Siirry sisältöön

Avoimen AMK:n osaamiskokonaisuudet

Diakin avoimen AMK:n tarjontaan on koottu valmiiksi tiettyihin opintosisältöihin, tietoihin ja taitoihin liittyviä opintoja eli osaamiskokonaisuuksia. Ne ovat helppo tapa päivittää tai laajentaa omaa osaamistaan tiettyyn teemaan liittyen.

Joissain osaamiskokonaisuuksissa kaikkiin opintoihin ilmoittaudutaan kerralla ja ne suoritetaan tietyssä järjestyksessä määriteltynä aikana. Toisissa opiskelija voi itse pohtia, mitkä teemaan liittyvät opinnot itseä erityisesti kiinnostavat tai hyödyttävät ja valikoida sen mukaisesti avoimen AMK:n opintotarjonnasta opintoja omaan aikatauluun sopivassa tahdissa.

Jos valmiista valikoimasta ei löydy juuri sinun etsimiäsi sisältöjä, voit ottaa yhteyttä avoimen ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajaan omia tarpeitasi vastaavien opintojen löytämiseksi.​

Mikäli etsit opintoja, joiden kautta voit saavuttaa muodollisen pätevyyden tiettyihin tehtäviin avoimen AMK:n opintoina, tutustu Kelpoisuuskokonaisuudet-sivuumme.

Kirkonalan osaamiskokonaisuudet

Diakin avoimen AMK:n opintotarjonnassa ei tällä hetkellä ole kirkonalan osaamiskokonaisuuksia. Mikäli olet kiinnostunut AMK-tutkintosi täydentämisestä kirkon viranhaltijalta vaadittavilla opinnoilla (diakonian virka, nuorisotyönohjaajan virka, varhaiskasvatuksen ohjaajan virka tai lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka), tutustu avoimen AMK:n kelpoisuuskokonaisuuksiin.

Sosiaalialan osaamiskokonaisuudet

Sosiaalialan osaamiskokonaisuuksiin on koottu opintoja sosionomin AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Kokonaisuuksia voi hyödyntää sekä ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen että aiemmin hankitun osaamisen kertaamiseen ja päivittämiseen. Ne soveltuvat siten sekä sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijoille (opintojen loppuvaihe) että moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville alan ammattilaisille.

Opintojen suorittaminen edellyttää aihealueen perusteiden tuntemusta. Lisäksi osallistujalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta. Varmista tarkemmat tarvittavat pohjatiedot taulukosta.

Mikäli olet kiinnostunut varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavista opinnoista, tutustu avoimen AMK:n kelpoisuuskokonaisuuksiin.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Gerontologinen sosiaalityö, 15 opKokonaisuudessa syvennytään vanhustyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Vanhuus (2 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

ei tarjonnassa
Mielenterveys- ja päihdetyö sosiaalialalla, 15 opKokonaisuudessa perehdytään mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Mielenterveys- ja päihteet (4 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Syksy 2024:
Verkkototeutus
ilmoittautuminen 13.6.-12.8.2024
Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä, 15 opKokonaisuudessa perehdytään moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviinsosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä (5 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Syksy 2024:
Verkkototeutus
ilmoittautuminen 13.6.-12.8.2024
Osaamista vammaistyöhön, 30 opMalliopintopolku kokoaa yhteen vammaistyön teoriaopinnot ja vammaistyön osaamista tukevat opinnot Diakin avoimen amk:n opintotarjonnasta.

Lue lisää ja valitse omaa osaamistasi parhaiten täydentäviä sisältöjä...
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaisetOpiskeluaika oman suunnitelman mukaan

Opintoihin ei voi ilmoittautua kerralla, tarkista haluamiesi opintojen ajantasainen tarjonta Diakin avoimen amk:n verkkokaupasta.

Tutustu opintojen esittelyvideoon Youtubessa.
Vammaistyö sosiaalialalla, 15 opKokonaisuudessa perehdytään vammaistyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviinsosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Vammaisuus (2 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Syksy 2024:
ei tarjonnassa
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö, 15 opKokonaisuudessa perehdytään varhaiskasvatustyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviinsosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Perhetyö ja lastensuojelu (5 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Syksy 2024:
Verkkototeutus
ilmoittautuminen 13.6.-12.8.2024
Lastensuojelutyö , 15 op
Opintojen myötä kehität osaamistasi traumaorientaatiosta ja, systeemisestä ja suhdeperustaisesta työskentelystä lastensuojelutyössä sekä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta.sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: sosiaalialan sekä perhetyön ja lastensuojelun palvelujärjestelmät ja asiakastyön perusteet
Opiskeluaika 1 lukukausi

Syksy 2024:
Verkkototeutus
ilmoittautuminen 13.6.-19.8.2024

 

Terveysalan osaamiskokonaisuudet

Terveysalan osaamiskokonaisuuksiin on koottu opintoja sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista.

Kokonaisuuksia voi hyödyntää sekä ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen että aiemmin hankitun osaamisen kertaamiseen ja päivittämiseen. Useimmat niistä soveltuvat siten sekä sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijoille (opintojen loppuvaihe) että alan ammattilaisille (esim. sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja sosionomit). Varmista tarkemmat tarvittavat pohjatiedot taulukosta.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Gerontologinen hoitotyö, 15 opKokonaisuudessa syvennetään gerontologisen hoitotyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän gerontologisen hoitotyön keskeisiä teemojaterveysalan amk-opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1-2 lukukautta

ei tarjonnassa

Kriittisesti sairaan hoitotyö, 15 opKokonaisuudessa syvennetään kriittisesti sairaan hoitotyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän hoitotyön keskeisiä teemojaterveysalan amk-opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1-2 lukukautta

Syksy 2024:
Verkko
ilmoittautuminen 13.06.-29.7.2024
Mielenterveys- ja päihdetyö terveysalalla, 15 opKokonaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän keskeisiä teemojasosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1 lukukausi

Syksy 2024: Verkko
ilmoittautuminen 13.06.-29.7.2024
Perhehoityö, 15 opKokonaisuudessa syvennetään osaamista pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistämisestä ja saadaan valmiuksia erilaisten menetelmien käyttöön perheiden kanssa tehtävässä työssäsosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1 lukukausi

ei tarjonnassa
Terveydenhoitajaopintoja sairaanhoitajille ja kätilöille, 31 opKokonaisuudessa syvennetään terveydenhoitajan työssä vaadittavaa osaamista eri toimintaympäristöissä työskentelemisestä.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sairaanhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK), joka haluaa aloittaa avoimen amk:n kautta opinnot täydentääkseen tutkintoaan terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksiOpiskeluaika 1 lukukausi avoimessa AMK:ssa (syksy), 1-2 lukukautta tutkinto-opiskelijana (kevät-syksy)

Syksy 2024: ei tarjonnassa

 

Tulkkausalan osaamiskokonaisuudet

Tulkkausalan osaamiskokonaisuuksiin on koottu opintoja sekä asioimistulkkauksen että viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista.

Kokonaisuuksia voi hyödyntää sekä ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen että aiemmin hankitun osaamisen kertaamiseen ja päivittämiseen. Ne soveltuvat siten sekä tulkkausalan korkeakouluopiskelijoille (opintojen loppuvaihe) että alan ammattilaisille (esim. asioimistulkit, viittomakielen tulkit, puhevammaisten tulkit, kommunikaatio-ohjaajat).

Jotkin osaamiskokonaisuudet ovat avoimia myös sellaisille hakijoille, joilla ei ole aiempaa osaamista tai kokemusta tulkkauksesta. Varmista tarkemmat tarvittavat pohjatiedot taulukosta.

Mikäli olet kiinnostunut aiemman tutkintosi täydentämisestä Kelan tulkkauspalvelun tuottajilta edellyttämillä opinnoilla (kirjoitustulkkaus, tulkkaus kuuroutuneille ja kuurosokeille, tulkkaus puhevammaisille tai tulkkaus viittomakielisille), tutustu avoimen AMK:n kelpoisuuskokonaisuuksiin.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Asioimistulkkauksen perusteet, 15opOpinnoissa perehdytään niin tulkkauksen lajeihin kuin tulkin tarvitsemiin perustaitoihin, tutustutaan tulkkauksen ja kääntämisen työkenttään ja tulkin ammattikuvaan, tulkin identiteettiin ja tulkkaukseen liittyviin eettisiin ohjeisiin.kaikki tulkkauksen perusopinnoista kiinnostuneet

ei edellytä aikaisempia opintoja
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Syksy 2024:
Helsinki
ilmoittautuminen 13.6.-26.8.2024
Oman äidinkielen opetus, 10 opOpinnoissa saa valmiuksia oman kielen ohjaukseen ja opetukseen, kaksikielisyyden tukemiseen ja oman kielen ohjaajana työskentelemiseen. kaikki pedagogiikasta kiinnostuneet, suomen kieltä toisena kielenään puhuvien kanssa työskentelevät

ei edellytä aikaisempia opintoja ohjauksesta tai opetuksesta, mutta opiskelijan on hallittava suomen lisäksi opinnoissa käytettävä toinen kieli
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Syksy 2024:
Helsinki
ilmoittautuminen 13.6.-5.8.2024
Tulkkaus kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöissä, 15 opOpinnoissa perehdytään kasvatus- ja opetusalaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

(farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)

Tulkkaus maahanmuutto-
asioiden toiminta-
ympäristöissä
, 15 op
Opinnoissa perehdytään maahanmuuttohallintoon toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Syksy 2024:
Helsinki
ilmoittautuminen 13.6.-22.7.2024
Tulkkaus poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä, 15 opOpinnoissa perehdytään poliisi- ja oikeusalaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)

Tulkkaus sosiaalialan toiminta-
ympäristöissä
, 15 op
Opinnoissa perehdytään sosiaalialaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Syksy 2024:
Helsinki
ilmoittautuminen 27.6.-5.8.2024
Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä, 15 opOpinnoissa perehdytään terveysalaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)