Siirry sisältöön

“Diakissa opiskelijoille luodaan turvaverkko” 

Veera Karvonen opiskelee monialainen ja yhteensovittava johtaminen (YAMK) -tutkintoa Diakissa. Hänen mukaansa Diakin inhimillisyys, kohtaaminen ja rohkeus ovat koko ajan läsnä opinnoissa, ja tukea saa aina, kun pyytää.

Diak on Veera Karvoselle tuttu opinahjo, sillä hän valmistui Diakista sosionomi-diakoniksi vuonna 2018. Jo sosionomiopintojen aikana Karvosta kiinnosti johtaminen. Valmistumisen jälkeen hän päätyi heti koulunpenkiltä esihenkilötehtäviin. Siellä tunne johtamisopintojen tarpeesta vahvistui entisestään.  

Karvonen haki ja pääsi monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-opintoihin Diakiin. Opintojen aloitus oli kutkuttavan jännittävää etäopetuksineen ja erilaisine kursseineen, mutta Karvonen tunsi heti kuuluvansa joukkoon.   

– En ole tavannut ryhmäläisiäni kasvotusten kertaakaan, mutta tapaamme etänä säännöllisesti. Oli kiva, että heti alkuvaiheessa pääsimme jakamaan ryhmän kanssa tuntemuksiamme ja huomasin, että monilla on samanlaisia fiiliksiä kuin minulla, hän muistelee. 

Karvonen ilahtui opiskelijaryhmän monimuotoisuudesta. 

– Ryhmässämme on monenlaisia opiskelijoita ympäri Suomea, joten erilaiset lähtökohdat ja eri näkökulmat rikastuttavat porukkaa. 

Opinnoissa ymmärrys omasta alasta syventyy

Karvonen työskentelee täyspäiväisesti opintojen ohella. Etäopiskelu on helpottanut arkea huomattavasti. Työympäristöstä voi vaihtaa lennossa opintojen pariin ja voimavaroja säästyy, kun ei tarvitse matkustaa opintojen pariin.  

Työpaikallani opiskeluun on suhtauduttu joustavasti, mikä ilahduttaa kovasti, Karvonen sanoo. 

Opinnoissa ymmärrys omasta alasta ja palvelurakenteista on syventynyt, ja koulutehtäviä on ollut helppo ajatella oman työn kautta. Myös työyhteisö on hyötynyt Karvosen YAMK-opinnoista. 

Olen huomannut omassa työssäni hyötyä erityisesti johtamisen teorioista. Ne ovat antaneet uudenlaisia ajatuksia omalle toiminnalleni. Omaa työyhteisöäni on hyödyttänyt monet muutkin opinnoista tulleet uudet ajatukset ja kokeilut, jotka olisivat jääneet ehkä tekemättä ilman opintoja, Karvonen pohtii. 

Karvonen on pitänyt koulutuksessa eniten kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja ammatillisuuden lisääntymisestä sekä mahdollisuudesta toteuttaa opinnot töiden ohella. Karvoselle oli olennaista löytää hänelle itselleen ominainen tahti opiskeluun. 

Olen opetellut olemaan armollinen itseäni kohtaan, sillä ilo ja oppiminen katoavat, jos opintoja suorittaa väkisin. Arjen palautumiskeinoja on täytynyt harjoitella, Karvonen pohtii. 

Arvot aina mukana 

Karvonen kuvailee sosiaalialaa arvopohjaiseksi alaksi, sillä sen ammattilaisilla on lähtökohtaisesti samanlaiset, inhimilliset ja eettiset arvot. Jos kaikilla olisi hyvä olla, sosiaalialan ammattilaisia ei tarvittaisi.  

Myös työni työllisyyspalveluissa pohjautuu ihmisten auttamiseen erilaisissa vaikeissa tilanteissa. Auttaminen on monialaista ja konkreettista, Karvonen pohtii. 

Monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen koulutuksessa näkyvät myös hyvät arvot. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi turvaverkkojen läpi pudonneita ja haastavassa elämäntilanteessa olevia. 

– Samalla myös meille opiskelijoille luodaan turvaverkko opettajista ja kanssaopiskelijoista. Koen saaneeni hienosti tukea molemmilta tahoilta, Karvonen kiittää. 

Hänen mukaansa opettajat ovat olleet joustavia ja opiskelukavereiden kanssa on voinut jakaa vapaasti kokemuksia opinnoista tai kysyä neuvoa matalalla kynnyksellä. 

Diakin inhimillisyys, kohtaaminen ja rohkeus ovat kattavasti mukana opinnoissa. Olemme oikeastaan koko ajan opinnoissa sellaisten asioiden äärellä, jotka liittyvät näihin arvoihin.

Kuvat: Sanna Krook