) Sanna-Maija Kohonen
 • Sosiaaliturvaohjaus, 3 op (MUU0303A15S) Susanna Tanskanen
 • Hyvinvointipalvelujen kehitysnäkymiä, 2 op (MUU0402A15S) Rauli Vuorela

Luovuus ja toiminnallisuus osana ammatillisuutta, 5 op (LUO0005A15S)

 • Luovuus voimavarana, 4 op (LUO0104A15S) Sirpa Ylönen
 • Luovuus ammatillisuutena, 1 op (LUO0201A15S) Sirpa Ylönen

Ensiapu sosiaalialan työympäristöissä, 5 op (ENS0001A15S)

Eeva Nykänen


Osallisuus ja ohjaus, 31 op

Ammatillinen englanti, 3 op (ENG0003A15S)

 • Englannin suullinen kielitaito, 1,5 op (ENG0101A15S) Juhani Toivanen
 • Englannin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (ENG0201A15S) Juhani Toivanen

Aikuis- ja nuorisososiaalityö, 10 op (AIK0010A15S)

 • Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat, 5 op (AIK0105A15S), Susanna Tanskanen ja Sanna-Liisa Liikanen
 • Muutossosiaalityö, 5 op (AIK0105A15S), Susanna Tanskanen ja Sanna-Liisa Liikanen

Perhetyö ja lastensuojelu, 5 op (PER0005A15S)

Tarja Isomäki


Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen, 10 op (SOS0010A15S)

 • Asiakastyön menetelmät, 5 op (SOS0105A15S) Vuokko Nietola ja Tuomo Lyhty
 • Sosiaalinen kuntoutus, 2 op (SOS0202A15S) Vuokko Nietola ja Tuomo Lyhty
 • Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmät, 3 op (SOS0202A15S) Vuokko Nietola ja Tuomo Lyhty

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet I, 3 op (AMM0103A15S) Sirpa Ylönen koko vuosi ja Elina Pekonen kevät 2018

Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö, 33 op

Elämänkulkujen moninaisuus, 7 op (ELÄ0007A15S)

 • Vammaisuus, 2 op (YHT3002A15S), Riitta-Liisa Rotinen
 • Vanhuus, 2 op (YHT4002A15S), Seija Utriainen
 • Mielenterveys ja päihteet, 3 op (YHT5003A15S) Vuokko Nietola ja Marianne Neuvonen

E-osaaminen, 4 op (EOS0004A15S)

Hanna Laurila


Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet II, 2 op (AMM0202A15S) Sirpa Ylönen koko vuosi ja Elina Pekonen kevät 2018

Harjoittelut

Harjoittelu 1, 20 op (HAR1020A15S)
 • Työelämäjakso tai harjoittelu asiakastyössä tai hanketyössä, 18 op (HAR1118A15S) Susanna Tanskanen ja Sanna-Liisa Liikanen
 • Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio, 2 op (HAR1118A15S) Susanna Tanskanen ja Sanna-Liisa Liikanen

Soveltava ja kehittävä ammatillisuus, 30 op

Moninaisuus ja monikulttuurisuus, 5 op (MMK0005A15)

 • Moninaisuustyön teoreettiset perusteet, 3 op (MMK0103A15S) Ari Nieminen, Margarita Sakilyan-Latvala
 • Monikulttuurisen ammatillisen työn perusteet, 2 op (MMK0202A15S) Ari Nieminen, Margarita Sakilyan-Latvala

Sosiaalialan suuntaavat opinnot, 15 op

Gerontologinen sosiaalityö, 15 op (GER0015A15S)
 • Gerontologisen sosiaalityön perusteet, 5 op (GER0105A15S) Seija Utriainen
 • Palveluohjaus, 5 op (GER0205A15S) Seija Utriainen
 • Gerontologisen sosiaalityön menetelmät, 5 op (GER0305A15S) Seija Utriainen

Mielenterveys- ja päihdetyö, 15 op (GER0305A15S)
 • Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön lähtökohdat, 5 op (MIE0105A15S) Marianne Neuvonen ja Vuokko Nietola
 • Kuntoutus ja ohjaus mielenterveystyössä, 3 op (MIE0203A15S) Marianne Neuvonen ja Vuokko Nietola
 • Kuntoutus ja ohjaus päihdetyössä, 3 op (MIE0302A15S) Marianne Neuvonen ja Vuokko Nietola
 • Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön menetelmät, 5 op (MIE0405A15S) Marianne Neuvonen ja Vuokko Nietola

Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä, 15 op (MON0015A15S)
 • Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta, 5 op (MON0105A15S) Eija Pehkonen
 • Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa, 5 op (MON0205A15S) Eija Pehkonen
 • Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät, 5 op (MON0305A15S) Eija Pehkonen

Vammaistyö, 15 op (VAM0015A15S)
 • Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus, 5 op (VAM0105A15S) Risto Koivumäki
 • Vammaispolitiikka ja palveluohjaus, 5 op (VAM0205A15S), Riitta-Liisa Rotinen
 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät, 5 op (VAM0305A17S), Karoliina Joutsia

Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö, 15 op (VAR0015A15S)
 • Varhaiskasvatustyön perusteet, 5 op (VAR0105A15S) Marjaana Marttila-Ojala
 • Erityisvarhaiskasvatus, 5 op (VAR0205A15S) Marjaana Marttila-Ojala
 • Lapsi- ja perhetyössä käytettävät menetelmät, 5 op (VAR0305A15S) Marjaana Marttila-Ojala

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I, 3 op (KEH0103A15S) Sirpa Ylönen koko vuosi ja Elina Pekonen kevät 2018

Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus, 30 op

Ammatillinen ruotsi, 3 op (RUO0003A15S)

 • Ruotsin suullinen kielitaito, 1,5 op (RUO0101A15S) Silja Hietamäki
 • Ruotsin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (RUO0201A15S) Silja Hietamäki

Harjoittelut

Harjoittelu 2, 20 op (HAR2020A15S)
 • Työelämäjakso tai harjoittelu asiakastyössä tai hanketyössä tai pedagoginen harjoittelu (LTO), 18 op (HAR2118A15S) Eija Pehkonen (MON), Marjaana Marttila-Ojala (VAR), Riitta-Liisa Rotinen (VAM), Marianne Neuvonen(MIE), Seija Utriainen (GER)
 • Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio, 2 op (HAR2202A15S) Eija Pehkonen (MON), Marjaana Marttila-Ojala (VAR), Riitta-Liisa Rotinen (VAM), Marianne Neuvonen(MIE), Seija Utriainen (GER)

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II, 2 op (KEH0202A15S) Sirpa Ylönen koko vuosi ja Elina Pekonen kevät 2018

Osallistava kehittäminen

Kansalaistoiminta ja järjestötyö, 5 op (KAN0005A15S)

Juha Tapio


Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen, 11 op (ASP0011A15S)

 • Sosiaali- ja terveystalous, 2 op (YHT6002A15S) Keijo Piirainen
 • Työelämäosaaminen, 4 op (ASP0104A15S) Mika Alavaikko
 • Asiakaslähtöinen kehittäminen, 5 op (ASP0205A15S) Mika Alavaikko

Harjoittelut

Harjoittelu 3, 18 op (HAR3018A15S)

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti/harjoittelu, 18 op (HAR3118A15) Hannele Tainio ja Pirkko Pätynen


Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen, 14 op

Hanke-, projekti- ja yrittäjyysosaaminen, 4 op (HAN0004A15S)

Mika Alavaikko

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Terveydenhoitaja (AMK)

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Auttamistyön lähtökohdat ja palvelujärjestelmä, 30 op

Orientaatio korkeakouluopintoihin, 2 op (ORI0002A15S)

Leena Sundqvist


Asiakastyön lähtökohdat, 9 op (ASI0009A15S)

 • Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus, 4 op (YHT1004A15S) Vuokko Nietola ja Paula Koistinen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 3 op (ASI0103A15S) Anu Piispanen
 • Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö, 2 op (ASI0202A15S) Eeva Nykänen

Kohtaaminen hoitosuhteessa, 6 op (KOH0006A15S)

 • Ihmisen kasvu ja kehitys, 3 op (YHT2003A17S) Aino-Elina Pesonen
 • Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat, 3 op (KOH0103A15S) Piia Kekäläinen

Kliininen hoitotyö I, 8 op (KHO1008A15S)

 • Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi, 2 op (KHO1102A15S) Elina Turunen
 • Anatomia ja fysiologia I, 2 op (KHO1202A15S) Virpi Konola
 • Infektioiden torjunta ja aseptiikka, 2 op (KHO1302A15S) Erja Eskelinen
 • Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot, 2 op (KHO1402A15S) Erja Aitonurmi

Harjoittelut

 • Hoitotyön perusharjoittelu, 5 op (HAR1005A15S) Erja Eskelinen

Osallisuus ja ohjaus, 29 op

Ammatillinen englanti, 3 op (ENG0003A15S)

 • Englannin suullinen kielitaito, 1,5 op (ENG0101A15S) Juhani Toivanen
 • Englannin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (ENG0201A15S) Juhani Toivanen

Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus, 6 op (OSA0006A15S)

 • Vammaisuus, 2 op (YHT3002A15S) Riitta-Liisa Rotinen
 • Auttava vuorovaikutus ja ohjaus, 4 op (OSA0104A15S) Helena Kotisalo

Kliininen hoitotyö II, 7 op (KHO2102A15S)

 • Anatomia ja fysiologia II, 2 op (KHO2102A15S) Virpi Konola
 • Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät, 2 op (KHO2202A15S) Titta Riihimäki
 • Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot, 3 op (KHO2303A15S) Tiina Ervelius

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet I, 3 op (AMM0103A15S) Titta Riihimäki

Lääkehoito ja -laskenta

 • Turvallinen lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0102A15S) Ulla Lahtela

Harjoittelut: Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus, 8 op (HAR2008A15S)

 • Lapsen toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu, 4 op (HAR2104A15S) Erja Eskelinen
 • Aikuisten toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu, 4 op (HAR2204A15S) Tiina Ervelius

Kliininen hoitotyö, 32 op

Aikuisten hoitotyö, 7 op (AHO0007A15S)

 • Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 4 op (AHO0104A15S) Kristiina Rosqvist
 • Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot, 3 op (AHO0203A15S) Kristiina Rosqvist

Vanhusten hoitotyö, 4 op (VHO0004A15S)

 • Vanhuus, 2 op (YHT4002A15S) Seija Utriainen
 • Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (VHO1202A15S) Maaria Kokkonen

Palliative Care and end of life care, 3 op (PAL0003A15S)

Pirkko Natri


Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Ammattialan kehittämistyön välineet II, 2 op (AMM0202A15S) Titta Riihimäki

Lääkehoito ja -laskenta

 • Aikuisten lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0202A15S) Maaria Kokkonen
 • Vanhusten lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0302A15S) Maaria Kokkonen

Harjoittelut

 • Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I, 6 op (HAR3106A17S) Kristiina Rosqvist
 • Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II, 6 op (HAR3206A17S) Kristiina Rosqvist

Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen I, 29 op

Spiritual Nursing in Clinical Practice, 3 op (SPI0003A15S)

Helena Kotisalo


Mielenterveys- ja päihdetyö, 7 op (MPH0007A15S)

 • Mielenterveys ja päihteet, 3 op (YHT5003A15S) Vuokko Nietola ja Marianne Neuvonen
 • Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, 2 op (MPH0102A15S) Eija Noppari
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio, 2 op (MPH0202A15S) Tuija Rönkä

Lääkehoito ja -laskenta

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta, 2 op (LÄÄ0402A15S) Tuija Rönkä

Harjoittelut

 • Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu tai kotisairaanhoidon harjoittelu, 6 op (HAR4006A17S) Maaria Kokkonen
 • Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu, 8 op (HAR5008A15S) Tuija Rönkä

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I, 3 op (KEH0103A15S) Titta Riihimäki

Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen II, 31 op

Ammatillinen ruotsi, 3 op (RUO0003A15S)

 • Ruotsin suullinen kielitaito, 1,5 op (RUO0101A15S) Silja Hietamäki
 • Ruotsin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (RUO0201A15S) Silja Hietamäki

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, 4 op (LHO0004A15S)

 • Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (LHO0202A15S) Sabina Hentilä
 • Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio, 2 op (LHO0302A15S) Sabina Hentilä

Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen, 4 op (KOU0004A15S)

 • Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhoitajatyö, 2 op (KOU0102A15S) Inga Klen
 • Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistäminen, 2 op (KOU0202A15S) Inga Klen

Lääkehoito ja -laskenta

 • Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta, 1 op (LÄÄ0501A15S) Sabina Hentilä
 • Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy, 1 op (LÄÄ0601A15S) Inga Klen

Harjoittelut

 • Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu, 6 op (HAR6006A15S) Sabina Hentilä
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu, 5 op (HAR7005A15S) Inga Klen

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II, 2 op (KEH0202A15S) Titta Riihimäki

Vapaasti valittavat opinnot

 • Rokotusohjaus ja rokotustaidot, 1 op (LÄÄ0901A15S) Inga Klen
 • Opiskelija valitsee vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista 4 op:tä, vaihtoehdot esillä sh opsissa

Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus, 30 op

Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus, 5 op (HOA0005A15S)

 • Sosiaali- ja terveystalous, 2 op (YHT6002A15S) Keijo Piirainen
 • Johtaminen ja yrittäjyys, 3 op (HOA0103A15S) Arja Koski

Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö, 9 op (ÄIT0009A15S)

 • Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö, 4 op (ÄIT0104A15S) Inga Klen
 • Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö, 5 op (ÄIT0205A15S) Inga Klen

Lääkehoito ja -laskenta

 • Neuvola-asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta, 1 op (LÄÄ0701A15S) Inga Klen

Harjoittelut: Äitiys- ja lastenneuvolatyön terveydenhoitajatyön harjoittelu, 10 op (HAR8110A15S)

 • Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu, 4 op (HAR8104A15S) Inga Klen
 • Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu, 5 op (HAR8205A15S) Inga Klen
 • Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu, 1 op (HAR8301A15S) Inga Klen

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III, 5 op (KEH0305A15S) Titta Riihimäki

Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen, 29 op

Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö, 4 op (TYÖ0004A15S)

Marja Lindholm


Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen, 3 op (ERI0003A15S)

Marja Lindholm


Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö, 3 op (AVO0003A15S)

Inga Klen


Lääkehoito ja -laskenta

 • Työterveyshuollon asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta, 1 op (LÄÄ0801A15S) Marja Lindholm

Harjoittelut

 • Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu, 5 op (HAR9005A15S) Marja Lindholm
 • Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu, 4 op (HAR1004A15S) Marja Lindholm
 • Avoterveydenhuollon kliinisen hoitotyön harjoittelu, 4 op (HAR1104A15S) Inga Klen

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV, 5 op (KEH0405A15S) Titta Riihimäki

Terveydenhoitajatyön eettisyys ja tulevaisuuden asiantuntijuus, 30 op

Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, 10 op (YKT0010A15S)

 • Yhteiskunnallinen terveyden edistäminen, 5 op (YKT0105A15S) Marja Lindholm
 • Ympäristöterveyden edistäminen, 2 op (YKT0202A15S) Marja Lindholm
 • Tervydenhoitajan ammattieettinen toiminta, 3 op (YKT0303A15S) Marja Lindholm

Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus, 5 op (TER0005A15S)

 • Asiantuntijuus ja johtaminen terveydenhoitajatyössä, 3 op (TER0103A15S) Inga Klen
 • Terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus, 2 op (TER0202A15S) Inga Klen

Harjoittelut

 • Terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden harjoittelu, 10 op (HAR1210A15S) Inga Klen

Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V, 5 op (KEH0505A15S) Marja Lindholm

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Perusopinnot

Oppimisen välineet, 15 op (OPI0015A12)

 • Oppiminen ja oppimisympäristöt, 6 op (OPI1006A12H) Pirjo Pouttu
 • Puheviestintä, 2 op (OPI2002A12H) Hanna Hovila
 • Kirjoitusviestintä, 4 op (OPI3004A12H) Hanna Hovila
 • Suomi I, 3 op (OPI4003A12H) Katri Huovinen

Tutkimus ja kehittäminen 1, 5 op (TUK0105A12H)

Kokonaisuuden vastaava: Gun-Viol Vik


Ruotsi, 5 op (RUO0005A11H)

 • Ruotsi, orientoivat opinnot, 2 op (RUO1002A11H) Ari Hyvärinen
 • Ruotsi, ammatilliset opinnot, 3 op (RUO2003A11H) Silja Hietamäki
 • Suomi II, 2 op (SUO2002A12H) Ruotsi, orientoivien opintojen korvaava opintojakso Marjaana Karhia 
 • Suomi III, 3 op (SUO3003A12H) Ruotsi, ammattiopinnot, korvaava opintojakso Katri Huovinen

Englanti, 5 op (ENG0005A11H)

 • Englanti, orientoivat opinnot, 2 op (ENG1002A11H) Ari Hyvärinen
 • Englanti, ammatilliset opinnot, 3 op (ENG2003A11H) Ari Hyvärinen

Ammattiopinnot

Johdanto tulkkaukseen ja tulkin ammattiin, 10 op (JOT0010A12H)

 • Identiteetti, ammatillisuus ja ammattietiikka, 5 op (JOT1005A12H) Satu Rantamäki
 • Tulkkauksen perusteet, 5 op (JOT2005A12H) Mari Vainikka

Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op (SYK0005A11H)

Kokonaisuuden vastaava: Marianne Neuvonen


Tulkin perustaidot, 5 op (TUP0005A12H)

Kokonaisuuden vastaava: Annukka Saarenmaa


Tulkkaus kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöissä, 15 op (KAO0015A12H)

 • Kasvatus- ja opetusala tulkkausympäristönä, 5 op (KAO1005A12H) Eija Pehkonen
 • Tulkkaustaidot 1, 5 op (KAO2005A12H) Pirjo Pouttu
 • Suomen kieli ja muut työkielet 1, 5 op (KAO3005A12H) Marjaana Karhia

Kääntäminen 1, 5 op (KÄÄ0105A12H)

Kokonaisuuden vastaava: Mari Vainikka


Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä, 15 op (SOS0015A12H)

 • Sosiaaliala tulkkausympäristönä, 5 op (SOS1005A12H) Marianne Neuvonen
 • Tulkkaustaidot 2, 5 op (SOS2005A12H) Annukka Saarenmaa
 • Suomen kieli ja muut työkielet 2, 5 op (SOS3005A12H) Hanna Hovila

Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä, 15 op (TER0015A12H)

 • Terveydenhuoltoala tulkkausympäristönä, 5 op (TER1005A12H) Pia Tauriainen
 • Tulkkaustaidot 3, 5 op (TER2005A12H) Mari Vainikka
 • Suomen kieli ja muut työkielet 3, 5 op (TER3005A12H) Hanna Hovila

Tulkkaus maahanmuuttoasioiden toimintaympäristöissä, 15 op (MAM0015A12H)

 • Maahanmuuttohallinto tulkkausympäristönä, 5 op (MAM1005A12H) Mari Vainikka
 • Tulkkaustaidot 4, 5 op (MAM2005A12H) Mari Vainikka
 • Suomen kieli ja muut työkielet 4, 5 op (MAM3005A12H) Katri Huovinen

Kääntäminen 2, 5 op (KÄÄ0205A12H)

Kokonaisuuden vastaava: Pirjo Pouttu


Tulkkaus poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä, 15 op (POL0015A12H)

 • Poliisi- ja oikeusala tulkkausympäristönä, 6 op (POL1006A12H) Mari Vainikka
 • Tulkkaustaidot 5, 5 op (POL2005A12H) Annukka Saarenmaa
 • Suomen kieli ja muut työkielet 5, 4 op (POL3004A12H) Hanna Huovila

Kääntäminen 3, 5 op (KÄÄ0305A12H)

Kokonaisuuden vastaava: Pirjo Pouttu


Tulkkaus ja yrittäjyys, 2 op (TYR0002A12H)

Kokonaisuuden vastaava: Pirjo Pouttu


Loppukoe 3, 3 op (LOP0003A12H)

Kokonaisuuden vastaava: Pirjo Pouttu


Harjoittelu, 35 op (HAR0035A11H)

 • Harjoittelu 1, 5 op (HAR1005A12H) Annukka Saarenmaa
 • Harjoittelu 2, 5 op (HAR2005A12H) Annukka Saarenmaa
 • Harjoittelu 3, 10 op (HAR3010A12H) Annukka Saarenmaa
 • Harjoittelu 4, 5 op (HAR4005A12H) Annukka Saarenmaa
 • Harjoittelu 5, 10 op (HAR5010A12H) Annukka Saarenmaa

Vaihtoehtoiset opinnot

Oman äidinkielen opetus, 10 op (OMA0010A12H)

 • Oman äidinkielen opetus 1, 5 op (OMA1005A12H) Hanna Hovila
 • Oman äidinkielen opetus 2, 5 op (OMA2005A12H) Hanna Hovila

Opinnäytetyö

 • Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op (TUK0205A11H) Kati Huhtinen
 • Tutkimus ja kehittäminen 3, 5 op (TUK0305A11H) Kati Huhtinen
 • Tutkimus ja kehittäminen 4, 5 op (TUK0405A11H) Kati Huhtinen

Vapaasti valittavat opinnot

 • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op (VVO00005A12H) Oma opinto-ohjaaja

Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus

Avaa AHOT-vastaavataulukko PDF-muodossa.

Perusopinnot

Oppiminen ja ammatillisen työn lähtökohdat, 15 op (OPI0015A11H)

Opiskelutaidot ja -välineet, 5 op (OPI1005A11H)
 • Viittomakielinen viikko, 1 op (OPI1101A11H)
 • Oppimisympäristöt ja -käytännöt, 3 op (OPI1203A11H)
 • Tietotekniikka, 1 op (OPI1301A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Ulla Niittyinperä

Ihmiskuva ja kulttuuritietoisuus, 5 op (OPI2005A11H)
 • Elämänkaariessee, 1 op (OPI2101A11H)
 • Kulttuuritietoisuustehtävä, 2 op (OPI2202A11H)
 • Ohjausistunnot, 1 op (OPI2301A11H)
 • Viittomakielinen sukupuu, 1 op (OPI2401A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Tiina Saarijärvi-Kivelä

Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä, 5 op (OPI3005A11H)
 • Koulutusjärjestelmä ja kuurojenopetuksen historia, 2 op (OPI3102A11H)
 • Ammattiroolit koulussa, 1 op (OPI3201A11H)
 • Viittomakieli koulumaailmassa, 2 op (OPI3302A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Mari Virtanen

Tutkimus ja kehittäminen 1, 5 op (TUT1005A11H)

 • Kirjallisuustentti ja verkkokurssi, 2 op (TUT1102A11H)
 • Tutkimus- ja kehittämistekstien analyysi, 3 op (TUT1203A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Gun-Viol Vik

Ruotsi, 5 op (RUT0005A11H)

 • Ruotsi 1, orientoivat opinnot, 2 op (RUT1002A11H)
 • Ruotsi 2, ammatilliset opinnot, 3 op (RUT2003A11H)

Ruotsin suullinen kielitaito, 1,5 op (RUT2101A11H)
Ruotsin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (RUT2201A11H)

 • Kokonaisuuden vastaava: Silja Hietamäki

Englanti, 5 op (ENL0005A11H)

 • Englanti 1, orientoivat opinnot, 2 op (ENL1002A11H) Juhani Toivanen
 • Englanti 2, ammatilliset opinnot, 3 op (ENL2003A11H) Eija Tapio

Englannin suullinen kielitaito, 1,5 op (ENL2101A11H)
Englannin kirjallinen kielitaito, 1,5 op (ENL2201A11H)


Ammattiopinnot

Kieli, kommunikaatio ja viestintä, 13 op (KIE0013A11H)

Viestintä, 5 op (KIE1005A11H)
 • Ilmaisu ja viittomakieli, 2 op (KIE1102A11H)
 • Kirjallinen viestintä, 2 op (KIE1202A11H)
 • Semiotiikka, 1 op (KIE1301A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Riia Lamminmäki

Työkielet 1, 8 op (KIE2008A11H)
 • Kielitaitovalmiudet, 2 op (KIE2102A11H)
 • Yleinen ja vertaileva kielitiede, 1 op (KIE2201A11H)
 • Viittomakielen taidon perusteet, 4 op (KIE2304A11H)
 • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät, 1 op (KIE2401A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Riia Lamminmäki

Viittomakieliala, 25 op (VII0025A11H)

Suomalainen yhteiskunta ja asiakasryhmiä koskeva lainsäädäntö, 5 op (VII1005A11H)
 • Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö, 3 op (VII1103A11H)
 • Palveluympäristöt ja yhteiskunta suomalaisella viittomakielellä, 2 op (VII1202A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Tiina Saarijärvi-Kivelä

Viittomakielialan ammattilaiset, 5 op (VII2005A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Mari Virtanen

Asiakasryhmät ja kommunikaatio, 10 op (VII3010A11H)
 • Peruskuvaus asiakaskunnasta ja heidän kommunikaatiostaan, 5 op (VII3105A11H)
 • Asiakasryhmien kommunikaatio viittomakielellä, 5 op (VII3205A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Karoliina Joutsia

Työkielet 2, 5 op (VII4005A11H)
 • Kielentäminen, 2 op (VII4102A11H)
 • Viestintä ja vuorovaikutus, 2 op (VII4202A11H)
 • Harjoittelupaikanhaku, 1 op (VII4301A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Riia Lamminmäki

Kaksikielisyys ja -kulttuurisuus, 17 op (KUK0017A11H)

Kulttuuritieto, 10 op (KUK1010A11H)
 • Kulttuuritapahtumat, 3 op (KUK1103A11H)
 • Posteri ja juhlatilaisuudet, 5 op (KUK1205A11H)
 • Kirjallisuusessee, 2 op (KUK1302A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Mari Virtanen

Työkielet 3, 7 op (KUK2007A11H)
 • Perhe- ja vuotuisjuhlat / viittomakieli, 3 op (KUK2103A11H)
 • Kielenkäyttötaito/viittomakieli, 1 op (KUK2201A11H)
 • Perhe- ja vuotuisjuhlat sekä kielenkäyttötaito / suomen kieli, 3 op (KUK2303A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Riia Lamminmäki

Tulkin toimintavalmiudet, 8 op (TOI0008A11H)

Tulkin perustaidot, 5 op (TOI1005A11H)
 • Äänenkäyttö ja alustukset, 2 op (TOI1102A11H)
 • Konsekutiivitulkkaus, 2 op (TOI1202A11H)
 • Tekstistä tulkkeeksi, 1 op (TOI1301A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Hely Korte

Harjoittelu 1, 3 op (TOI2003A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Hely Korte

Tulkkauspalvelun järjestäytyminen, 10 op (PAL0010A11H)

Palvelujärjestelmät, 5 op (PAL1005A11H)
 • Palvelujärjestelmä ja palveluntuottaja, 3 op (PAL1103A11H)
 • Työelämä viittoen I, 2 op (PAL1202A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Satu Rantamäki

Asiakkaat ja asiakkuudet, 5 op (PAL2005A11H)
 • Asiakaspalvelu ja etiikka, 2 op (PAL2102A11H)
 • Työelämä viittoen II, 3 op (PAL2203A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Satu Rantamäki

Tulkkaus ja työkielet, 17 op (TUL0017A11H)

Tulkkauksen perusteet, 3 op (TUL1003A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Annukka Saarenmaa

Viittomakielen tulkkaus, 7 op (TUL2007A11H)
 • Viittomakieli, 1 op (TUL2101A11H)
 • Simultaanitulkkaus suomalaisesta viittomakielestä suomen kieleen, 2 op (TUL2202A11H)
 • Simultaanitulkkaus suomen kielestä suomalaiseen viittomakieleen, 2 op (TUL2301A11H)
 • Kahdensuuntainen tulkkaus, 2 op (TUL2401A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Veera Kuusela

Tulkkaus puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä, 7 op (TUL3007A11H)
 • Kommunikaatiomenetelmät, 2 op (TUL3102A11H)
 • Tulkkausmenetelmät, 4 op (TUL3204A11H)
 • Itsereflektio, 1 op (TUL3301A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Karoliina Joutsia

Ammatin harjoittaminen, 7 op (AHA0007A11H)
 • Yrittäjyys, 5 op (AHA1005A11H) Satu Rantamäki
 • Projektiopinnot 1, 2 op (AHA2002A11H) Mari Virtanen

Projektiopinnot 2, 5 op (PRO0005A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Mari Virtanen

Harjoittelut (HAO0013A11H)
 • Harjoittelu 2, 3 op (HAO0103A11H) Hely Korte
 • Harjoittelu 3, 5 op (HAO0205A11H) Veera Kuusela
 • Harjoittelu 4, 5 op (HAO0305A11H) Karoliina Joutsia

Loppukokeet ja työnäyteportfolio, 7 op (LOP0007A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Kati Huhtinen

Vaihtoehtoiset opinnot

Tulkkaus opetustilanteissa, 10 op (TOP0010A11H)

Ammattilaisena opiskeluympäristössä, 3 op (TOP1003A11H)
 • Tulkin työstä tiedottaminen, 1 op (TOP1101A11H)
 • Kielioppi, termityö ja etiikka, 2 op (TOP1202A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Karoliina Joutsia

Opiskelutulkkaus, 7 op (TOP2007A11H)
 • Käsitehierarkiat ja sanaston kartuttaminen, 2 op (TOP2102A11H)
 • Opiskelutulkkaus, 3 op (TOP2203A11H)
 • Tentit, 2 op (TOP2302A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Tiina Saarijärvi-Kivelä

Kommunikaatiopedagogiikka, 10 op (KOP0010A11H)

Ammattilaisena opiskeluympäristössä, 3 op (KOP1003A11H)
 • Tulkin työstä tiedottaminen, 1 op (KOP1101A11H)
 • Kielioppi, termityö ja etiikka, 2 op (KOP1201A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Karoliina Joutsia

Oppimisen suunnittelu ja ohjaaminen, 7 op (KOP2007A11H)
 • Hyvä opetus, 1 op (KOP2101A11H)
 • Opetuksen suunnittelu, 5 op (KOP2205A11H)
 • Opetuksen analysointi, 2 op (KOP2302A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Satu Rantamäki

Asioimistulkkina toimiminen, 15 op (ASI0015A11H)
 • Kielten välisen tulkkauksen asiakkaat, 5 op (ASI1005A11H) Mari Virtanen
 • Kielten välinen asioimistulkkaus, 10 op (ASI2010A11H) Hely Korte

Asioimistulkkaus ja asiakaslähtöisyys, 15 op (ASA0015A11H)
 • Kielensisäisen tulkkauksen asiakkaat, 5 op (ASA1005A11H) Karoliina Joutsia
 • Kielensisäinen asioimistulkkaus, 10 op (ASA2010A13H) Karoliina Joutsia

Syventävät opinnot

Kielten välisen tulkkauksen syventävät, 18 op (KIV0018A11H)

 • Kielten välisen tulkkauksen syventävät 1, 6 op (KIV1006A11H) Veera Kuusela
 • Kielten välisen tulkkauksen syventävät 2, 6 op (KIV2006A11H) Veera Kuusela
 • Kielten välisen tulkkauksen syventävät 3, 6 op (KIV3006A11H) Veera Kuusela

Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät, 18 op (KIS0018A11H)

 • Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 1, 6 op (KIS1006A11H) Satu Rantamäki
 • Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 2, 6 op (KIS2006A11H) Karoliina Joutsia
 • Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 3, 6 op (KIS3006A11H) Karoliina Joutsia

Työelämävalmiudet, 20 op (TYÖ0020A11H)

 • Ammatillinen järjestäytyminen ja urasuunnittelu, 5 op (TYÖ1005A11H) Satu Rantamäki
 • Kielten välinen tulkkaus työelämässä, 5 op (TYÖ2005A11H) Hely Korte
 • Kielensisäinen tulkkaus työelämässä, 5 op (TYÖ3005A11H) Veera Kuusela
 • Harjoittelu 5, 10 op (TYÖ4010A11H) Karoliina Joutsia

Opinnäytetyö

Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op (TUT2005A11H)

 • Opinnäytetyöprosessi, 2 op (TUT2102A11H)
 • Opinnäytetyöseminaarit, 3 op (TUT2203A11H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Kati Huhtinen

Tutkimus ja kehittäminen 3, 5 op (TUT3005A11H)

 • Kokonaisuuden vastaava: Kati Huhtinen

Tutkimus ja kehittäminen 4, 5 op (TUT4005A11H)

 • Kokonaisuuden vastaava: Kati Huhtinen

Vapaasti valittavat opinnot

Kirjoitustulkkaus 1, 5 op (KIR1005A13H)

 • Kirjoitustulkkaus, kielensisäinen tulkkaus ja kirjoitetun kielen rakenne, 2 op (KIR1102A13H)
 • Tekniset laitteet ja ohjelmat, 1 op (KIR1201A13H)
 • Ammattitulkin seuranta, 1 op (KIR1301A13H)
 • Nopeus- ja tulkkausharjoitukset, 1 op (KIR1401A13H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Ulla Niittyinperä

Kirjoitustulkkaus 2, 5 op (KIR2005A13H)

 • Nopeus- ja tulkkausharjoitukset, 1 op (KIR2101A14H)
 • Ohjattu harjoittelu, 2 op (KIR2202A14H)
 • Puhutun tekstin toimittaminen kirjoitetulle kielelle, 2 op (KIR2303A14H)
 • Kokonaisuuden vastaava: Ulla Niittyinperä

Vapaasti valittavat / täydentävät opinnot 2018

Avaa AHOT-vastaavataulukko Excel-muodossa.

DIO Diakin oppimisen välineet (DIO0001A14S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Hanna Laurila

Domestic Violence (DOM0005A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Hanna Lamberg

Hyvinvointiteknologia / HYV VS17 (HYV0005A15)

 • Kokonaisuuden vastaava: Titta Riihimäki

Kirjoitustulkkaus I, 5 op (KIR1005A13H)

 • Kokonaisuuden vastaava: Ulla Niittyinperä

Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä (KBL0005A15)

 • Kokonaisuuden vastaava: Aino-Elina Pesonen

Kriisityö (KRI0005A16S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Sirpa Salmela

Kriminaalityö (KRT0005A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Tarja Tuovinen-Kakko

Kokonaisvaltainen kohtaaminen (KOK0005A17S)


Koulun sosiaalityö

 • Koulun sosiaalityön perusteet (KST0102A16) Tarja Tuovinen-Kakko
 • Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (KST0203A16) Tarja Tuovinen-Kakko

Kulttuuri- ja uskontolukutaito (KLT0005A16S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Ulla Siirto

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu (LPL005A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Tarja Isomäki

Lasten ja nuorten mielenterveystyö (MIP0105A15)

 • Kokonaisuuden vastaava: Eija Noppari

Luonto ja eläinlähtöiset menetelmät (LE00BE07)

 • Kokonaisuuden vastaava: Mari Putkonen-Hutchins

Luova Arabia (LAR0005A17S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Elina Johansson

Lähetys ja kansainvälinen diakonia (LKD0008A15S)

 • Missiologian ja kansainvälisen diakonian perusteet (LKD0103A15) Hanna Niemi
 • Lähetyssihteerin ammatillinen työ (LKD0205A15) Hanna Niemi

Lähisuhdeväkivalta (LSV0005A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Hanna Lamberg

Multicultural social work (MSW0005A16S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Sami Kivelä

Opiskelijajärjestö- ja kehittämistoiminta (OPI0010A15)

 • Kokonaisuuden vastaava: Oma opinto-ohjaaja

Orientation for Diak Exchange / ODE vs17DIAK (ODE0002A16)

 • Kokonaisuuden vastaava: Kivelä Sami

Professional work in the developing context (PRO0030A15S)

 • Global responsibility and sustainable development (PRO0105A15) Sami Kivelä 
 • Optional elective studies (PRO0305A15) Sami Kivelä 

Rippikoulun kehittäminen (RKS005A17S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Jouko Porkka

Sosiaalialan lääkehoito (SAL0005A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Eeva Nykänen

Tarinalliset ja taidelähtöiset työtavat (TAI0005A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Eija Pehkonen

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotyö (TUR0105A16S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Siirto Ulla

Käytännön työ turvapaikanhakijoiden kanssa (harjoittelu) (TUR0205A16S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Siirto Ulla

Tulkkauksen ammattietiikka (TAM0005A13H)

 • Kokonaisuuden vastaava: Mari Vainikka

Työnohjaus johtajuuden tukena (YAMK) (TJT0005Y16S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Arja Koski

Työyhteisötaidot ja lähijohtaminen (TLJ0103A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Arja Koski

Vapaaehtoistyö (VET0005A15)

 • Kokonaisuuden vastaava: Marianne Nylund

Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat (VDP0005A15)

 • Kokonaisuuden vastaava: Marjaana Marttila 

Viittomakielen perusteet (VKP0005A15S)

 • Kokonaisuuden vastaava: Hely Korte

Yhteisönrakentaja (YHR0005A16)

 • Kokonaisuuden vastaava: Jouko Porkka

Yrittäjyysopinnot, 10 op (YOP0010A17S)