Siirry sisältöön

Miten vaihtojakso rahoitetaan?

Eri vaihtokohteissa kustannustaso vaihtelee huomattavasti. Omaa rahankäyttöään vaihtokohteessa kannattaa suunnitella jo etukäteen.

Suurin osa kustannuksista koostuu matkalipuista, asumiskuluista kohdemaassa, rokotuksista, mahdollisista viisumikuluista (mukaan lukien joissain tapauksissa maksulliset lääkärintodistukset ym.), elinkustannuksista ja päivittäisistä matkakuluista harjoittelu- tai opiskelupaikkaan.

Kustannusarvio vaihdolle Aasiassa ja Afrikassa on n. 3 000 euroa. Afrikassa mm. asumis- ja elinkustannukset ovat keskimäärin korkeammat kuin Aasiassa.

Tämän lisäksi kannattaa pohtia asuntoasioita Suomessa, vapaa-ajan aktiviteetteja vaihtokohteessa sekä mahdollisia matkoja.

Euroopassa kustannukset vaihtelevat suuresti maittain.

Katso apurahojen suuruudet sivun alalaidasta.

Apurahat Diakissa

Vaihdon kokonaiskustannusten kattamiseksi Diak myöntää apurahan jokaiselle vaihtoon lähtevälle opiskelijalle. Apuraha ja sen suuruus riippuvat vaihto-ohjelmasta.

Käytössä olevat apurahat ovat

 • Diakin apuraha Free mover -vaihtoihin (mukaan lukien hankeapurahat)
 • Erasmus+ -opiskeluapuraha Eurooppaan
 • Erasmus+ -harjoitteluapuraha Eurooppaan
 • Erasmus+ -harjoitteluapuraha globaalikohteisiin.

Yhteen vaihtoon voi saada vain yhden yllä luetelluista apurahoista. Apurahoja ei siis voi yhdistellä. Voit hakea apurahaa ulkomaan opintoihin myös erilaisilta säätiöiltä, ammattiliitoilta tai muilta organisaatioilta.

Kansainvälisen vaihdon apurahat eivät ole veronalaista tuloa, joten ne eivät vaikuta esim. opintotuen vuositulorajaan.

Katso lukuvuoden apurahojen suuruudet sivun alalaidasta.

Hae apurahaa vaihtokohteen mukaan

Diakin globaaleihin kohteisiin suuntautuvat vaihdot ovat kahdenvälisiä vaihtosopimuksia (Bilateral Agreements), jolloin opiskelijalle voidaan maksaa Erasmus+ -harjoitteluapuraha. Kv-koordinattori tiedottaa asiasta kaikkia vaihtoon valittuja opiskelijoita.

Jos vaihto toteutuu osana Diakin hanketoimintaa, maksetaan Diakin apurahan sijaan hankekohtainen apuraha.

Eurooppaan suuntautuvat vaihdot toteutetaan Erasmus+ -ohjelmassa. Korkeakoulun kautta vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat Erasmus-opiskeluapurahan, ja ilman korkeakoulukytköstä harjoitteluun menevät saavat Erasmus-harjoitteluapurahan.

Tutkintoon on mahdollista sisällyttää kaksi vaihtojaksoa, ja molempiin vaihtoihin saa myös apurahan (Erasmus-apurahan maksimimäärä 12 kk/tutkintotaso).

Hae apurahaa Mobility Onlinessa ennen vaihtojakson alkua. Vaihtojakson alun jälkeen saapuneita apurahahakemuksia ei käsitellä. Katso lisätietoja vaihtarin muistilistasta.

Jos et suorita vaihto-opiskelu- tai harjoittelujaksoa ennalta sovitulla tavalla, voidaan apuraha periä kokonaan tai osittain takaisin.

Kaikissa muutoksissa ja kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä kv-koordinaattoreihin.

Erasmus+

 • Erityistarpeiden huomioiminen: Erasmus+ -ohjelma tukee myös erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista vaihto-ohjelmaan. Lisätietoa esteettömyystuesta saat kv-koordinaattoreilta, ota rohkeasti yhteyttä.
 • Osallisuustuki: Opiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua liikkuvuuteen ja jotka kuuluvat kansallisesti määriteltyihin ryhmiin voivat saada kiinteän yksilötuen korotuksen normaaliin Erasmus+ -apurahaansa. Osallisuustuen määrä on 250 € opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa ja 100 € lyhyt liikkuvuuden (5-14 päivän fyysinen liikkuvuus) osalta. Hae tukea Erasmus+ -apurahahakemuksen yhteydessä ja tallenna apurahahakemuksen yhtedessä Mobility Onlineen allekirjoitettu osallisuustuen vakuuslomake. Suomessa osallisuustukeen oikeutettuja ryhmiä ovat:
  • Sosiaaliset esteet (perheelliset, omaishoitajat)
  • Vamma (opiskelijat, joilla on EU:n vammaiskortti, vammaiset ja toimintarajoitteiset)
  • Terveysongelmat (vakavista ja/tai kroonisista terveysongelmista kärsivät)
  • Maahanmuuttajatausta (kansainvälistä suojelua saaneet opiskelijat, esim. pakolaiset, turvapaikanhakijat, kansainvälistä tai toissijaista suojelua saaneet, tai opiskelijalla on pakolaisen matkustusasiakirja).  
 • Vihreän matkustamisen lisätuki: Opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja Erasmus+ -matkatukeen ja valitsevat vihreän matkustustavan (juna, bussi, kimppakyyti, polkupyörä), voivat hakea korotetun matkatuen lisäksi enintään 4 ylimääräistä matkapäivää, joille voidaan maksaa oleskelutukea. Vihreän matkustamisen lisätuen saamiseksi opiskelijan tulee tallentaa Mobility Onlineen allekirjoitettu vihreän matkustamisen vakuuslomake.

Opintotuki ja aikuiskoulutustuki vaihdon aikana

Kelan maksamaa opintotukea saavat opiskelijat voivat lisäksi hakea ulkomaanjakson ajaksi opintorahaa, ulkomaan asumislisää ja korotetun lainatakauksen.

Lisätietoja ulkomaan opintotuesta ja sen hakemisesta saat Kelan sivuilta. Vaihtoon lähtijöiden tulee itsenäisesti tehdä olosuhdemuutosilmoitus, joka tehdään yksinkertaisimmin Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Aikuiskoulutustukea saavat opiskelijat voivat hakea aikuiskoulutustukea myös ulkomaanjakson ajalle. Lisätietoja saat Koulutusrahaston sivuilta.