Siirry sisältöön

Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen on sosiaalialan YAMK-tutkinto. Koulutus painottuu kirkon diakonia- ja kasvatustyöhön, spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin.

Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä kirkon diakonia- ja kasvatustyön alueilla sekä moniammatillisissa verkostoissa.

Kirkon alan ammatillinen asiantuntijuus edellyttää kykyä johtaa ja kehittää työtä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla kohdataan yhä enemmän uskontoon, arvoihin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä, joissa alan ammattilaiset tarvitsevat laaja-alaista osaamista.

Koulutuksen ydinsisällöt ovat:

 • Arvot, etiikka, ihmisoikeudet, uusimmat aatevirtaukset
 • Uskontolukutaito ja uskontodialogi
 • Yhteisölliset työmenetelmät, ihmisen kohtaaminen.

Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, joita kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa.

Kansainvälinen näkökulma asioihin läpäisee koko koulutuksen ja koulutuksessa voi vierailla vieraskielisiä luennoitsijoita.

Opiskelu on verkkopainotteista monimuoto-opetusta.

Koulutuksen antama kelpoisuus

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia myös opetustehtävissä edellä mainituilla aloilla, mutta tämä edellyttää opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Koulutus ei anna pätevyyttä toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian, varhaiskasvatuksen ohjaajan tai nuorisotyönohjaajan viroissa, vaan niihin liittyvät kelpoisuudet suoritetaan AMK-tutkinnossa.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö.
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen täytyy kevään 2023 haussa tulla täyteen 31.7.2023 mennessä.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, yhteisöpedagogi) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.