Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaajien puoleen voit kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä päätöksenteko- ja ongelmatilanteissa, opiskeluvaikeuksissa ja muissakin oman elämän ja arjen pohdinnoissa.

Opojen tehtäviin kuuluvat mm.

 • opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäohjaus
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta yhdessä opiskelijan kanssa
 • opiskelijan ammatillisen kasvuprosessin tukeminen
 • opiskelijahyvinvointiryhmän toiminta
 • opintokokonaisuuksiin ilmoittautumiseen liittyvät asiat
 • opiskelijavalintaan liittyvät asiat.

Lisäksi opinto-ohjaaja auttaa sinua suunnittelemaan uraasi ohjaamalla koulutuksen aikaisissa valinnoissa sekä kertomalla jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Saat oman opinto-ohjaajasi tiedot uuden opiskelijan materiaaleissa. Opintojesi alussa laadit yhdessä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, jota päivitetään tarvittaessa. Samalla tehdään suunnitelma mahdollisten aiempien korkeakouluopintojen tai työkokemuksen hakemisesta osaksi opintoja (ks. lisää AHOT-sivulta).

Ole yhteydessä opinto-ohjaajaan heti opintojesi alussa, jos tarvitset erityistä tukea opetusjärjestelyissä.


Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Varaa aika opinto-ohjaajan vastaanotolle TimeEditissä ja 8.1.2018 alkaen MyDiakissa.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@diak.fi.

Avaa opojen yhteystiedot kampuksittain:

Helsinki

Helsingin-kampuksen tiedot ja sijainti

Terveysala

Sairaanhoitaja (AMK)


Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö


Terveydenhoitaja (AMK)

 • OPS 10:n mukaan opiskelevat, pääsääntöisesti ryhmät A32nth–A38nth-lh

  Heli Sipilä, 2. krs
  040 509 2598, heli.sipila@diak.fi

 • Vuonna 2015 tai myöhemmin aloittavat eli OPS 15:ttä noudattavat opiskelijat
  Mia Mäkinen, 2. krs
  040 487 2767, mia.makinen@diak.fi

Sosiaaliala

Bachelor’s Degree Programme in Social Services


Sosionomi (AMK)

 • Ennen vuotta 2010 aloittaneet A-ryhmät sekä ryhmät A29a ja A33a
  Eija Nieminen, 2. krs
  040 869 6055, eija.nieminen@diak.fi
 • Ryhmät A33nsos, A34nsos, A37sos, A40sos, A42sos, A43sos ja A44sos
  Heli Sipilä, 2. krs
  040 509 2598, heli.sipila@diak.fi
 • Ryhmät C32sos, C33asos, C34asos, C38sos, A35nsos, A36asos, A39sos ja A41sos
  Eeva Kylä-Setälä, 2. krs
  040 509 2452, eeva.kyla-setala@diak.fi

Sosionomi (AMK), diakoniatyö


Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

 • Ryhmät C32nsosn, C37nsosn, A43sosn ja A44sosn
  Eeva Kylä-Setälä, 2. krs
  040 509 2452, eeva.kyla-setala@diak.fi
 • D-ryhmät (Kauniaisissa aloittaneet) sekä A41sosn ja A42sosn
  Heli Sipilä, 2. krs
  040 509 2598, heli.sipila@diak.fi
 • A40sosnt (Tampereella aloittanut ryhmä)
  Eija Nieminen, 2. krs
  040 869 6055, eija.nieminen@diak.fi

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus


Tulkkausala

Tulkki (AMK), asioimistulkkau


YAMK-opiskelijat

 • Eija Nieminen, 2. krs
  040 869 6055, eija.nieminen@diak.fi
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen -YAMK-ryhmät
  Pauliina Seppä, Turun-kampus, Old Mill, 1. krs, Diakin henkilökunnan tilat
  040 773 6809, pauliina.seppa@diak.fi

Oulu

Pieksämäki

Pieksämäen-kampuksen tiedot ja sijainti

Sosiaaliala


Terveysala

Pori

Porin-kampuksen tiedot ja sijainti

Sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), diakoniatyö sekä sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö


Ryhmät F42sos ja sosd

Turku ja avoimen AMK:n opiskelijat

Turun-kampuksen tiedot ja sijainti

Asioimistulkkauksen ja viittomakielen ja tulkkauksen opiskelijat sekä avoimen amk:n opiskelijoiden neuvonta