Viittomakielen ja tulkkauksen palvelut

Diakin palvelutarjontaan kuuluvat viittomakielen ja tulkkauksen palvelut.

Tarjoamme DiakOppi-yrityksemme kautta tulkkausta viittomakielisille ja puhevammaisille. Lisäksi DiakOppi tarjoaa muita tulkkausalan palveluita niin yrityksille kuin kolmannelle sektorille. Voimme toimia myös tulkkauspalvelun tuottajina alihankintasopimuksella.

DiakOppi toimii tulkkiopiskelijoiden työelämän oppimisympäristönä. Tarjoamamme palvelut toteutetaan tilaajan toiveen mukaan joko

 • opiskelijoiden tulkkauksena, jota lehtori ohjaa tai
 • lehtori–opiskelija-työparina siten, että tulkkilehtori vastaa aina työn laadusta.

Kaikki DiakOpin tulkkilehtorit ovat kokeneita ja koulutettuja tulkkeja.


Monipuolinen palvelukokonaisuus

DiakOppi tarjoaa seuraavia tulkkauspalveluita:

 • viittomakielen tulkkaus
 • asioimistulkkaus
 • kokous- ja kongressitulkkaus
 • taktiilitulkkaus
 • kirjoitustulkkaus
 • oikeustulkkaus
 • teatteritulkkaus
 • opastus ja kuvailu.

Työkieliämme ovat suomi, suomalainen viittomakieli, ruotsi ja englanti. Lisäksi tarjoamme tulkkausta erilaisilla puhevammaisten käyttämillä kommunikaatiomenetelmillä ja kansainvälisellä viittomisella.


Asiantuntijapalvelut

DiakOppi tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaan monipuolisia asiantuntijapalveluita, kuten käännöksiä, viittomien opetusta, kommunikaatio-ohjausta, kommunikaatio-ohjauksen opetusta ja asiantuntijaluentoja.


Tulkit

DiakOpin tulkkeina toimivat seuraavat lehtorit:

 • Hely Korte
 • Kati Huhtinen
 • Ulla Niittyinperä
 • Satu Rantamäki
 • Karoliina Joutsia
 • Pauliina Seppä
 • Veera Kuusela
 • Raija Roslöf.