Siirry sisältöön

SORA-lainsäädäntö parantaa opiskelun turvallisuutta

SORA-lyhenteen merkitys on ’soveltumattomuuden ratkaisuja’. SORA-lait koskevat mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opinto-oikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa.

Niiden tarkoituksena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta ja pyrkiä lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin.

Erityisesti pyritään parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevat

  • laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 953/2011, päivitetty 932/2014
  • laki rikosrekisterilain 6. pykälän muuttamisesta 955/2011
  • laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta 956/2011.

Diakissa toimitaan uuden lainsäädännön mukaan silloin kun tilanteet antavat siihen aihetta.

1. Opiskelijan opinto-oikeuden peruuttaminen

Opinto-oikeus voidaan peruuttaa seuraavista syistä:

  • soveltumattomuus alan opintoihin
  • opiskelija ei täytä terveydeltään tai toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
  • aikaisemman opiskeluoikeuden peruuttamisen salaaminen
  • opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisten kanssa toimimista ja opiskelijalla on ikäryhmään kohdistuva rikosrekisterimerkintä.

Lue lisää sivulta Opinto-oikeus.


2. Kurinpidolliset toimenpiteet

Seuraavia toimenpiteitä voidaan käyttää opiskelijan häiritessä opetusta, käyttäytyessä väkivaltaisesti tai uhkaavasti ja menetellessä vilpillisesti:

  • kirjallista varoitusta
  • opetukseen osallistumisen eväämistä
  • määräaikaista erottamista ammattikorkeakoulusta.

3. Huumeiden, päihteiden tai lääkkeiden ongelmakäyttö

Huumeiden, päihteiden tai lääkkeiden ongelmakäyttö ovat esteenä Diakissa opiskelulle.

Diak voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen lain 932/2014 määrittelemissä tilanteissa. Todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voi johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin.


4. Rikostaustaote

Opiskelija hankkii rikostaustaotteen silloin, kun opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tai työelämäyhteistyössä on tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ote voidaan tilata vasta, kun harjoittelu on ajankohtainen. Tieto otteen esittämisestä eli otteen esittäjän nimi ja otteen päivämäärä kirjataan Diakin opiskelijarekisteriin.

Kyseisestä lainsäädännöstä löytyy tarkempi selvitys tilanteista ja perusteluista. Diakissa on laadittu mainituista tilanteista yksityiskohtaiset kuvaukset prosessien kulusta omassa ammattikorkeakoulussamme.

Lisätietoa saa Harjoittelu-sivulta sekä opinto-ohjaajilta ja kuraattoreilta.