Siirry sisältöön

Erasmus+ -vaihtoon Eurooppaan

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto-ohjelma, joka on mahdollistanut monille suomalaisille ja eurooppalaisille opiskelijoille ikimuistoisia vaihtojaksoja Euroopassa.

Suurin osa Diakin Euroopan-vaihdoista toteutuu Erasmus+-ohjelman kautta. Suomessa ohjelmaa koordinoi ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Erasmus-vaihtoon haetaan vaihtohaussa. Mieti hakuvaiheessa, haluatko osallistua opiskelijavaihtoon (student exchange) vai harjoittelijavaihtoon (work placement).

Jokaisella opiskelijalla on käytössään 12 kuukautta tuettua Erasmus-vaihtoa tutkintotasoa kohden. Minimikesto Erasmus+ vaihdolle on 2 kuukautta.

Harjoittelijavaihto tarjoaa mahdollisuuksia suorittaa myös pelkän harjoittelun, mutta korkeakoulun järjestämät paikat luokitellaan pääsääntöisesti opiskelijavaihtona, mikäli niihin kuuluu opintojaksoja paikallisessa korkeakoulussa. Erasmus+ Work Placement sisältää vain harjoittelua, ja harjoittelupaikka on järjestynyt ilman paikallista korkeakoulukontaktia.

Erasmus+-vaihtoprosessin vaiheet

Ennen vaihtoa

 1. Jätä opiskelijavaihtohakemus hakuaikana (haku kerran lukukaudessa). Sen jälkeen sinut kutsutaan valintahaastatteluun, tämän jälkeen saat tiedon hyväksynnästä ja kohteesta.
 2. Kaikkiin Erasmus+ vaihtoihin kuuluu Learning Agreementin täyttö. Huomioi, että harjoitteluun ja opiskeluun on omat dokumenttinsa. Dokumentin hyväksyy sisältöasiantuntija.
 3. Tee apurahahakemus Mobility Online -portaalissa.
 4. Tee OLS-kielitesti ja mahdollisesti myös kielikurssi.

Diak järjestää myös vaihtoon liittyvän valmennuskurssin (KVS), jonka aikana pääset verkostoitumaan muiden vaihtoon lähtevien kanssa, pohdiskelemaan omaa ammatillisuuttasi sekä oppimaan kohdemaan kulttuurista.

Diakin Erasmus-koordinaattori opastaa myös vaihtoon lähtemiseen liittyvissä paperiasioissa ja yhteydenpidossa partneriorganisaatioihin. Hänen yhteystietonsa ovat sivun alalaidassa.


Vaihdon aikana

Kirjaa ylös mahdolliset vaihdon tai harjoittelun aikaiset muutokset ja seuraa Learning Agreement -dokumentin tavoitteita. Mikäli suunnitelma muuttuu alkuperäisestä, täytä dokumentin muutos-osio ja pyydä siihen allekirjoitus. Diakin opiskelijapalvelut ja kv-koordinaattori ovat sinua varten myös vaihtojakson aikana.


Vaihdon jälkeen

 1. Palauta harjoittelu- tai opintosuoritusdokumentit.
 2. Vastaa EUSurvey-kyselyyn (linkitetty apurahaan)!
 3. Kirjoita vaihtoraportti Mobility Onlinessa.
 4. Selvitä kurssien hyväksilukeminen omiin opintoihisi.
 5. Kerro kokemuksistasi!

Opiskelijavaihdossa karttunut opiskelu- tai työkokemus, kulttuuritietämys ja käytännön vinkit asumiseen, opiskeluun tai työskentelyyn ulkomailla kannattaa jakaa opiskelijavaihtoa suunnittelevien ja muiden kiinnostuneiden kanssa.


Learning Agreement for studies

Learning Agreement on opiskeluvaihdon dokumentti siinä missä Training Agreement on harjoittelijan keskeinen sopimusdokumentti.

Erasmus+-vaihdot rakentuvat tämän dokumentin ympärille, sillä siihen on tiivistetty vaihdon toteutuksen tiedot (kurssit tai työtehtävät) ja tavoitteet sekä vaihdon suunniteltu ajankohta.

Lataa Learning Agreement -pohja Mobility Online -järjestelmästä, ja täydennä ensimmäiselle sivulle henkilötietosi ja opiskelualasi:

 • 0923 Sosiaaliala
 • 0913 Terveysala
 • 0213 Humanistinen ala

Diakin yhteyshenkilö on Erasmus-koordinaattori ja sisällön hyväksyy Diakin sisältöasiantuntija. Kaikki yhteystiedot löydät yhteistietosivuilta.

Learning Agreement -ohjeet vaihtoon lähtijälle

Jos olet lähdössä opiskelijavaihtoon Erasmus+-ohjelman kautta, toimi näin:

 • Täydennä dokumenttiin kaksi taulukkoa, jossa toisessa on kurssit ulkomailla (Table A) ja toisessa Diakin kurssit (Table B), jotka olet opinto-ohjaajasi tai sisältöasiantuntijan kanssa valinnut vaihtoon suoritettaviksi. Dokumentin voi täyttää manuaalisesti, mutta helpoiten se sujuu Mobility Online -järjestelmässä.
 • Kurssimuutokset vaihdon aikana kirjataan samaan dokumenttiin ja vaihdon jälkeen saamasi opintosuoritusote korvaa dokumentin kolmannen osan. Dokumentti tulee olla allekirjoitettuna ennen vaihtoa tai heti sen alkaessa.
 • Jos yhdistät opintoihin harjoittelun, selvitä Diakin harjoitteluohjaajan kanssa vaihdon toteuttamiseen vaadittavat asiakirjat.

Learning Agreement kannattaa suunnitella huolellisesti etukäteen, jotta saat varmasti opinnot hyväksiluettua ja pystyt seuraamaan oman ryhmäsi opetusta.


Learning Agreement -ohjeet harjoittelijavaihtoon lähtijälle

Jos olet lähdössä harjoittelijavaihtoon Erasmus+-ohjelman kautta, toimi näin:

 • Kirjaa dokumenttiin harjoittelun päivämäärä ja Diakin, opiskelijan sekä harjoittelupaikan roolit. Keskeistä dokumentissa ovat harjoittelun tehtävät, ammatilliset tavoitteet ja harjoittelun arvioinnin seuranta. Dokumentissa sovitaan toteutuksesta ja mainitaan esimerkiksi vakuutusasioista.
 • Harjoittelijavaihdon dokumentit pitää olla allekirjoitettuna ennen vaihtoa. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee kaikkien osapuolten allekirjoittama dokumentti toimittaa Diakille heti vaihdon alkaessa.

Learning Agreement korvaa muut harjoittelulomakkeet, ja se on vaatimuksena rahoituksen saamiselle. Huomioithan kuitenkin myös ohjaavan opettajan omat vaatimukset.


OLS (Online Language Support) -kielivalmennus

Erasmus+-ohjelman kautta vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat osallistua maksuttomaan kielivalmennukseen, joka koostuu kielitestistä sekä vapaaehtoisesta mutta suositeltavasta kielikurssista.

Kaikki vaihtoon valitut opiskelijat voivat tehdä kielitestin vaihtokohteen pääasiallisella opiskelu- tai työkielellä.

Testin ensimmäinen osa tehdään ennen vaihtojakson alkua ja toinen osa vaihdon päätyttyä.

Kielitestin suoritettuasi sinulla on mahdollisuus osallistua oman tasosi mukaiselle OLS-kielikurssille.

Kielikurssille on suositeltavaa osallistua, jos kielitestisi tulos on A1–B1. Jos saat kielitestistä tuloksen B2–C2 eli hallitset kielen sujuvasti, voit valita osallistutko kielikurssille tällä kielellä vai toisella opiskelu- tai työkielellä.

Esimerkki: Espanjaan sairaalaharjoitteluun menevä opiskelija testaa englannin kielen taitonsa, yllättyy iloisesti hyvästä tuloksesta ja tuleekin siihen tulokseen, että espanjan alkeista on kielitaidon parantamisen kannalta enemmän iloa.

Huomaathan, että et voi valita kielivalmennuskieleksi kieltä, joka ei ole vaihdossa opiskelu- tai työskentelykielesi.


Muuta huomioitavaa

 • Opiskelu sekä harjoittelu vaihtokohteessa on aina maksutonta.
 • Olet oikeutettu Kelan opintotukeen myös vaihdon aikana.
 • Jokainen Erasmus+-ohjelman kautta opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon valittu on oikeutettu Erasmus+ -apurahaan, joka on tarkoitettu matka- ja elinkustannusten kattamiseen.
 • Perheelliset opiskelijat, joilla on alaikäisiä huollettavia lapsia saavat erillisapurahaa normaalin Erasmus+ -apurahan lisäksi.
 • Erasmus+-ohjelman vahvana periaatteena on myös esteettömyys, ja ohjelma tarjoaa lisärahoitusta erityistä tukea tarvitseville. Esteettömyysasioissa saat apua kv-koordinaattorilta. Lisätietoja saat myös Vaihdon rahoitus -sivulta.

Erasmus+ peruskirja 2021-2027

Diak noudattaa Erasmus+ ohjelman perusperiaatteita, Erasmus+ peruskirjassa on listattu kv-liikkuvuuspalveluiden rooli vaihtoprosessien koordinoinnissa.

Erasmus+ Charter for Higher Education

Erasmus+ Policy Statement