Siirry sisältöön

Näin haet opiskelemaan tai harjoitteluun ulkomaille

Hakuajat

Helmikuun haku

 • Vaihdon ajankohta keväällä 2025 (tai syksyllä 2024)
 • Hakuaika 22.1.-16.2.2024

Syyskuun haku

 • Vaihdon ajankohta syksyllä 2025 (tai keväällä 2025)
 • Hakuaika 2.9.-27.9.2024

Suositus on, että haet vaihtoon vuotta ennen suunniteltua vaihtoa. Täydennyshaussa voit hakea myös seuraavan lukukauden paikkoihin. Etusijalla haussa ovat kuitenkin ne hakijat, jotka hakevat vuotta ennen suunniteltua vaihtoajankohtaa.

Milloin voin lähteä vaihtoon?

Perussääntönä on, että opiskelijalla tulee olla jonkin verran alan osaamista kotimaassa ennen ulkomaanjaksoa. 

Eri koulutusohjelmissa on eri suositukset vaihdon ajankohdaksi. Opinto-ohjaajat neuvovat vaihdon ajoitukseen liittyvissä asioissa. Harjoittelupolkujen kuvauksissa on mainittu, mitkä harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla. 

Sairaanhoitaja

 • 5. lukukausi: HAR 6 + HAR 7 (globaalit kohteet lisäksi HOE03)
 •  Harkinnanvaraisesti:
  • 4. lukukausi: HAR4 + HAR7 (vain Eurooppa)
  • 6. tai 7. lukukausi: vaihtoehtoinen syventävä harjoittelu

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö

 • 6. lukukausi: HAR7

Terveydenhoitaja

 • 4. lukukausi: HAR4 + HAR5 (globaalit kohteet lisäksi HAR 10)
 • 8. lukukausi: HAR12

Sosionomi

 • 4., 5. tai 6. lukukausi: teoriaopintoja.
  • Diakin korkeakoulukumppaneiden tarjonnasta löytyy parhaiten opintoja etenkin moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä suuntaaviin opintoihin.
  • Opiskeluvaihdossa on usein mahdollista suorittaa myös täydentävät opinnot.
 • 4. lukukausi: HAR2
 • 6. tai 7. lukukausi: HAR3

Sosionomi (diakoniatyö, kirkon nuorisotyö, kirkon varhaiskasvatus)

 • 6. tai 7. lukukausi: HAR3

Tulkki, asioimistulkkaus

 • 5. lukukausi:
  • harjoitteluvaihto: vapaasti valittavat opinnot, THR05, THR06
  • opiskeluvaihto: valinnaiset opinnot + muita opintoja riippuen kohdemaan tarjonnasta

Tulkki, viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

 • 6. lukukausi: valinnaiset opinnot (harjoittelu- tai opiskeluvaihto)
 • 7. lukukausi: vapaasti valittavat opinnot (harjoittelu- tai opiskeluvaihto), HAA03, HAA05

1. Täytä vaihtohakulomake

Ikimuistoiseen kansainväliseen seikkailuun pääset täyttämällä hakulomakkeen:

Application form

Hakulomaketta täyttäessä lopullisen vaihtokohteen ei tarvitse olla selvillä, mutta kiinnostavimmat kohteet on tärkeää olla pohdittuna. Kohde sovitaan vaihtohaastattelussa.

Ennen hakemuksen täyttämistä, katso koulutusalasi avoinna olevat vaihtokohteet.

Mikäli haluaisit hakea työharjoitteluun itse järjestämääsi paikkaan, jota ei löydy vaihtokohdelistalta, valitse kohdemaa ja kirjoita organisaation nimi itse.

Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen

 • Hakulomakkeen kieli on englanti, mutta voit täyttää avoimet kohdat joko suomeksi tai englanniksi.
 • Vastaa kaikkiin pakollisiin kenttiin ja muista täyttää hakemuslomake yhdellä kertaa: lomaketta ei voi tallentaa.
 • Jos olet jostain kohdasta epävarma, voit silti jättää hakemuksen – epävarmoja kohtia käsitellään viimeistään vaihtohaastattelussa.
 • Mieti hakemuksen teon yhteydessä 2–3 mieluisaa vaihtokohdetta niin, että ensimmäinen kohde on ensisijainen toiveesi. Tämän ei ole pakko olla lopullinen valintasi.

2. Osallistu vaihtohaastatteluun

Opinto-ohjaajat tarkistavat haun päätyttyä hakijoiden vaihdon ajankohdan ja opintorästit.

Kaikki hakulomakkeen hakuaikana täyttäneet opiskelijat osallistuvat vaihtohaastatteluun. Varaa aika oman alasi vaihtohaastatteluun ajanvaraustyökalusta hakuajan loppuun mennessä.

Tapaat haastattelussa oman alasi sisältöasiantuntijan. Haastattelussa keskustellaan

 • tavoitteista,
 • vaihtosuunnitelmasta,
 • vaihtokohteista, 
 • elämäntilanteesta ja
 • vaihtoprosessista. 

Haastattelussa sovitaan myös lopullisesta vaihtokohteesta.

3. Valinnat ja vaihtoprosessi

Opiskelijavaihtovalinnat tehdään heti haastattelujen jälkeen (marraskuussa/huhtikuussa). Opiskelija saa vaihtoon hyväksymisestä sähköpostin.

Hyväksymisen jälkeen prosessissa edetään vaihtarin muistilistan mukaisesti:

Link to the Student Exchange Desktop

 • Osallistuminen vaihtovalmennuskurssille KVS0002A20S vaihtoa edeltävällä lukukaudella. Kurssille ilmoittaudutaan Diakin ilmoittautumiskäytäntöjen mukaan.
 • Muut vaihtoon liittyvät järjestelyt hoidetaan muistilistan mukaisesti

Hakuinfot ja hakuohjeet

Tulevat hakuinfot löydät lukkarista. Seuraava info järjestetään 18.1.2024 klo 15.

Infon materiaalit.

Mobility Online hakuportaalista löydät tietoa vaihtokohteista.

Link to the Destination Database

Valintakriteerit

Kiinnitämme huomiota seuraaviin asioihin, kun arvioimme hakijan soveltuvuutta vaihtoon:

1. Riittävä kielitaito kyseiseen kohteeseen
Yleensä vaihto suoritetaan englanniksi. Suositusarvosana englannin kielessä on vähintään 3. Paikallisen kielen osaaminen on aina eduksi.

2. Vaihdon ajankohta sopii HOPSiin (selvitä opolta) eikä viivästytä valmistumista.

3. Aiemmat opinnot on suoritettu
Rästit tulee suorittaa ennen vaihtovalmennusta, johon osallistutaan  vaihtoa edeltävällä lukukaudella.

4. Vaihdon sisällöt sopivat tutkintoosi
Kohteen soveltuvuudesta keskustellaan vaihtohaastattelussa.

5. Riittävä terveys kohteen kannalta 

6. Soveltuvuus kohteeseen

7. Keskiarvo
Jos tiettyyn kohteeseen on hakijoita enemmän kuin paikkoja, lähtijät valitaan keskiarvon perusteella. Keskiarvo otetaan MyDiakista haun päätyttyä.

Tutkintosääntö

Diakin tutkintosääntö ottaa kantaa kansainväliseen vaihtoon, ja siinä on annettu seuraavanlaisia ohjeistuksia. Näistä ohjeista joustetaan vain, jos niin on erikseen sovittu opinto-ohjaajan tai sisältöasiantuntijan kanssa.

”Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla korkeakouluissa tai harjoittelupaikoissa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sovituilla tavoilla ja Diakin ohjeistusten mukaisesti.

Opintosuunnitelman mukaisten edeltävien opintojen tulee olla suoritettuna kansainvälisen opiskelijavaihdon valmennusohjelman alkuun mennessä ennen kansainvälisiin opintoihin osallistumista.

Kansainvälisten opintojen tulee toteutua opiskeluoikeusaikaisen opiskelun aikana, eikä vaihtoon osallistuminen saa viivästyttää valmistumista. Poikkeuksena ovat opiskelijat, joilla on erityissyistä kirjattu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan pidennetty opiskeluaika. Tällöinkin vaihtoon hakemisen tulee tapahtua opiskeluoikeusajan kuluessa.”