Siirry sisältöön

Polkuopinnoista tutkinto-opiskelijaksi

Jos valitset avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettaviksi opinnoiksi kokonaisen lukukausi- tai lukuvuosipaketin, kutsutaan sitä polkuopiskeluksi. Polkuopinnoista hakeudutaan tavallisesti tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Jokaisessa Diakin aloittavassa opetusryhmässä on muutama paikka varattuna polkuopiskelijoille. Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa samat opinnot samassa tahdissa kuin tutkinto-opiskelijat.

Lukukausiopinnot kestävät yhden lukukauden, laajuus n. 30 op.

Lukukausiopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka aikovat hakea tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa, mutta haluavat aloittaa täysipäiväiset opinnot jo ennen kuin yhteishakua.

Lukuvuosiopinnot kestävät yhden lukuvuoden, laajuus n. 60 op.

Lukuvuosiopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka tavoittelevat avointen ammattikorkeakouluopintojen antamaa hakukelpoisuutta ja aikovat hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaussa.

Ensimmäisen lukukauden tai lukuvuoden polkuopintojen suorittaminen ei edellytä aikaisempia alan opintoja.


Polkuopintoihin ilmoittautuminen

Polkuopintoihin ilmoittaudutaan valitsemalla Diakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta omiin tavoitteisiin sopiva lukukausikokonaisuus.

Muista tarkistaa opetuspaikkakunta, sillä koulutustarjonta vaihtelee vuosittain ja kaikkia koulutuksia ei ala joka lukukausi joka kampuksella.

Lukukausikokonaisuuksien ajankohtainen opintotarjonta on koottu myös Opintotarjonta -sivulle. Tarjoamme myös Sosionomi (AMK), Varhaiskasvatuksen sosionomi -polkuopintoja, lue lisää.

Polkuopintoihin hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.


Opiskelu polkuopiskelijana

Polkuopintojen opiskelijana sijoitut ikään kuin avoimen AMK:n ja tutkinto-opiskelijan väliin.

Avoimen AMK:n opiskelijana et tavallisesti ole oikeutettu päätoimisille opiskelijoille myönnettäviin etuuksiin. Opiskellessasi lukukausi- tai lukuvuosipakettia et ole myöskään oikeutettu Kelan myöntämään opintotukeen. Voit saada opintotukea avoimen AMK:n opintoihin vain, jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja opinnot kuuluvat tutkintoosi.

Voit myös jatkaa polkuopintoja nykyisen opintopaketin suoritettuasi. Jos haluat jatkaa polkuopintoja avoimen AMK:n kautta, voit hakea jatkolukukausille ns. vanhana polkuopiskelijana.

Diak pyrkii tarjoamaan jatkomahdollisuuden kaikille opinnoissaan riittävästi edenneille ensimmäisen lukukauden ja lukuvuoden opiskelijoille. Jatkolukukausille ilmoittaudutaan avoimen AMK:n verkkokaupassa. Hakuajoista tiedotetaan erikseen.


Aiemmin hankitun osaamisen hyödyntäminen

Jos haluat selvittää mahdollisuuksia hyödyntää aiemmin hankittua osaamistasi polkuopinnoissa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan heti opintojen alussa.

Varsinainen aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) tehdään pääsääntöisesti vasta siinä vaiheessa, kun polkuopiskelija siirtyy avoimen AMK:n opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi.

Jos olet suorittanut opintopakettiin kuuluvia sisältöjä vastaavat opinnot aiemmin toisessa oppilaitoksessa, voit halutessasi jättää ko. opinnot suorittamatta Diakin avoimessa AMK:ssa ja hakea opintosuorituksille osaamisen tunnustamista tutkinto-opiskelijaksi päästyäsi.

Myös muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun aiemman osaamisen hyödyntäminen voi olla mahdollista riippuen siitä miten osaaminen on hankittu (esim. työkokemus) ja mistä opintosuorituksesta on kyse.

Lisäksi joissain opinnoissa voi olla sellaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja, joiden valintaan aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa.


Opinnot osaksi tutkintoa

Tultuasi valituksi Diakin ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen avoimessa suoritetut opinnot on pääsääntöisesti mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa.

Opintojen tunnustaminen osaksi tutkintoa tehdään kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman ja tutkintovaatimusten mukaisesti.

Mikäli nämä ovat muuttuneet sen jälkeen, kun olet suorittanut opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa, avoimen opintosuoritukset eivät välttämättä ole kokonaan sellaisenaan hyväksyttävissä.

Vaikka sinulla olisi aiempaa osaamista opintopakettiin sisältyvistä aiheista, varsinainen aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) tehdään pääsääntöisesti vasta siinä vaiheessa, kun siirryt avoimen AMK:n opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi.

Lue lisää AHOTista.