Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen on sosiaalialan YAMK-tutkinto. Koulutus painottuu kirkon diakonia- ja kasvatustyöhön, spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin.

Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä kirkon diakonia- ja kasvatustyön alueilla sekä moniammatillisissa verkostoissa.

Kirkon alan ammatillinen asiantuntijuus edellyttää kykyä johtaa ja kehittää työtä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla kohdataan yhä enemmän uskontoon, arvoihin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä, joissa alan ammattilaiset tarvitsevat laaja-alaista osaamista.

Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, joita kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa.

Kansainvälinen näkökulma asioihin läpäisee koko koulutuksen. Osa opintokokonaisuuksista voidaan suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyösopimuskouluissa (Norja, Tšekki; Joint Master Programme), ja koulutuksessa voi vierailla vieraskielisiä luennoitsijoita.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia myös opetustehtävissä edellä mainituilla aloilla, mutta tämä edellyttää opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Koulutus ei anna pätevyyttä toimia diakonian, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tai kirkon nuorisotyönohjaajan viroissa, vaan niihin liittyvät kelpoisuudet suoritetaan AMK-tutkinnossa.

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelu on monimuoto-opetusta, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu. Lähiopetuspäiviä on 2–4 kuukaudessa lukukausien aikana.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö.

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle haetaan sekä ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös asianomaisen alan kokemus, joka on hankittu aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Koulutuksen lähipäivät

Huom. muutokset ovat mahdollisia.

Syksy 2019

Elokuu

 • ti 13.8. 9–16
 • ke 14.8 9–16
 • to 15.8. 9–16

Syyskuu

 • ti 3.9. 9–16
 • ke 4.9. 9–16
 • to 5.9. 9–16

Lokakuu

 • ti 8.10. 9–16
 • ke 9.10. 9–16
 • to 10.10. 9–16

Marraskuu

 • ti 5.11. 9–16
 • ke 6.11. 9–16
 • to 7.11. 9–16

Joulukuu

 • ti 3.12. 9–16
 • ke 4.12. 9–16

Kevät 2020

Tammikuu

 • ti 14.1. 9–16
 • ke 15.1. 9–16
 • to 16.1. 9–16

Helmikuu

 • ti 11.2. 9–16
 • ke 12.2. 9–16
 • to 13.2. 9–16

Maaliskuu

 • ti 11.3. 9–16
 • ke 12.3. 9–16
 • to 13.3. 9–16

Huhtikuu

 • ti 14.4. 9–16
 • ke 15.4. 9–16
 • to 16.4. 9–16

Toukokuu

 • ti 12.5. 9–16
 • ke 13.5. 9–16
 • to 14.5. 9–16