Väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille

Hei, toisen asteen opiskelija! Tähtäätkö ammattikorkeakouluun? Aloita opinnot ajoissa suorittamalla avoimen AMK:n väyläopintoja!

Diakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyissä toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa. Näitä opintoja kutsutaan usein väyläopinnoiksi.

Kenelle?

Väyläopinnot on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, jotka tähtäävät opiskelupaikkaan ammattikorkeakoulussa ja haluavat kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa ja valintakokeissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia.

Väyläopintojen yhtenä tavoitteena onkin kannustaa toisen asteen tutkinnon suorittaneita jatkamaan opintojaan korkeakoulussa.


Miten?

Väyläopintoja suorittamaan hakevat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin avoimen AMK:n opintoihin samoin kuin muutkin hakijat, mutta täyttävät myös oman oppilaitoksensa tiedot ilmoittautumisen yhteydessä.

Voit hyödyntää avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot myöhemmin osana AMK-tutkintoa, mikäli jatkat opintojasi ammattikorkeakoulussa valmistuttuasi toiselta asteelta.

Suoritettujen opintojen tunnustaminen osaksi tutkintoa tehdään kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman ja tutkintovaatimusten mukaisesti.

Jos nämä ovat muuttuneet sen jälkeen, kun olet suorittanut opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa, avoimen opintosuoritukset eivät välttämättä ole kokonaan sellaisenaan hyväksyttävissä.

Avoimen AMK:n opintojen hyväksymisestä osaksi toisen asteen opintoja tulee aina sopia etukäteen oman oppilaitoksen kanssa, joten ota ensin yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi.