Siirry sisältöön

Opiskeluoikeus

Tutkinnon säännönmukainen opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan. AMK-tutkinnoissa suoritusaika on 3,5 vuotta (210 opintopistettä) tai 4 vuotta (240 opintopistettä). YAMK-tutkinnoissa suoritusaika on 1,5-2 vuotta (90 opintopistettä).

Mikäli tutkintoa ei ole suoritettu säännönmukaisen opiskeluoikeusajan kuluessa (normiaika), opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan yhden lisävuoden ajan (normiaika +1 vuosi) ilman erillistä hakemusta.

Säännönmukaisen opiskeluoikeusajan päättyessä opiskelijoille jatketaan opiskeluoikeusaikaa automaattisesti lukukausi kerrallaan lisävuodelle.

Mikäli opiskelija ei saa suoritettua tutkintoa valmiiksi säännönmukaisen opiskeluoikeusajan ja yhden lisävuoden kuluessa, tulee opiskelijan hakea harkinnanvaraista lisäaikaa.

(ks. tutkintosääntö § 12)

Harkinnanvarainen lisäaika

Harkinnanvaraista lisäaikaa voidaan hakea, jos tutkintoa ei saada valmiiksi säännönmukaisen opiskeluoikeusajan ja yhden (1) lisävuoden kuluessa. Lisäaikaa voidaan myöntää tutkinnon loppuun saattamiseksi, mikäli jäljellä olevia opintoja on enintään 60 opintopistettä (ks. tutkintosääntö § 13).

Täytä Lomakkeet-sivulta löytyvä harkinnanvaraisen lisäajan hakemus ja toimita se opinto-ohjaajallesi lausuntoa varten. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskeluoikeuden voi menettää kahdesta eri syystä:

  1. Opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.
  2. Opiskelija ei ole suorittanut opintojaan yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Jos tutkintosi arvioitu suorittamisaika on esimerkiksi 3,5 vuotta, opinnot täytyy suorittaa 4,5 vuodessa.

Jos menetät opiskeluoikeutesi, joudut hakemaan Diakilta uutta opiskeluoikeutta voidaksesi jatkaa opiskelua.

Täytä Lomakkeet-sivulta löytyvä opiskeluoikeuden palauttamishakemus ja toimita se opinto-ohjaajallesi lausuntoa varten. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta tekee vararehtori.

Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.


Eroaminen

Opintojen lopettamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelija eroaa ammattikorkeakoulusta eikä ole enää eroamisensa jälkeen kirjoilla ammattikorkeakoulussa.

Ennen eroamista opiskelijan täytyy keskustella opinto-ohjaajan kanssa.

Eroamisilmoitus tehdään erillisellä lomakkeella. Ilmoituksen allekirjoittavat sekä opiskelija että opinto-ohjaaja.