Julkaisusarjat

Diakin julkaisuja ilmestyy neljässä sarjassa: julkaisusarjat ovat Diak Tutkimus, Diak Työelämä, Diak Puheenvuoro ja Diak Opetus.

Lähes kaikki julkaisut ovat luettavissa avoimesti verkossa ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistossa.

Diak Tutkimus

Diak Tutkimus -sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuottavia tieteellisiä tutkimuksia Diakin opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueilta. Julkaisut ovat monografioita tai artikkelikokoelmia.

Diakin ulkopuolisen referee-arvioijan lisäksi sarjassa julkaistavan tutkimuksen lukee julkaisuryhmän jäsenenä toimiva tutkijakoulutuksen saanut lukija. Sarjaan voivat tarjota julkaisuja sekä Diakin työntekijät että ulkopuoliset kirjoittajat.

Diak Tutkimus -julkaisut ovat pääsääntöisesti painettuja, mutta myös muut julkaisumuodot ovat mahdollisia.

Julkaisuryhmä tekee päätöksen Diak Tutkimus -sarjassa julkaisemisesta lausuntojen perusteella.

Diak Työelämä

Diak Työelämä -sarjassa julkaistaan tutkimus- ja kehittämisraportteja sekä opinnäytetöitä, jotka ovat tuottaneet innovatiivisia ja merkittäviä työelämää kehittäviä tuloksia. Sarjaan voivat tarjota julkaisuja Diakin työntekijät, opinnäytetyöntekijät ja ulkopuoliset kirjoittajat.

Julkaisut ovat pääsääntöisesti painettuja, mutta myös muut julkaisumuodot ovat mahdollisia.

Julkaisuryhmä tekee päätöksen Diak Työelämä -sarjassa julkaisemisesta kahden diakilaisen asiantuntijan lausunnon tai opinnäytetyön arvion perusteella.

Diak Puheenvuoro

Diak Puheenvuoro -sarjassa julkaistaan temaattisia puheenvuoroja, erilaisia selvityksiä sekä opinnäytetöitä.  Tekstilajiltaan julkaisut voivat poiketa tieteellisestä tai raportoivasta tekstistä.

Julkaisut ovat pääsääntöisesti painettuja, mutta myös muut julkaisumuodot ovat mahdollisia.

Julkaisemispäätöksen Diak Puheenvuoro -sarjassa julkaisemisesta tekevät julkaisuryhmän puheenjohtaja ja julkaisutoiminnan suunnittelija yhdessä. Tarpeen mukaan he pyytävät lausunnon diakilaisilta asiantuntijoilta.

Diak Opetus

Diak Opetus -sarjassa julkaistaan pedagogista kehittämistä kuvaavia julkaisuja, oppimateriaaleja, oppaita ja työkirjoja. Julkaisumuoto vaihtelee.

Julkaisuryhmä tekee päätöksen Diak Opetus -sarjassa julkaisemisesta kahden diakilaisen asiantuntijan lausunnon pohjalta.