Free mover -vaihdot

Joskus on perusteltua hankkia vaihtopaikka Diakin kansainvälisten vaihtokohteiden listan ulkopuolelta. Hyväksyttäviä syitä ovat esim. perheside, pitkä oleskelu maassa tai muu kohdeympäristön tuntemus. Näitä paikkoja hyväksytään Diakin vaihtoprosessiin kuitenkin toissijaisesti. Emme puolla vaihtoja maihin, johon Suomen ulkoasiainministeriö ei suosittele matkustamista.

Eurooppaan voi lähteä työharjoitteluun myös itse hankittuun harjoittelupaikkaan Erasmus+ -ohjelman puitteissa, mikäli kohdelistauksesta ei löydy mieleistä kohdetta, voi sen etsiä itsenäisesti.

Vaihto Euroopassa itse hankitussa harjoittelupaikassa

Euroopassa harjoitteluvaihto onnistuu myös itse hankitussa harjoittelupaikassa tai ulkopuolisessa organisaatiossa, mutta edellytyksenä on, että kohdeorganisaatio vastaa harjoittelun vaatimuksia ja tehtävät soveltuvat opiskelijan alaan.

Euroopassa suoritettavat vaihdot toteutetaan Erasmus+ -ohjelman puitteissa, jolloin minimipituus vaihdolle on kaksi (2) kuukautta.

Jos harkitset Free mover -vaihtoa, selvitä vaihtokohteen yhteyshenkilön kanssa ensin seuraavat asiat:

  • tarkat tiedot vaihdon sisällöllistä tavoitteista
  • tiedot organisaation toiminnasta
  • paikallisen harjoittelun ohjaajan nimi ja asema organisaatiossa
  • tiedot asumisjärjestelyistä.

Muistathan, että vastaat itse kaikista vaihtokohteen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Usein itse hankittu harjoittelupaikka on työläämpi kuin Diakin kumppanikohteen valinta. Free Mover – vaihdoissa Diak ei vastaa mahdollisista harjoitteluohjauskorvauksista.

Free Mover -hakemus täytetään Mobility Online ohjelmassa: