Siirry sisältöön

Avoimen AMK:n opintoja toisen asteen opiskelijoille

Tältä sivulta löydät tietoa erityisesti toisen asteen opiskelijoille suunnatuista Diakin avoimen AMK:n opinnoista.

Pohditko, mitä alaa lähteä opiskelemaan Diakissa tai ylipäätään ammattikorkeakoulussa? Silloin orientaatiokurssimme ovat sinua varten. Opintotarjonnassamme on kursseja, joilla voit tutustua sosionomin, sairaanhoitajan ja viittomakielen tai puhevammaisten tulkin opintoihin. 

Vai tiedätkö jo haluavasi ammattikorkeakouluun ja Diakiin opiskelemaan? Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa. Tutustu väyläopintotarjontaan, keskustele opinto-ohjaajasi kanssa ja hae mukaan!

Orientaatiokurssit

Kaikki orientaatiokurssit toteutetaan verkko-opintoina. Orientaatiokurssit on mahdollista hyväksilukea (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT) osaksi tutkintoon johtavia opintoja, mikäli aloitat opinnot Diakissa.

Osallistuaksesi tarvitset verkko-opiskelutaitoja, mutta muuten orientaatiokurssit eivät vaadi edeltävää osaamista – lähde siis mukaan!

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Infektioiden torjunta ja aseptiikka -orientaatiokurssi amk-opintoihin, 2 opOpintojaksolla tarkastellaan infektioiden eli tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso sisältää hygieniapassin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.kaikki sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatSyksy 2024: Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa 26.8. - 13.12.2024.
Ilmoittaudu opintojaksolle
Kommunikaatio ja tulkkaus -orientaatiokurssi amk-opintoihin, 2 opOpintojaksolla tarkastellaan ihmisten välistä kommunikointia ja tutustutaan viittomakieleen sekä erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Lisäksi kurkistetaan tulkkauksen lähtökohtiin. kaikki viittomakielen tulkkauksen, puhevammaisille tulkkauksen tai asioimistulkkauksen amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatSyksy 2024: Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa 26.8.-13.12.2024.
Ilmoittaudu opintojaksolle
Näkökulmia nuorten hyvinvointiin - orientaatiokurssi amk-opintoihin, 2 opOpintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtiin ja keskeisiin hyvinvoinnin käsitteisiin. Opinnot suoritettuaan hän ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet.kaikki sosionomin amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatKevät-Syksy 2024: Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa 5.2.-6.12.2024.
Ilmoittaudu opintojaksolle

Väyläopinnot

Ilmoittautuminen väyläopintoihin tapahtuu toukokuussa 2.-12.5.2024. 

Väyläopintojen on tarkoitus antaa toisen asteen opiskelijalle joustava mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin ja siten helpottaa siirtymää toisen asteen opinnoista AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin. 

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti Diakin avoimen AMK:n verkkokaupassa osoitteessa https://hakija.diak.fi. Väyläopinnoista kiinnostunut ilmoittautuu aina itse valitsemiinsa opintoihin. 

Väyläopintoihin ilmoittautumisaika on  

  • syyslukukauden opintoihin – toukokuussa, ja
  • kevätlukukauden opintoihin – joulukuussa. 

Väyläopiskelijoiden opiskelijavalinta ei mene automaattisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan valinnat vahvistetaan opiskelijoille viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä sähköpostitse. 

Toisen asteen oppilaitoksen tulee ilmoittaa Diakille puoltamiensa väyläopiskelijoiden tiedot viimeistään hakuajan loppuun mennessä e-lomakkeella.

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot ovat maksuttomia  toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelija-statuksen varmistamiseksi ilmoittautujaa pyydetään käyttämään ilmoittautumisen yhteydessä oppilaitoksen antamaa sähköpostiosoitetta. Saadakseen koti-oppilaitoksen puollon väyläopinnoille, opiskelijan tulee sopia asiasta koti-oppilaitoksensa kanssa ennen opintojen aloittamista, koti-oppilaitoksen prosessien mukaisesti.  

Mikäli väyläopintoihin on kohderyhmään kuuluvilta enemmän ilmoittautumisia kuin on paikkoja, valintajärjestys määräytyy ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 

Väyläopintotarjonta

Diakin avoimen AMK:n väyläopintotarjonta on julkaistu Diakin opinto-oppaassa ja kunkin lukukauden opintotarjonta vahvistetaan edeltävän lukukauden aikana (huhtikuu – marraskuu). Kaikille yhteiset sekä sosiaali- ja terveysalan väyläopinnot ovat verkko-opintoja, joissa voi olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta. Tulkkausalan väyläopinnot sisältävät lähiopetusta Helsingin-kampuksella. Kaikkia väyläopintotarjontaan sisältyviä opintojaksoja ei ole tarjolla joka lukukausi. 

Muista tutustua myös orientaatiokurssitarjontaan.

Syksyn 2024 väyläopintotarjonta

Valitse 0-20 opintopistettä kiinnostuksesi mukaan. Voit suorittaa väyläopinnot useamman kuin yhden lukukauden aikana, joten ilmoittaudu syksyn opintoihin vain niiden opintojen osalta, jotka pystyt suorittamaan syksyn aikana. Tutustu opintojaksokohtaisiin esitietovaatimuksiin aina ennen opintoihin ilmoittautumista.

Kaikille aloille yhteiset väyläopinnot
Otetta kirjoittamiseen - kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja, 1 op
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset väyläopinnot
Vammaisuus, 2 op
Vanhuus, 2 op
Mielenterveys- ja päihteet, 4 op
Sosiaalialan väyläopintoja
Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät, 5op
Varhaiskasvatuksen perusteet, 5op
Koulun sosiaalityön perusteet, 5op
Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä, 5op
Viittomakielen perusteet, 5op (sisältää Suomalainen viittomakieli ja Kuurojen kulttuuri)
Terveysalan väyläopintoja
Anatomia ja fysiologia I, 2 op
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät, 2 op
Infektioiden torjunta ja aseptiikka, 2 op
Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 3 op UUSI!
Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat, 2 op UUSI!
Anatomia ja fysiologia II, 2 op (HUOM! esitietovaatimukset)
Kirkon alan väyläopintoja
Seurakunta toimintaympäristönä, 5 op
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I, 5 op

Kaikissa opintojaksoissa ei ole automaattisesti numeerista arviointia käytössä. Voit tarkistaa arviointiasteikon ilmoittautumislinkin tiedoista kohdasta ”Sisältyvät toteutukset”. Tällaisissa tilanteissa muista erikseen pyytää opettajalta numeerinen arviointi, mikäli tarvitset sellaisen.

Tutustu verkkokaupan yleisiin ilmoittautumisohjeisiin.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen suorittamisen jälkeen

Hakuohjeet ja aikataulut löytyvät Hakuinfo-sivulta, lue lisää.