Siirry sisältöön

Avoimen AMK:n opintoja toisen asteen opiskelijoille

Tältä sivulta löydät tietoa erityisesti toisen asteen opiskelijoille suunnatuista Diakin avoimen AMK:n opinnoista.

Pohditko, mitä alaa lähteä opiskelemaan Diakissa tai ylipäätään ammattikorkeakoulussa? Silloin orientaatiokurssimme ovat sinua varten. Opintotarjonnassamme on kursseja, joilla voit tutustua sosionomin, sairaanhoitajan ja viittomakielen tai puhevammaisten tulkin opintoihin. 

Vai tiedätkö jo haluavasi ammattikorkeakouluun ja Diakiin opiskelemaan? Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa. Tutustu väyläopintotarjontaan, keskustele opinto-ohjaajasi kanssa ja hae mukaan!

Orientaatiokurssit

Kaikki orientaatiokurssit toteutetaan verkko-opintoina. Orientaatiokurssit on mahdollista hyväksilukea (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT) osaksi tutkintoon johtavia opintoja, mikäli aloitat opinnot Diakissa.

Osallistuaksesi tarvitset verkko-opiskelutaitoja, mutta muuten orientaatiokurssit eivät vaadi edeltävää osaamista – lähde siis mukaan!

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Anatomia ja fysiologia I, 2 opOpintojaksolla tarkastellaan
solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteita, toiminnan säätelyssä ja tehtäviä ihmiskehon toiminnassa, verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyä ja tehtäviä.
kaikki sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatSyksy 2022: Verkkototeutus 22.8.-4.11.2022, sisältää suositeltavia vapaaehtoisia ohjaustapaamisia

Ilmoittautuminen on päättynyt syksyn osalta. Kevään 2023 ilmoittautumislinkki julkaistaan viimeistään joulukuussa.
Infektioiden torjunta ja aseptiikka, 2 opOpintojaksolla tarkastellaan infektioiden eli tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso sisältää hygieniapassin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.kaikki sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatSyksy 2022: Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa 29.8.-16.12.2022.

Syksy 2022
Kommunikaatio ja tulkkaus, 2 opOpintojaksolla tarkastellaan ihmisten välistä kommunikointia ja tutustutaan viittomakieleen sekä erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Lisäksi kurkistetaan tulkkauksen lähtökohtiin. kaikki viittomakielen tulkkauksen, puhevammaisille tulkkauksen tai asioimistulkkauksen amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatSyksy 2022: Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa 15.8.-16.12.2022.

Syksy 2022
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät, 2 opOpintojaksolla käsitellään kuntouttavan terveyden edistämisen teorioita, viitekehyksiä ja käsitteitä. Pääset myös tutustumaan erilaisiin toimintakyvyn kansallisiin arviointimenetelmäsuosituksiin, niissä käytettäviin mittareihin ja kokeilemaan mittareiden käyttöä. kaikki sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatSyksy 2022: Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa tietyille viikoille ajoitettuja verkkotestiä ja verkkotenttiä lukuun ottamatta 26.9.-02.12.2022.

Syksy 2022
Näkökulmia nuorten hyvinvointiin, 2 opOpintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtiin ja keskeisiin hyvinvoinnin käsitteisiin. Opinnot suoritettuaan hän ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet.kaikki sosionomin amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatKevät ja Syksy 2022: Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa 14.3.-16.12.2022

Kevät ja syksy 2022

Vanhuus, 2 opOpintojaksolla perehdytään ajankohtaiseen ja monialaiseen tietoon ikääntyneihin liittyen (mm. lait, suositukset, RAI, gerontologia). Lisäksi kohdataan ikääntynyt ihminen ja yhteisessä keskustelussa sekä teoriatiedon kautta syvennetään ymmärrystä ikääntyneen ihmisen elämästä.kaikki sosionomin tai sairaanhoitajan amk-opinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskelijatSyksy 2022:
Verkkototeutus, itsenäisesti suoritettavissa 8.8.-9.12.2022

Syksy 2022

Väyläopinnot

Väyläopintojen on tarkoitus antaa toisen asteen opiskelijalle joustava mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin ja siten helpottaa siirtymää toisen asteen opinnoista AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin. Diakin väyläopinnot ovat maksuttomia kaikille toisen asteen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan Diakin verkkokaupassa osoitteessa https://hakija.diak.fi. Opintojaksokohtaiset ilmoittautumislinkit löytyvät verkkokaupasta ilmoittautumisaikana. Opiskelijaksi hakeutuva ilmoittautuu aina itse valitsemiinsa opintoihin. 

Väyläopiskelijoiden ilmoittautumisaika on  

  • syyslukukauden opintoihin toukokuussa, ja
  • kevätlukukauden opintoihin joulukuussa. Kevään 2023 väyläopintojen ilmoittautumisaika on 1.-12.12.2022.

Väyläopiskelijoiden opiskelijavalinta ei mene automaattisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan valinnat vahvistetaan opiskelijoille viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä sähköpostitse. Opiskelijoiden tulee vahvistaa ilmoittautumisensa avoimen AMK:n opintotoimiston heille lähettämien ohjeiden mukaisesti.

Toisen asteen oppilaitoksen tulee ilmoittaa Diakille puoltamiensa väyläopiskelijoiden tiedot viimeistään hakuajan loppuun mennessä e-lomakkeella.

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot ovat maksuttomia kaikille toisen asteen opiskelijoille. Opiskelija-statuksen vahvistamiseksi ilmoittautujaa pyydetään käyttämään ilmoittautumisen yhteydessä oppilaitoksen antamaa sähköpostiosoitetta. Saadakseen koti-oppilaitoksen puollon väyläopinnoille, opiskelijan tulee sopia asiasta koti-oppilaitoksensa kanssa ennen opintojen aloittamista, koti-oppilaitoksen prosessien mukaisesti.  

Mikäli väyläopintoihin on kohderyhmään kuuluvilta enemmän ilmoittautumisia kuin on paikkoja, tehdään valinta seuraavassa järjestyksessä: 

  1. tutkintoon hyväksiluettavaa väyläopintokokonaisuutta suorittavat
  2. tutkintoon hyväksiluettavia yksittäisiä väyläopintoja suorittavat
  3. muut hakijat.

Kunkin ryhmän sisällä valintajärjestys määräytyy ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.  

Väyläopintotarjonta

Diakin avoimen AMK:n väyläopintotarjontaan kuuluvat opinnot julkaistaan Diakin nettisivuilla ja kunkin lukukauden opintotarjonta vahvistetaan edeltävän lukukauden aikana (huhtikuu – marraskuu). Kaikille yhteiset sekä sosiaali- ja terveysalan väyläopinnot ovat verkko-opintoja, joista osa sisältää aikaan sidottua opetusta ja osa on itsenäisesti suoritettavissa. Tulkkausalan väyläopinnot sisältävät lähiopetusta Diakin Turun-kampuksella syksyllä 2022 ja syksystä 2023 alkaen Helsingin-kampuksella. Kaikkia väyläopintotarjontaan sisältyviä opintojaksoja ei ole tarjolla joka lukukausi. 

Kevään 2023 väyläopintotarjonta

Valitse 0-20 opintopistettä kiinnostuksesi mukaan. Voit suorittaa väyläopinnot useamman kuin yhden lukukauden aikana, joten ilmoittaudu kevään opintoihin vain niiden opintojen osalta, jotka pystyt suorittamaan kevään aikana. Vapaasti valittavien opintojen esitietovaatimukset on erikseen mainittu tällä sivulla opintojaksojen nimen yhteydessä sekä ilmoittautumislinkin lisätiedoissa.

Kaikissa opintojaksoissa ei ole automaattisesti numeerista arviointia käytössä. Voit tarkistaa arviointiasteikon ilmoittautumislinkin tiedoista kohdasta ”Sisältyvät toteutukset”. Tällaisissa tilanteissa muista erikseen pyytää opettajalta numeerinen arviointi, mikäli tarvitset sellaisen.

Tutustu verkkokaupan yleisiin ilmoittautumisohjeisiin.

Kevään 2023 väyläopintotarjonta

Kaikille aloille yhteiset väyläopinnot

Diakin oppimisen välineet 1 op – suosituksena suorittaa 1. lukukauden aikana

Otetta kirjoittamiseen – kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja 1 op – suosituksena suorittaa 1. lukukauden aikana

Sosiaali- ja terveysalan kaikille yhteiset väyläopinnot

Vammaisuus 2 op

Vanhuus 2 op

Mielenterveys- ja päihteet 4 op – suosituksena suorittaa 1. lukukauden aikana

Sosiaali- ja terveysalan valinnaiset väyläopinnot

Opintojaksojen tiedot julkaistaan viimeistään marraskuussa.

Kirkon alan kaikille yhteiset väyläopinnot

Opintojaksojen tiedot julkaistaan viimeistään marraskuussa.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen suorittamisen jälkeen

Hakuohjeet ja aikataulut löytyvät Hakuinfo-sivulta, lue lisää.