Avoimen amk:n osaamiskokonaisuudet

Diakin avoimen amk:n tarjontaan on koottu valmiiksi tiettyihin opintosisältöihin, tietoihin ja taitoihin liittyviä opintoja eli osaamiskokonaisuuksia. Ne ovat helppo tapa päivittää tai laajentaa omaa osaamistaan tiettyyn teemaan liittyen.

Joissain osaamiskokonaisuuksissa kaikkiin opintoihin ilmoittaudutaan kerralla ja ne suoritetaan tietyssä järjestyksessä määriteltynä aikana. Toisissa opiskelija voi itse pohtia, mitkä teemaan liittyvät opinnot itseä erityisesti kiinnostavat tai hyödyttävät ja valikoida sen mukaisesti avoimen amk:n opintotarjonnasta opintoja omaan aikatauluun sopivassa tahdissa.

Jos valmiista valikoimasta ei löydy juuri sinun etsimiäsi sisältöjä, voit ottaa yhteyttä avoimen ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajaan omia tarpeitasi vastaavien opintojen löytämiseksi.​

Kirkonalan osaamiskokonaisuudet

Diak tarjoaa syksystä 2020 alkaen avoimessa amk:ssa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöhön, nuorisotyöhön ja varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja. Uudistus liittyy Kirkkohallituksessa valmisteilla olevaan kelpoisuusehtojen muutokseen, joka voimaan tullessaan mahdollistaa kirkollisen virkakelpoisuuden saavuttamisen täydentämällä aiempaa amk-tutkintoa avoimen amk:n opintoina.

Mikäli sinulla ei ole aiempaa kirkon virkakelpoisuutta, päätösesityksen mukainen amk-tutkinnon täydentäminen edellyttää 90 opintopisteen laajuisten teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä tavoitteena olevaan kelpoisuuteen liittyvien ammatillisten opintojen suorittamista. Vaaditut opinnot on jaettu kolmeen osaan: diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op), tavoitellun kelpoisuuden mukaiset suuntaavat ammattiopinnot (50 op) ja diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op). Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 – 2 vuotta.

Mikäli sinulla on jo aiempi kirkon virkakelpoisuus sosiaalialalta, päätösesityksen mukainen amk-tutkinnon täydentäminen uudella virkakelpoisuudella edellyttää 70 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä tavoitteena olevaan kelpoisuuteen liittyvien ammatillisten opintojen suorittamista. Avoimen amk:n opinnot aloitetaan tavoitellun kelpoisuuden mukaisilla suuntaavilla ammattiopinnoilla (50 op) ja ne täydennetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti huomioiden aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen. Opintojen opinto-aika on nopeimmillaan 1 vuosi.

Tutustu alla opintojen sisältöön ja tulevaan opintotarjontaan. Mikäli olet jo suorittanut merkittävässä määrin kokonaisuuksiin kuuluvia opintoja esim. avoimen amk:n kautta, ota yhteyttä avoimen amk:n opinto-ohjaajaan sinulle sopivan henkilökohtaisen opintopolun suunnittelemiseksi.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op

Liittyy seuraaviin virkakelpoisuuksiin:
Diakoniatyö: diakoni ja diakonissa
Nuorisotyö: kirkon nuorisotyönohjaaja
Varhaiskasvatus: kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kokonaisuudessa aloitetaan raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyvät teologiset opinnot sekä kirkon ja seurakunnan työhön tutustuminen.
- Seurakunta toimintaympäristönä, 5 op
- Diakonian ja kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat, 5 op
- Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I ja II, 10 op
- Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu, 5 op
sosionomi tai sairaanhoitaja AMK -tutkinnon suorittaneet, joilla ei ole aiempaa kirkollista virkakelpoisuuttaOpiskeluaika 2 lukukautta

Kevät 2021: tulossa

Syksy 2020:
Helsinki
Pieksämäki
Suuntaavat ammattiopinnot: Diakoniatyö, sosiaaliala, 50 op

Liittyy seuraaviin virkakelpoisuuksiin:
Diakoniatyö: diakoni
Kokonaisuudessa perehdytään diakoniatyöhön ja sen toimintaympäristöihin sekä saadaan valmiuksia työn kehittämiseen.
- Diakoniatyön asiantuntijuus, 10 op
- Diakoniatyön harjoittelu, 15 op
- Diakoniatyön täydentävät ammattiopinnot, 10 op
- Opinnäytetyö, 15 op
sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintoaan kelpoisuudella diakonian virkaan

ensimmäistä kirkollista kelpoisuutta suorittavilta edellytetään Diakonian ja kasvatuksen perusopintojen aloittamista ennen tätä kokonaisuutta
Opiskeluaika 2 lukukautta

Kevät 2021: tulossa

Syksy 2020:
Helsinki
Oulu
Pori
Suuntaavat ammattiopinnot: Diakoniatyö, terveysala

Liittyy seuraaviin virkakelpoisuuksiin:
Diakoniatyö: diakonissa
Tarkennetaan kokonaisuuden tullessa opintotarjontaansairaanhoitaja AMK -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintoaan kelpoisuudella diakonian virkaan

osallistuminen edellyttää Diakonian ja kasvatuksen perusopintojen aloittamista ennen tätä kokonaisuutta
Arvioitu opintojen kesto 3 lukukautta

Kevät 2021: tulossa
Suuntaavat ammattiopinnot: Nuorisotyö, 50 op

Liittyy seuraaviin virkakelpoisuuksiin:
Nuorisotyö: kirkon nuorisotyönohjaaja
Kokonaisuudessa perehdytään kirkon nuorisotyöhön ja sen toimintaympäristöihin sekä saadaan valmiuksia työn kehittämiseen.
- Kirkon nuorisotyön asiantuntijuus, 10 op
- Kirkon nuorisotyön harjoittelu, 15 op
- Kirkon nuorisotyön täydentävät ammattiopinnot, 10 op
- Opinnäytetyö, 15 op
sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintoaan kelpoisuudella nuorisotyönohjaajan virkaan

ensimmäistä kirkollista kelpoisuutta suorittavilta edellytetään Diakonian ja kasvatuksen perusopintojen aloittamista ennen tätä kokonaisuutta
Opiskeluaika 2 lukukautta

Kevät 2021: tulossa

Syksy 2020:
Helsinki
Suuntaavat ammattiopinnot: Varhaiskasvatus

Liittyy seuraaviin virkakelpoisuuksiin:
Varhaiskasvatus: kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kokonaisuus sisältää myös varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden
Tarkennetaan kokonaisuuden tullessa opintotarjontaansosionomi AMK -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintoaan kelpoisuudella varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan

ensimmäistä kirkollista kelpoisuutta suorittavilta edellytetään Diakonian ja kasvatuksen perusopintojen aloittamista ennen tätä kokonaisuutta
Arvioitu opintojen kesto 3-4 lukukautta

Alustava alkamisaika syyslukukausi 2021

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Liittyy seuraaviin virkakelpoisuuksiin:
Diakoniatyö: diakoni ja diakonissa
Nuorisotyö: kirkon nuorisotyönohjaaja
Varhaiskasvatus: kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kokonaisuudessa jatketaan raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja sekä syvennetään kirkon ja seurakunnan työn tuntemusta.
- Sielunhoito ja hengellinen ohjaus, 5 op
- Seurakuntatyön kehittäminen, 5 op
- Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja, 5 op
sosionomi tai sairaanhoitaja AMK -tutkinnon suorittaneet, joilla ei ole aiempaa kirkollista virkakelpoisuuttaOpiskeluaika 2 lukukautta

Kevät 2021: tulossa

 

Sosiaalialan osaamiskokonaisuudet

Sosiaalialan osaamiskokonaisuuksiin on koottu opintoja sosionomin amk-tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Kokonaisuuksia voi hyödyntää sekä ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen että aiemmin hankitun osaamisen kertaamiseen ja päivittämiseen. Ne soveltuvat siten sekä sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijoille (opintojen loppuvaihe) että moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville alan ammattilaisille.

Opintojen suorittaminen edellyttää aihealueen perusteiden tuntemusta. Lisäksi osallistujalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta. Varmista tarkemmat tarvittavat pohjatiedot taulukosta.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Gerontologinen sosiaalityö, 15 opKokonaisuudessa syvennytään vanhustyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Vanhuus (2 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
verkkototeutus
Mielenterveys- ja päihdetyö sosiaalialalla, 15 opKokonaisuudessa perehdytään mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Mielenterveys- ja päihteet (4 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Kevät 2021:
Pieksämäki

Syksy 2020:
Helsinki
Pori
Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä, 15 opKokonaisuudessa perehdytään moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviinsosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä (5 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Kevät 2021:
verkkototeutus
Vammaistyö sosiaalialalla, 15 opKokonaisuudessa perehdytään vammaistyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviinsosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Vammaisuus (2 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Kevät 2021:
verkkototeutus
Varhaiskasvatus, 15 opKokonaisuudessa perehdytään varhaiskasvatustyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviinsosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: Perhetyö ja lastensuojelu (5 op) tai vastaava osaaminen
Opiskeluaika 1 lukukausi

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Helsinki

 

Terveysalan osaamiskokonaisuudet

Terveysalan osaamiskokonaisuuksiin on koottu opintoja sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan amk-tutkintoon johtavista koulutuksista.

Kokonaisuuksia voi hyödyntää sekä ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen että aiemmin hankitun osaamisen kertaamiseen ja päivittämiseen. Ne soveltuvat siten sekä sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijoille (opintojen loppuvaihe) että alan ammattilaisille (esim. sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja sosionomit). Varmista tarkemmat tarvittavat pohjatiedot taulukosta.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Gerontologinen hoitotyö, 15 opKokonaisuudessa syvennetään gerontologisen hoitotyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän gerontologisen hoitotyön keskeisiä teemojaterveysalan amk-opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1-2 lukukautta

Kevät-syksy 2021:
verkkototeutus
Kriittisesti sairaan hoitotyö, 15 opKokonaisuudessa syvennetään kriittisesti sairaan hoitotyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän hoitotyön keskeisiä teemojaterveysalan amk-opiskelijat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1-2 lukukautta

Kevät-syksy 2021:
verkkototeutus

Syksy 2020:
verkkototeutus
Mielenterveys- ja päihdetyö terveysalalla, 15 opKokonaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän keskeisiä teemojasosiaali- ja terveysalan amk-opiskeljat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1 lukukausi

Kevät 2021: ei tarjolla

Syksy 2020:
verkkototeutus
Perhehoityö, 15 opKokonaisuudessa syvennetään osaamista pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistämisestä ja saadaan valmiuksia erilaisten menetelmien käyttöön perheiden kanssa tehtävässä työssäsosiaali- ja terveysalan amk-opiskeljat ja ammattilaiset

Tarvittavat pohjatiedot: ammatilliset perusopinnot joko nykyisessä tai aiemmassa tutkinnossa
Opiskeluaika 1 lukukausi

Kevät 2021:
verkkototeutus

Syksy 2020:
verkkototeutus

 

Tulkkausalan osaamiskokonaisuudet

Tulkkausalan osaamiskokonaisuuksiin on koottu opintoja sekä asioimistulkkauksen että viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen amk-tutkintoon johtavista koulutuksista.

Kokonaisuuksia voi hyödyntää sekä ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen että aiemmin hankitun osaamisen kertaamiseen ja päivittämiseen. Ne soveltuvat siten sekä tulkkausalan korkeakouluopiskelijoille (opintojen loppuvaihe) että alan ammattilaisille (esim. asioimistulkit, viittomakielen tulkit, puhevammaisten tulkit, kommunikaatio-ohjaajat).

Jotkin osaamiskokonaisuudet ovat avoimia myös sellaisille hakijoille, joilla ei ole aiempaa osaamista tai kokemusta tulkkauksesta. Varmista tarkemmat tarvittavat pohjatiedot taulukosta.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Kirjoitustulkki-
koulutus
, 38 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa KELAn vaatimusta kirjoitustulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa kirjoitustulkkauksen osaamistavoitteet niin, että koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia itsenäisesti kirjoitustulkkina. kirjoitustulkkauksesta kiinnostuneet ja kirjoitustulkin työtehtäviin pyrkivät

ei edellytä aikaisempia opintoja tulkkauksesta tai viittomakielentaitoa
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Turun-kampus
Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka, 28 opKokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tämän valitseman kommunikaatio-
menetelmän ohjaajana perheille ja ryhmille.
viittomakielen tulkit, puhevammaisten tulkit, viittomakielen ohjaajat, puheterapeutit ja muut, jotka ovat kiinnostuneita puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ohjauksesta ja opettamisesta

ei edellytä aikaisempia opintoja ohjauksesta tai opetuksesta, mutta opiskelijan hallittava jokin puhetta tukeva tai korvaava menetelmä niin hyvin, että kykenee opintojen aikana käyttämään tätä opintoihin kuuluvissa tehtävissä ja opetusharjoituksissa
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Turun-kampus
Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus, 26 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa KELAn vaatimusta kuurosokeille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina kuulonäkövammaiselle, kuuroutuneelle, huonokuuloiselle ja sisäkorvaistutetta käyttävälle. viittomakielen tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaukseenopiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Turun-kampus
Oman äidinkielen opetus, 10 opOpinnoissa saa valmiuksia oman kielen ohjaukseen ja opetukseen, kaksikielisyyden tukemiseen ja oman kielen ohjaajana työskentelemiseen. kaikki pedagogiikasta kiinnostuneet, suomen kieltä toisena kielenään puhuvien kanssa työskentelevät

ei edellytä aikaisempia opintoja ohjauksesta tai opetuksesta, mutta opiskelijan on hallittava suomen lisäksi opinnoissa käytettävä toinen kieli
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)

Kevät 2021:
Helsingin-kampus

Syksy 2020: ei tarjonnassa
Tulkkaus kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöissä, 15 opOpinnoissa perehdytään kasvatus- ja opetusalaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

(farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)

Kevät 2021:
Helsingin-kampus

Syksy 2020: ei tarjonnassa
Tulkkaus maahanmuutto-
asioiden toiminta-
ympäristöissä
, 15 op
Opinnoissa perehdytään maahanmuuttohallintoon toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Helsingin-kampus
Tulkkaus poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä, 15 opOpinnoissa perehdytään poliisi- ja oikeusalaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)

Kevät 2021:
Helsingin-kampus

Syksy 2020: ei tarjonnassa
Tulkkaus sosiaalialan toiminta-
ympäristöissä
, 15 op
Opinnoissa perehdytään sosiaalialaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Helsingin-kampus
Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä, 15 opOpinnoissa perehdytään terveysalaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.asioimistulkkina työskentelevät

työkielinä suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi, persia (farsi) ja somali, myös suomalainen viittomakieli mahdollinen; kieliparin toinen työkieli on aina suomi

työkielet vaihtelevat vuosittain, tarkista kokonaisuuden lisätiedoista
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)

Kevät 2021:
Helsingin-kampus

Syksy 2020: ei tarjonnassa