Siirry sisältöön

Diakin julkaisutoiminta

Diakin julkaisutoiminta vahvistaa Diakin yhteiskunnallista vaikuttavuutta jakamalla tietoa, herättelemällä keskustelua ja tuomalla esille tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä opetustoimintamme keskeisiä tuloksia ja parhaita käytäntöjä.

Diakin julkaisutoiminta koostuu:

Dialogi-verkkomediassa julkaistuista artikkeleista ja blogeista.

Dialogi on Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkomedia, joka tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta, vahvuusalueita ja tuloksia kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Diakin strategisia vahvuuksia ovat: selkärankana sivistys, ytimessä uudistuva eettisyys, supervoimana moninaisuus ja valttina osaaminen yhteisvoimin. Dialogissa herätetään keskustelua ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.  Tutustu Dialogiin!

Diakin julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimuksista, hankeraporteista, artikkelikokoelmista ja oppimateriaaleista.

Diakin julkaisusarjoja on kuusi: Diak Opetus, Diak Puheenvuoro, Diak Publications, Diak Tutkimus ja Diak Työelämä sekä Diak Vuosikirja – Diak Yearbook.

Diak Tutkimus -sarja on saanut 25.8.2022 Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen. Diakonia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Tutustu julkaisusarjoihin!

Dialogin ja Diakin julkaisusarjojen lisäksi henkilökuntamme julkaisee tekstejä muun muassa tieteellisissä journaleissa ja ammattilehdissä. Diakin henkilökunnan kaikki julkaisut löytyvät Tiedejatutkimus.fi-palvelusta.


Ehdota julkaisua

Otamme julkaistavaksi niin oman henkilökunnan kuin Diakin ulkopuolisten tekijöiden käsikirjoituksia.

Onko sinulle julkaisuehdotus? Ota yhteyttä!


Lue julkaisujamme

Dialogi-verkkomediasta

Theseus-julkaisuarkistosta, jossa julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut ovat avoimesti luettavissa.

Painettuja julkaisujamme voit  tilata joko kirjavälittäjien kautta tai suoraan: julkaisutilaukset@diak.fi.

Diakonia-ammattikorkeakoulun aikaisempien sarjojen (1998 – 2015) julkaisut ja saatavuus


Julkaisuryhmä

Diakissa julkaistutoiminta kuuluu innovaatiotoiminnan tulosalueelle. Toimintaa ohjaa ja kehittää julkaisuryhmä, jonka jäseniä ovat

  • asiantuntija, dosentti Sakari Kainulainen
  • yliopettaja, tulkkaus, kielet ja viestintä Lena Segler-Heikkilä
  • lehtori, kirkolliset opinnot Päivi Thitz
  • viestinnän asiantuntija, Dialogi-median toimitussihteeri Helka Repo
  • informaatikko, julkaisukoordinaattori Mervi Kivirinta (sihteeri)

Ota yhteyttä!

Julkaisusarjat

julkaisukoordinaattori Mervi Kivirinta
040 823 0878, mervi.kivirinta@diak.fi

julkaisusihteeri Minna Varkila
040 508 9912, minna.varkila@diak.fi

Julkaisutilaukset:

julkaisutilaukset@diak.fi


Ajankohtaista

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat ja urasuunnitelmat. Diak Master Schoolin tutkinnot ja koulutukset suuntaavat tulevaisuuteen ja etsivät ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Uusi julkaisu kuvaa Diak Master Schoolin kehittämistä ja pedagogiikkaa.

Uusi julkaisu rohkaisee keskustelemaan myös henkisestä hyvinvoinnista hoitotyössä

Ihmisen tai hänen läheisensä sairastuminen tekee todelliseksi inhimillisen elämän rajallisuuden ja nostaa usein pintaan myös elämän merkitykseen liittyviä eksistentiaalisia kysymyksiä ja hengellistä pohdintaa. Tuore tutkimusjulkaisu tekee näkyväksi hengelliseen ja henkiseen tukeen liittyvää kansainvälistä keskustelua ja kehitystyötä.

Kohti vihreämpää yritystoimintaa – avaimia yritysten muutoskyvykkyydelle

Ilmastonmuutos, vihreä siirtymä, globaalin talouden muutokset sekä kestävän kehityksen tavoitteet asettavat muutospaineita yrityksille, muille organisaatioille ja yksilöille. Muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan vahvaa muutoskyvykkyyttä. Tuore julkaisu pureutuu yritysten muutoskyvykkyyteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista.