Tule hyvän tekemisen ammattikorkeaan!

Diakista valmistuu asiantuntijoita ja ammattilaisia sosiaalialalle, terveysalalle, kirkon alalle ja tulkkauksen alalle.

Hae meille yhteishaussa!

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen ammattikorkeakoulu. Olemme ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa sekä merkittävä kirkon diakonian ja nuorisotyön tutkintojen tarjoaja. Opiskeluilmapiirimme on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriimme.

Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa. Meiltä valmistuu asiantuntijoita ja ammattilaisia

  • sosiaalialalle
  • terveysalalle
  • kirkon alalle
  • tulkkauksen alalle.

Ammattikorkeakoulututkinto eli AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka tarjoaa vahvan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Harjoittelujaksot erilaisissa toimintaympäristöissä tukevat ammatillista kasvuasi.

Tutkinto antaa sinulle valmiudet monenlaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia tutkintoja, jotka tarjoavat uusia uramahdollisuuksia syventämällä ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

Miten voit opiskella Diakissa?

Diak järjestää AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia

  • päiväopintoina
  • yhdistettyinä päivä- ja monimuoto-opintoina
  • monimuoto-opintoina.

Koulutuksiin sisältyvät harjoittelut suoritetaan aina kokopäiväopiskeluna. YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset järjestetään syksystä 2021 alkaen verkko-opintoina.

Yhteishaun 7.–20.1. AMK-koulutukset

Yhteishaun 17.–31.3. AMK-koulutukset

Yhteishaun 17.–31.3. YAMK-koulutukset

Erillishaun 17.–31.3. Master-koulutukset