Opinto-oikeus

Opinto-oikeus eli opiskeluoikeus tarkoittaa aikaa, jolloin voit suorittaa opintoja, joihin olet ilmoittautunut.

Opinto-oikeuden voi menettää kahdesta eri syystä:

  1. Opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.
  2. Opiskelija ei ole suorittanut opintojaan yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Jos tutkintosi arvioitu suorittamisaika on esimerkiksi 3,5 vuotta, opinnot täytyy suorittaa 4,5 vuodessa.

Jos menetät opinto-oikeutesi, joudut hakemaan Diakilta uutta opinto-oikeutta voidaksesi jatkaa opiskelua.

Täytä Lomakkeet-sivulta löytyvä opinto-oikeuden palauttamishakemus ja toimita se opinto-ohjaajallesi lausuntoa varten. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Päätöksen opinto-oikeuden palauttamisesta tekee vararehtori.

Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta oikaisua opinto-oikeuden menettämistä koskevaan päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Opinto-oikeuden jatkaminen

Jos et arviosi mukaan valmistu ajoissa, voit hakea opinto-oikeuden jatkoaikaa tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Jatkoaikaa voidaan myöntää, jos jäljellä olevia opintoja on enintään 60 opintopistettä (ks. tutkintosääntö).

Hae jatkoaikaa lomakkeella.


Eroaminen

Opintojen lopettamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelija eroaa ammattikorkeakoulusta eikä ole enää eroamisensa jälkeen kirjoilla ammattikorkeakoulussa.

Ennen eroamista opiskelijan täytyy keskustella opinto-ohjaajan kanssa.

Eroamisilmoitus tehdään erillisellä lomakkeella. Ilmoituksen allekirjoittavat sekä opiskelija että opinto-ohjaaja.