Siirry sisältöön

Opiskelijat Diakin TKI-toiminnassa

Haluaisitko hyödyntää Diakin opiskelijoiden osaamista toimintasi kehittämisessä? Entä haluaisitko jakaa ammattitaitoasi tuleville ammattilaisille?

Tutustu Diakin opinnäytetyön tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin Opinnäytetyö-alasivulla.

Tule mukaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen (OSKE) toimintaan! Voitte tarjota opinnäytetyön aiheita suoraan opiskelijoille tai lähettää aiheita Diakin aihepankkiin opiskelijoille tarjottaviksi (linkki aiheen tarjoamislomakkeeseen).

Osallistava ja tutkiva kehittäminen kuvaa niitä periaatteita, joita sovelletaan Diakin, opiskelijoiden ja työelämätahojen yhteistyössä.

Kyse on kolmikantamallista: työelämä (ml. hankkeet ja vapaaehtoistyö), henkilöstö ja opiskelijat kaikki kehittävät yhdessä.

Havainnollistava kuvio OSKE-toiminnasta DiakissaDiakin kanssa tehtävä yhteistyö painottuu sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Työelämätahoilla on mahdollisuus tarjota opiskelijoille oppimistehtävien, kehittämishankkeiden tai opinnäytteiden aiheita ja kehitellä yhteistyötä laajemminkin.

Miten mukaan?

Diakin kampuksilla järjestetään säännöllisesti osallistavan kehittämistoiminnan tapahtumia OSKE-toreja, joissa työelämän toimijat pääsevät verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistyötä Diakin kanssa mm. opiskelijaprojektien ja perustutkinnon opinnäytetöiden muodossa.

Yhteistyö voi alkaa pienistä tehtävistä tai tapahtumista ja jatkua opinnäytteenä toteutettavaksi kehittämis- tai tutkimushankkeeksi. Opiskelijoita voi siis rekrytoida opintojen monissa eri vaiheissa.

Yhteistyö voi liittyä mm. toiminnan kehittämiseen tai arviointiin, jo kerätyn aineiston työstämiseen, ryhmän käynnistämiseen, työvälineen kehittämiseen tai tiedon koontiin.

Oske-prosessin visuaalinen kuvaus

Kirkon alalla yhteisöpajat ovat esimerkki jo käynnistetystä yhteistyötä, jossa tehdään työelämää ja oppimista palvelevaa yhteiskehittämistä. Nämä pajat perustuvat työelämäkumppaneiden ja Diakin yhteisiin tavoitteisiin.


Ota yhteyttä!

Täytä lomake tällä nettisivullamme