Siirry sisältöön

Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 59 opintopisteen laajuiset koulutuskohtaiset opinnot, voit hakea Diakin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin avoimen AMK:n erillishaun kautta.

Hakeminen erillishaun kautta

Ajankohtaiset tiedot hakukohteista ja valintaperusteista julkaistaan Hakuinfo-osiossa.

Täytä erillishaun hakulomake Opintopolussa. Hakulomakkeelle voit laittaa enintään kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa, että haet ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa olet tehnyt polkuopintosi.

Ennen hakuajan päättymistä hakijapalveluissa varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka. Hakijaan ollaan yhteydessä, mikäli hänelle ei voida tarjota sopivaa opiskelupaikkaa tai mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Erillishakuun hyväksyttävät opinnot

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot eivät sovellu avoimen AMK:n erillishaussa hyväksyttäviksi opinnoiksi.


Opiskelijavalinta ja opintojen aloitus

Opiskelijavalinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3. Tarvittaessa hakijoille järjestetään haastattelu soveltuvuuden arvioimiseksi erillisen aikataulun mukaisesti. Hakijoilla, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on joku muu kuin suomi, suomen kielen taito testataan erillisellä suomen kielen kokeella ennen lopullista valintapäätöstä.

Ennen opintojen alkua avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen ammattikorkeakoulun opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kuin ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan toimipisteessä joka vuosi.

Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.