Siirry sisältöön

opiskelu

Sosionomiopiskelijat osaamista kehittämässä

Enni Ryyti ja Teresa Honkakoski ovat sosionomiopiskelijoita Diakissa. Tällä hetkellä heillä on käynnissä ensimmäinen työharjoittelu, jonka he päätyivät suorittamaan Hoivatien avopalveluissa Oulussa.

Työhyvinvoinnin parantaminen voi vahvistaa kotihoidon työntekijöiden sitoutumista

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointiin panostamalla voidaan lisätä myös alan pitovoimaa, uskoo sosionomi Anu Mennander. Hän tutki YAMK-opinnäytetyössään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia ja havaitsi, että negatiivisesta julkisuuskuvasta huolimatta kotihoitotyössä myös viihdytään.

Seksuaalikasvatukselle tilausta myös vähemmistöjen parissa

Tuore opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa Suomessa elävien somali- ja muslimitaustaisten miesten ajatuksista ja kokemuksista seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta hyvinvoinnista. Diakin Helsingin-kampuksella sosionomiksi opiskeleva Gouled Mohamed Abdi tarttui opinnäytetyössään vähän tutkittuun aiheeseen.

Opiskelija, hae kansainväliseen vaihtoon!

  Kansainvälisen vaihdon haku kevääksi 2025 on käynnissä 22.1.-16.2.2024. Haussa voit hakea vaihtoon myös syksyksi 2024. Meillä on kohteita niin Euroopassa, Aasiassa kuin Afrikassakin. Seikkailumielinen heittäytyjä, aloita vaihdon Lue lisää

Oppia tulevaisuuden tekemiseen

Sara Sirkeinen suoritti marraskuussa 2023 kolmen viikon mittaisen perushoidon harjoittelun Hoivatien ikääntyneiden yksikössä, Oulun Heinäpään Vesperkodissa. Harjoittelu on osa Sirkeisen ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopintoja Diakissa.

Korkeakoulu tukee! Opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistettiin suurhankkeessa

Yhteensä 11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä käärivät hihat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke kehitti muun muassa korkeakouluopiskelijoiden vertaistuki- ja tuutoritoimintaa sekä varhaisen tuen tunnistamista ja tarjoamista. Korkeakoulujen henkilöstölle kehitettiin käytännön työkaluja ja materiaalia, joiden avulla he voivat tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen korkeakouluissa oli yhteensä 55 000 opiskelijaa ja 3500 henkilökunnan jäsentä.

Ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Korkeakoulut, opiskelijakunnat ja järjestöt kehittivät ja testasivat yhdessä ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tuore julkaisu kokoaa yhteen nämä ratkaisut.

Sivellin-palkinto Diakin opiskelijoille

Diakonian tutkimuksen seura on myöntänyt vuosittaisen Sivellin-palkinnon Diakissa tehdylle opinnäytetyölle, joka keskittyy diakoniatyöntekijöiden hyvinvointiin.

Sote-alan kokemusosaaminen esiin

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaamisen ja sen hyödyntämisen kirjo on laaja niin oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Kokemusosaamisen hyödyntäminen ja merkityksen kirkastaminen voi lisätä sote-ammattilaisten hyvinvointia, todetaan tuoreessa julkaisussa.

Opiskele hyvinvointiteknologiaa avoimessa AMK:ssa maksutta!

Oletko sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka haluaa ottaa uudet teknologiat haltuun ja edistää asiakkaidensa hyvinvointia? Ilmoittaudu kurssille!