Julkaisusarjat

Diakin julkaisuja ilmestyy neljässä sarjassa: Diak Tutkimus, Diak Työelämä, Diak Puheenvuoro ja Diak Opetus.

Julkaisut ovat luettavissa avoimesti verkossa ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistossa.

Diak Tutkimus

Diak Tutkimus -sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuottavia tieteellisiä tutkimuksia Diakin opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueilta. Julkaisut ovat monografioita tai artikkelikokoelmia.

Diakin ulkopuolisen vertaisarvioijan lisäksi sarjassa julkaistavan tutkimuksen lukee diakilainen tutkijakoulutuksen saanut lukija. Sarjaan voivat tarjota julkaisuja sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun omat työntekijät että ulkopuoliset kirjoittajat.

Julkaisut ovat avoimesti luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa sekä ilmestyvät myös painettuina.

Julkaiseminen:
Julkaisuryhmä tekee päätöksen julkaisemisesta lausuntojen perusteella.

Diak Työelämä

Diak Työelämä -sarjassa julkaistaan tutkimus- ja kehittämisraportteja sekä opinnäytetöitä, jotka ovat tuottaneet innovatiivisia ja merkittäviä työelämää kehittäviä tuloksia. Sarjaan voivat tarjota julkaisuja Diakin työntekijät, opinnäytetyöntekijät ja ulkopuoliset kirjoittajat.

Julkaisut ovat avoimesti luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa. Verkkojulkaisemisen lisäksi myös muut julkaisumuodot ovat mahdollisia.

Julkaiseminen:
Julkaisuryhmä tekee päätöksen Diak Työelämä -sarjassa julkaisemisesta kahden diakilaisen asiantuntijan lausunnon tai opinnäytetyön arvion perusteella.

Diak Puheenvuoro

Diak Puheenvuoro -sarjassa julkaistaan Diakonia-ammattikorkeakoulun temaattisia puheenvuoroja, kehittämisraportteja, erilaisia selvityksiä sekä opinnäytetöitä.

Julkaisut ovat avoimesti luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa. Verkkojulkaisemisen lisäksi myös muut julkaisumuodot ovat mahdollisia.

Julkaiseminen:
Julkaisemispäätöksen Diak Puheenvuoro -sarjassa julkaisemisesta tekevät julkaisuryhmän puheenjohtaja ja julkaisutoiminnan suunnittelija yhdessä. Tarpeen mukaan he pyytävät lausunnon diakilaisilta asiantuntijoilta.

Diak Opetus

Diak Opetus -sarjassa julkaistaan pedagogista kehittämistä kuvaavia julkaisuja, oppimateriaaleja, oppaita ja työkirjoja.

Julkaisumuoto vaihtelee.

Julkaiseminen:
Julkaisuryhmä tekee päätöksen Diak Opetus -sarjassa julkaisemisesta kahden diakilaisen asiantuntijan lausunnon pohjalta.