Avoimen AMK:n opintoja toisen asteen opiskelijoille

Tältä sivulta löydät tietoa erityisesti toisen asteen opiskelijoille suunnatuista Diakin avoimen AMK:n opinnoista.

Pohditko, mitä alaa lähteä opiskelemaan Diakissa tai ylipäätään ammattikorkeakoulussa? Silloin orientaatiokurssimme ovat sinua varten. Opintotarjonnassamme on kolme kurssia, joilla voit tutustua sosionomin, sairaanhoitajan ja viittomakielen tai puhevammaisten tulkin opintoihin. 

Vai tiedätkö jo haluavasi ammattikorkeakouluun ja Diakiin opiskelemaan? Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa. Tutustu väyläopintotarjontaan, keskustele opinto-ohjaajasi kanssa ja hae mukaan!

Orientaatiokurssit

Kaikki orientaatiokurssit toteutetaan verkko-opintoina, mutta niihin saattaa kuulua kontaktiopetusta verkkoyhteyden kautta. Kaikki orientaatiokurssit on mahdollista hyväksilukea (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT) osaksi tutkintoon johtavia opintoja, mikäli aloitat opinnot Diakissa.

Osallistuaksesi tarvitset verkko-opiskelutaitoja, mutta muuten orientaatiokurssit eivät vaadi edeltävää osaamista – lähde siis mukaan!

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Infektioiden torjunta ja aseptiikka, 2 opOpintojaksolla tarkastellaan infektioiden eli tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso sisältää hygieniapassin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.kaikki sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatVerkko-toteutus, alkaa yhteisellä orientaatioluennolla

Syksy 2021
Kommunikaatio ja tulkkaus, 2 opOpintojaksolla tarkastellaan ihmisten välistä kommunikointia ja tutustutaan viittomakieleen sekä erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Lisäksi kurkistetaan tulkkauksen lähtökohtiin. kaikki viittomakielen tulkkauksen, puhevammaisille tulkkauksen tai asioimistulkkauksen amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatVerkko-toteutus

Syksy 2021
Näkökulmia nuorten hyvinvointiin, 2 opOpintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtiin ja keskeisiin hyvinvoinnin käsitteisiin. Opinnot suoritettuaan hän ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet.kaikki sosionomin amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatVerkko-toteutus, alkaa yhteisellä orientaatioluennolla

Syksy 2021

Väyläopinnot

Väyläopintojen on tarkoitus antaa toisen asteen opiskelijalle joustava mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin ja siten helpottaa siirtymää toisen asteen opinnoista AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin. Diakin väyläopinnot ovat maksuttomia kaikille toisen asteen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan Diakin avoimen AMK:n sivustolla https://hakija.diak.fi. Opintojaksokohtaiset ilmoittautumislinkit löytyvät tältä sivulta ilmoittautumisaikana. Opiskelijaksi hakeutuva ilmoittautuu aina itse valitsemiinsa opintoihin. 

Väyläopiskelijoiden ilmoittautumisaika on  

  • syyslukukauden opintoihin toukokuussa 
  • kevätlukukauden opintoihin joulukuussa.

Kevään 2022 väyläopintojen ilmoittautumisaika on 1.-12.12. Väyläopiskelijoiden valinta ei mene automaattisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan valinnat vahvistetaan opiskelijoille viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä sähköpostitse ja heidän tulee vahvistaa ilmoittautumisensa avoimen AMK:n opintotoimiston heille lähettämien ohjeiden mukaisesti.

Toisen asteen oppilaitoksen tulee ilmoittaa Diakille puoltamiensa väyläopiskelijoiden tiedot viimeistään hakuajan loppuun mennessä E-lomakkeella

Info väyläopintoihin ilmoittautumisesta sekä tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta erillishaun kautta järjestetään keskiviikkona 17.11. klo 16-17 Teamsissa. Tilaisuuden liittymislinkki julkaistaan tällä sivulla viimeistään opintotarjonnan julkaisun yhteydessä.

Valinta väyläopintoihin

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot ovat maksuttomia kaikille toisen asteen opiskelijoille. Opiskelija-statuksen vahvistamiseksi ilmoittautujaa pyydetään käyttämään ilmoittautumisen yhteydessä oppilaitoksen antamaa sähköpostiosoitetta. Saadakseen koti-oppilaitoksen puollon väyläopinnoille, opiskelijan tulee sopia asiasta koti-oppilaitoksensa kanssa ennen opintojen aloittamista, koti-oppilaitoksen prosessien mukaisesti.  

Mikäli väyläopintoihin on kohderyhmään kuuluvilta enemmän ilmoittautumisia kuin on paikkoja, tehdään valinta seuraavassa järjestyksessä: 

  1. tutkintoon hyväksiluettavaa väyläopintokokonaisuutta suorittavat
  2. tutkintoon hyväksiluettavia yksittäisiä väyläopintoja suorittavat
  3. muut hakijat 

Kunkin ryhmän sisällä valintajärjestys määräytyy ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.  

Väyläopintotarjonta

Diakin avoimen AMK:n väyläopintotarjontaan kuuluvat opinnot julkaistaan Diakin nettisivuilla ja kunkin lukukauden opintotarjonta vahvistetaan edeltävän lukukauden aikana (huhtikuu – marraskuu). Kevään 2022 väyläopintotarjonta vahvistetaan viimeistään 15.11. Väyläopinnot ovat verkko-opintoja, joista suurin osa sisältää aikaan sidottua opetusta. Kaikkia väyläopintotarjontaan sisältyviä opintojaksoja ei ole tarjolla joka lukukausi.